7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Motivarea calităţii de membru al Sindicatului Feroviarilor

Loading
Без рубрики Motivarea calităţii de membru al Sindicatului Feroviarilor
Motivarea calităţii de membru al Sindicatului Feroviarilor

 

 

seminar-sinsicate-feroviari

Foto: vocea.md

Un seminar cu tema „Motivarea calităţii de membru de sindicat” a fost desfăşurat, săptămâ­na trecută, la Institutul Muncii din capitală pen­tru lucrători şi activişti sindicali din organizaţi­ile primare ale Sindica­tului Feroviarilor din Re­publica Moldova.

 

Ina Vodeaniţcaia, vicepre­şedintă a structurii sus-menţi­onate, a precizat pentru „Vocea poporului” că subiectul princi­pal al seminarului l-a constitu­it calităţile pe care trebuie să le aibă un lider sindical.

„Tema aceasta este actuală, de vreme ce ne aflăm într-o perioadă de dări de seamă şi alegeri în organizaţiile sindi­cale primare. Acestea vor fi desfăşurate până pe data de 1 decembrie a acestui an”, a menţionat vicepreşedinta Sin­dicatului Feroviarilor.

Participanţii la seminar au fost antrenaţi în discuţii pri­vind imaginea liderului de sin­dicat, calităţile pe care trebuie să le aibă acesta, aspectele for­male şi informale ale poziţiei sale, precum şi rolul pe care îl joacă el în organizaţiile de re­prezentare a salariaţilor şi în societate.

Şi subiectul legat de proble­mele şi perspectivele motivării calităţii de membru şi activist sindical este important. Sala­riaţii se întreabă tot mai frec­vent pentru ce este nevoie de sindicate şi ce trebuie să facă acestea pentru a motiva anga­jaţii să rămână membri ai or­ganizaţiilor primare, a remar­cat vicepreşedinta.

De menţionat că Sindica­tului Feroviarilor desfăşoară cel puţin un seminar în fiecare trimestru, în baza unui plan anual.

Sindicatul Feroviarilor are 47 de organizaţii primare care numără aproximativ 11.200 de membri.

Fostul preşedinte al acestei structuri sindicale şi-a dat de­misia în vara anului curent, iar alegerea unui nou lider va avea loc la conferinţa ordinară de dare de seamă şi alegeri care va fi organizată în a doua decadă a lunii martie din 2015.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand