5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Dare de seamă şi alegeri în subdiviziunile Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

Loading
Без рубрики Dare de seamă şi alegeri în subdiviziunile Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
Dare de seamă şi alegeri în subdiviziunile Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

 

 

sedinta-ses

Foto: vocea.md

Conferinţa a patra de dare de seamă şi alegeri a fost organizată, la sfârşitul săp­tămânii trecute, de Centrul teritorial Chişinău al Sindi­catului Educaţiei şi Ştiinţei. La eveniment au fost pre­zentate rezultatele activită­ţii desfăşurate în perioada 2009-2014 şi au fost propu­se acţiuni prioritare pentru perioada următoare.

 

Potrivit preşedintelui centru­lui sus-menţionat, Mihail Pala­di, participanţii la conferinţă au abordat mai multe chestiuni de actualitate şi au formulat unele idei în ceea ce priveşte activita­tea ulterioară a centrului. Printre propunerile înaintate de vorbi­tori se numără elaborarea unui program de activitate pentru ur­mătorii cinci ani.

Totodată, participanţii au so­licitat organizarea, cel puţin o dată pe an, a unor vizite ale orga­nelor de conducere ale Centrului teritorial Chişinău la organizaţi­ile sindicale primare. În cadrul acestora ar urma să fie discutate problemele şi doleanţele mem­brilor pentru a fi abordate ulte­rior în cadrul centrului, al SEŞ, CNSM sau la discuţiile purtate cu reprezentanţii Guvernului.

Totodată, a fost lansată şi soli­citarea de a fi creat un sistem de informare a membrilor din orga­nizaţiile primare despre activită­ţile relevante, desfăşurate de sin­dicatele de diferite niveluri.

Printre aspectele menţionate de participanţi se numără orga­nizarea instruirilor, îmbunătă­ţirea continuă a condiţiilor de muncă şi de trai ale membrilor de sindicat, calitatea contractelor de muncă şi gradul de respectare a acestora, aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă etc.

Mihail Paladi a mai specificat că, săptămâna viitoare, Biroul executiv al Centrului teritori­al Chişinău al SEŞ se va întruni pentru a discuta propunerile înaintate de participanţii la con­ferinţa de săptămâna trecută şi a stabili sarcini şi responsabili pentru realizarea acestora.

În cadrul conferinţei au avut loc alegeri în organele de condu­cere ale centrului şi în Comisia de cenzori a acestuia. În calitate de preşedinte al acestei structuri a fost reales Mihail Paladi.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand