3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Un om informat este puternic și eficient

Loading
Без рубрики Un om informat este puternic și eficient
Un om informat este puternic și eficient

 

 

seminar-IM-2

Foto: vocea.md

Membrii Consiliului Interramural Teritorial Soroca au participat, timp de două zile, la un seminar de in­struire la Institutul Muncii. Aceștia au avut ocazia să stea de vorbă și cu Oleg Budza, președintele CNSM, care a răspuns cu amabilitate la în­trebări și i-a informat despre noile amendamente la actele normative care reglementează viața social-eco­nomică a țării.

 

În cele două zile s-a discutat despre „Mecanismele juridice de apărare a drep­turilor sindicale”. Ion Preguza, șeful De­partamentului juridic din cadrul CNSM a vorbit despre ultimele modificări pro­puse la Codul muncii, despre respectarea și punerea în practică a legislației muncii, modificarea Codului muncii în contextul integrării în Uniunea Europeană.

Ana Moldovanu, șefa Departamentu­lui protecție social-economică al CNSM, a relatat celor prezenți la seminar despre acțiunile întreprinse de Confederație în vederea protecției sociale a salariaților și despre sistemul public de asigurări sociale în R. Moldova. Evident, reprezentanții de la Inspecția Muncii din cadrul sindicatelor au abordat tema „Securitatea și sănătatea în muncă”.

Grigore Babici, președintele Consiliu­lui Interramural Teritorial Soroca (CITS) a declarat că acest seminar este bineve­nit, căci cunoștințele obținute aici sunt împărtășite apoi tuturor membrilor de sindicat, căci un om informat este un om puternic. Grigore Babici a vorbit despre munca responsabilă a liderilor sindicali care trebuie să depisteze, împreună cu Inspecția Muncii, cazurile de încălcare a condițiilor de muncă și să contribuie la în­lăturarea acestora. „Ne putem câștiga în­crederea doar având rezultate concrete”, a menționat liderul CITS Soroca. Drept un succes poate fi considerată încheierea Convenției colective, unde sunt stipulate mai multe avantaje pentru salariați, in­clusiv alocarea, de către administrația pu­blică locală, a surselor financiare pentru zilele profesionale.

Ion Spinei, președintele Asociației teritoriale a sindicatului SINDASP din So­roca, ne-a spus că deseori participă la ast­fel de seminare pentru a obține cât mai multe cunoștințe, care pot fi folosite în soluționarea diverselor probleme cu care se confruntă salariații. El și-a exprimat recunoștința față de CNSM, care oferă cu generozitate finanțări pentru instruire. „Noi, familia sindicală, suntem atacați din toate părțile, dar trebuie să fim puternici, uniți și instruiți pentru a fi ca un zid îm­potriva celor cărora prezența noastră este incomodă pentru faptul că scopul nostru este respectarea legii și a drepturilor tutu­ror salariaților”, a menționat Oleg Budza, președintele CNSM. Domnia sa a vorbit despre salariile mizere ale pedagogilor, medicilor etc., despre economia informa­lă, care sărăcește bugetul statului de cir­ca 15 miliarde de lei anual. Președintele CNSM a dat exemplul nemților, care propun impozite flexibile și amenzi ustu­rătoare pentru cei care preferă economia subterană.

Referindu-se la atragerea tinerilor în sindicat, Oleg Budza a spus că acum se poartă tratative pentru ca în instituțiile de învățământ superior să fie introdus un curs despre sindicate și rolul acestora într-o societate modernă.

Evident, s-a adus vorba și despre bilete­le de tratament. Președintele CNSM a spe­cificat că anual se alocă trei milioane de lei pentru procurarea biletelor de tratament pentru membrii de sindicat. Fiindcă, pen­tru a putea munci eficient, angajații trebu­ie să fie și sănătoși, nu numai informați.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand