11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Tineretul se implică tot mai intens în activitatea sindicatelor

Loading
Без рубрики Tineretul se implică tot mai intens în activitatea sindicatelor
Tineretul se implică tot mai intens în activitatea sindicatelor

 

 

tinerii-sindicalisti

Foto: sindicate.md

Pe parcursul anului, Consiliul de Tineret din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a desfășurat mai multe acțiuni de anvergură, seminare, campanii de informare pentru atragerea tinerilor la viața publică, în proce­sul de luare a deciziilor la nivel local, precum „Mun­că decentă prin drepturi respectate!”, „Intră în sindicat” (START SINDI­CAT) etc.

 

Cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului, Consiliul de Tineret din cadrul CNSM a organizat, pe 9 noiembrie curent, în municipiul Chișinău, o acțiune de informare a populației. În cadrul acesteia, membrii Consi­liului de Tineret din ca­drul CNSM au distribuit materiale informative și au comunicat despre rolul și acțiunile organizațiilor sindicale în domeniul protecției drepturilor și promovării tinerilor din R. Moldova. Ca o încunu­nare a muncii în această etapă, Consiliul de Tineret din cadrul CNSM a orga­nizat, pe 12 noiembrie, la Institutul Muncii, o confe­rinţă cu genericul „Tinerii din Republica Moldova – realităţi şi perspective”.

La eveniment au participat conducerea CNSM, reprezentanți ai ministerelor de resort, ai Organizației pentru dezvol­tarea întreprinderilor mici și mijlocii.

În cadrul unui ateli­er de lucru, participanții la conferință au elaborat proiectul unui Apel că­tre Comitetul Confederal al CNSM, Confederația Națională a Patronatului din Moldova, Guvern.

 

g_cnsm

Tinerii din Republica Moldova – realităţi şi perspective sau cum este pregătit astăzi viitorul țării

 

Apelul conține, între altele, următoarele propuneri: președintele structurii de tineret să fie membru al organului de de­cizie, şedințele Comitetului Confederal să fie transmise online, remunerarea președinților structurilor ramurale de tineret, includerea tinerilor în comisia de „Dialog Social”, organiza­rea și elaborarea unui curs sindical educativ în instituțiile de învățământ. De asemenea, tinerii au propus patronatelor să participe activ în cadrul parteneriatului public-privat cu insti­tuţiile de învăţământ, să se implice în activitatea comitetelor sectoriale pentru elaborarea standardelor educaționale, să co­laboreze cu instituţiile bancare pentru creditarea procurării locuinţelor pentru salariaţi. Totodată, Consiliul de Tineret al CNSM îndeamnă tinerii din Republica Moldova să se implice în traininguri naţionale şi internaţionale pentru dezvoltarea personală şi profesională, să se informeze despre activitatea sindicatelor pentru a afla avantajele aderării la sindicat.

În discursul rostit la eveni­ment, Oleg Budza, preşedintele CNSM, i-a felicitat pe tineri cu ocazia Zilei Naţionale a Tine­retului. Totodată, el s-a referit la problemele ce țin de crearea locurilor de muncă, angajarea în câmpul muncii şi salarizarea tinerilor.

„Noi trebuie să creăm locuri de muncă cu salarii decente pen­tru tinerii din Republica Moldo­va. Tinerii nu trebuie să accepte să li se achite salariile „în plic”, dar ei nu au curajul să se opună patronului, neconștientizând că evaziunea fiscală este în defa­voarea lor. CNSM luptă în con­tinuare cu economia informală, deoarece anual se pierd 15 mi­liarde de lei din bugetul de stat. Tinerii ar trebui să insiste ca sa­lariul lor să fie legal”, a sublini­at liderul CNSM. De asemenea, Oleg Budza a ţinut să-i îndemne pe toţi tinerii să fie activi, pen­tru că ei sunt viitorul Republicii Moldova.

 

Promovarea tinerilor, un scop determinat al sindicatelor

 

În context, Stela Stratila-Sîr­bu, preşedinta Consiliului de Tineret din cadrul CNSM, în ca­litate de moderatoare, a relatat participanților despre activitatea pe parcursul acestui an a consi­liului, menționând că motivarea şi promovarea tinerilor este un scop bine determinat al sindi­catelor, axat pe protejarea drep­turilor şi sporirea potențialului lor.

„Datorită activităților noas­tre, pe parcursul acestui an am reușit să atragem 4000 de tineri în sindicat, care sunt prezen­tul şi viitorul mişcării sindicale. De asemenea, ne mândrim cu o echipă nouă de 20 de formatori sindicali în domeniul legislativ. În anul acesta, prin programele sindicale au făcut şcolarizarea noastră circa 600 de tineri. Pen­tru activităţi informaţionale, am mers în 28 de centre raionale, la 45 de instituţii de învăţământ și 30 de întreprinderi. Pentru anul viitor ne propunem să fim și mai activi și să facem tot posibilul pentru a proteja tinerii salariați. Noi trebuie să schimbăm multe, însă putem obține acest lucru doar prin eforturi comune”, a subliniat Stela Stratila-Sîrbu.

La rândul său, Sergiu Sain­ciuc, viceministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a remarcat că tematica este ac­tuală astăzi și va fi și în viitor, deoarece situația tinerilor din țară este precară, începând de la instruire până la angajare. „Este foarte important să fie elaborate acele propuneri din partea tine­rilor, care ulterior să fie prezen­tate Guvernului. Totodată, tine­rii trebuie să aibă posibilitatea să fie calificați profesional, ca să poată fi angajați în câmpul mun­cii”, a precizat Sainciuc.

Conform datelor statistice, în prezent, peste 50 la sută dintre tinerii din Republica Moldova sunt inactivi economic, 15% lu­crează peste hotare, 28% mun­cesc în țară, iar 3% sunt șomeri. Lăsând la o parte cifrele seci și reci, trebuie să constatăm, din păcate, că situația reală denotă că numărul șomerilor este mult mai mare în rândurile tinerilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand