8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Politică de tineret, aprobată fără consultarea sindicatelor

Loading
Без рубрики Politică de tineret, aprobată fără consultarea sindicatelor
Politică de tineret, aprobată fără consultarea sindicatelor

 

 

tineret

Foto: vocea.md

O strategie naţională de dezvoltare a sectorului de tineret a fost aprobată, săp­tămâna trecută, de membrii Guvernului. Documentul defineşte politicile statului menite să asigure implica­rea directă a tinerilor, lucrătorilor, organizaţiilor de tineret, precum şi a altor actori în viaţa politică, eco­nomică, socială şi culturală a ţării noastre.

 

Strategia prevede crearea condițiilor necesare pentru a le asi­gura tinerilor oportunități ega­le în ce priveşte dezvoltarea de cunoștințe și competențe, care să le permită să participe activ la toate aspectele vieții. Căile prac­tice pentru oferirea acestor con­diţii detaliate în document sunt accesul la informare și servicii de calitate în educație, sănătate și petrecerea timpului liber.

Documentul cuprinde patru direcţii prioritare: promovarea participării tinerilor la procese­le decizionale, diversificarea şi consolidarea serviciilor pentru tineri, dezvoltarea oportunită­ţilor economice și consolidarea sectorului de tineret. Documen­tul strategic conține un plan ce include 129 de acţiuni referitoare la cele patru priorități.

Potrivit autorilor, strategia va avea un impact puternic şi de lungă durată asupra împuternicirii tinerilor cu drepturi şi obli­gaţii depline de a lua decizii și a-și organiza propria viaţă în ţara noastră.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova, a preci­zat pentru „Vocea poporului” că a devenit deja normă ca, atunci când sunt aprobate documen­te cu caracter social, proiectele acestora să nu fie consultate cu reprezentanţii salariaţilor.

„Nu este pentru prima dată când sunt aprobate astfel de do­cumente, fără a fi expediate şi sindicatelor pentru aşi expune poziţia, a propune modificări sau completări. Este o abordare de care au dat dovadă şi specia­liştii de la Ministerul Tineretului şi Sportului, care sunt autori ai acestei strategii şi care nu au re­mis proiectul Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldo­va”, a accentuat Petru Chiriac.

Sindicatele desfăşoară însă numeroase activităţi de susţine­re a tinerilor, de protejare a in­tereselor acestora, în special, de asigurare a condiţiilor necesare pentru încadrarea lor în câmpul muncii. Mai mult, sindicatele vor fi solicitate ulterior să se pronun­ţe pe marginea implementării acestui document, a rolului pe care îl joacă reprezentanţii sala­riaţilor în promovarea politicilor în domeniu, viziunea lor asupra aspectelor legate de angajarea în muncă a tinerilor.

„În pofida acestui fapt, sindi­catele vor studia documentul în cauză şi vor elabora un program de acţiuni propriu prin care vor contribui la plasarea tinerilor, ca pătură extrem de necesară socie­tăţii, în centrul atenţiei factorilor cu putere de decizie”, a concluzi­onat vicepreşedintele CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand