8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Drepturile salariaţilor, luate în calcul după ce şi le-au revendicat

Loading
Social Drepturile salariaţilor, luate în calcul după ce şi le-au revendicat
Drepturile salariaţilor, luate în calcul după ce şi le-au revendicat

 

 

colegiul-de-vinificatie

Foto: vocea.md

O plângere colectivă către Procuratura Generală, structurile sindicale şi Inspecto­ratul de Stat al Muncii din partea unor salariaţi de la Întreprinderea de Stat „Cole­giul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie” din Stăuceni a determinat angajatorul să le achite acestora salariile restante pe câteva luni. Conducătorul unităţii le promite să stingă integral, timp de un an, datoriile salariale şi neplăţile faţă de bugetul de asigurări sociale de stat, iar în doi ani să modernizeze întreprinderea.

 

Salariaţii Colegiului de Viti­cultură şi Vinificaţie solicită în scrisoarea colectivă să fie solu­ţionat conflictul de muncă ce a apărut între lucrători şi adminis­traţia unităţii din cauza restanţe­lor salariale şi faţă de fondul de pensii, dar şi a eliberărilor nejus­tificate din serviciu.

Directorul unităţii, Alexandru Covrig, a declarat pentru „Vocea poporului” că datoriile salariale au o vechime de două-trei luni. Conducătorul a afirmat că, la numirea sa în această funcţie, în 2012, restanţele respective se ridicau la 2,5 milioane de lei, iar în prezent sunt de 600 de mii de lei.

Totodată, directorul a menţi­onat că în cei doi ani de aflare în această funcţie a achitat, lună de lună, salariile curente ale anga­jaţilor şi a stins şi din restanţele constituite anterior.

 

Pensiile, recalculate?

 

Alexandru Covrig a mai speci­ficat că 10 dintre salariaţii unită­ţii vor atinge în curând vârsta de pensionare, dar, din cauza că nu au fost efectuate plăţile în buge­tul de asigurări sociale, un anu­mit număr de ani ar putea să nu le fie inclus acestora în stagiul de cotizare. El a evitat să concreti­zeze despre câţi ani este vorba.

Directorul a menţionat că a făcut un şir de demersuri către instituţiile de resort pentru ca, imediat ce vor fi achitate dato­riile faţă de bugetul asigurărilor sociale, să fie recalculate pensi­ile celor 10 persoane şi să le fie inclus stagiul pentru toţi anii lu­craţi la colegiu.

Pentru ceilalţi salariaţi, dato­riile faţă de bugetul asigurărilor sociale urmează a fi stinse înain­te de a atinge vârsta de pensio­nare. „Cred că într-un an reuşim să rezolvăm această problemă, dar şi să îmbunătăţim situaţia de la colegiu”, a menţionat directo­rul.

 

Restructurarea întreprinderii

 

Întrebat de ce nu a fost de­clanşată procedura de insolva­bilitate pentru restructurarea întreprinderii şi în scopul evi-tării multiplelor probleme, cum ar fi blocarea conturilor, Ale­xandru Covrig a precizat că o propunere în acest sens a fost discutată la începutul acestui an de membrii Consiliului de Admi­nistraţie.

În urma dezbaterilor respec­tive, a rămas să fie căutate alte soluţii de redresare a situaţiei de la întreprindere, a specificat Ale­xandru Covrig.

Conducătorul a mai precizat că, pe vremuri, la fabrica de vin din componenţa colegiului erau îmbuteliate lunar câte opt mi­lioane de sticle de vin, iar tere­nurile de vie şi livadă ale între­prinderii constituiau 3000 de hectare.

În prezent, această suprafaţă este de numai 1400 de hectare şi nu mai este îmbuteliată nici o sticlă de vin, iar personalul a ră­mas aproape acelaşi sub aspect numeric, a conchis directorul.

Pe de altă arte, preşedinta co­mitetului sindical de la unitate, Valentina Barbu-Voloşin, a pre­cizat că angajatorul are datorii salariale pe cinci-şase luni faţă de lucrătorii a două subdiviziuni ale colegiului – fabrica de vin şi gospodăria agricolă. Totodată, neplăţile faţă de bugetul asigu­rărilor sociale au o vechime de şapte ani. La primele două sub­diviziuni lucrează aproximativ 175 de persoane.

În acelaşi timp, angajaţii sub­diviziunii ce ţine de studii îşi pri­mesc leafa lună de lună.

 

Cu surle şi trâmbiţe

 

Un concept de modernizare a Colegiului Naţional de Viticultu­ră şi Vinificaţie într-un centru de excelenţă a fost lansat, la sfârşi­tul săptămânii trecute, în cadrul unui eveniment oficial, organizat la sediul instituţiei de la Stău­ceni.

Gheorghe Gaber, viceminis­tru al Agriculturii şi Industriei Alimentare, a menţionat că în doi ani aspectul colegiului va fi schimbat în totalitate, de la ajustarea curriculei de studii în domeniul oenologiei şi până la reînnoirea plantaţiilor viticole.

La rândul său, ministrul Agri­culturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a remarcat că în ultimii ani atenţia autorită­ţilor statului a fost concentrată asupra altor domenii. Oficialul a lăsat să se înţeleagă că proble­mele colegiului în cauză au fost cauzate de unele interese ce ţin de privatizarea ilicită a bunurilor acestei instituţii.

 

Instituţia, hărţuită

 

„Au fost hărţuite aceste in­stituţii, fiindcă sunt aproape de oraş, au teritorii interesante, au clădiri, care au fost excluse din înregistrare şi pregătite să ple­ce acolo unde trebuia. De aceea, cred că este absolut necesar să în­cepem reforma aici în aşa mod ca să avem un centru de excelenţă”, a menţionat Vasile Bumacov.

În urma excursiei organizate în contextul ceremoniei, premie­rul Iurie Leancă a declarat că este mândru că cea mai veche şcoală de vinificare din Europa nu se află în Franţa, nici în Italia, dar în ţara noastră. Prim-ministrul s-a arătat impresionat atât de ceea ce a putut vedea, cât şi de ceea ce urmează să fie realizat.

„Această instituţie trebuie modernizată. Avem nevoie de o şcoală care să creeze cei mai buni specialişti”, a declarat premierul.

 

Scepticismul salariaţilor

 

Marin Lapteacru, specialist pentru securitatea muncii la co­legiu, a apreciat că ceremoniile de genul celei organizate la fine­le săptămânii trecute au loc cu o periodicitate de trei ani, care corespunde şi frecvenţei cu care sunt schimbaţi directorii de la unitate. În opinia sa, aceste fes­tivităţi sunt simbolice şi nu sunt destinate lucrătorilor, ci studen­ţilor. În calitatea sa de iniţiator al scrisorilor colective menţionate anterior, Marin Lapteacru a ac­centuat că, luna trecută, datorită acţiunilor întreprinse de angajaţi, i-au fost achitate toate restanţele salariale pentru 2013 şi o parte pentru anul curent.

„Pe 9 septembrie, am primit tot salariul restant pentru 2013 şi 2014, pe aproximativ 12 luni. A doua zi, m-a chemat directorul şi mi-a spus să scriu cerere de de­misie, dar am argumentat că am semnat un contract individual de muncă pe o perioadă nedetermi­nată”, a adăugat Marin Lapte-acru.

 

Teama de administraţie

 

Solicitaţi să se pronunţe pe marginea problemelor care i-au determinat să scrie plângeri co­lective, mai mulţi salariaţi de la această unitate nu au dorit să discute, pe motiv că ar putea să fie persecutaţi de administraţia unităţii. Ulterior, Ştefan Gâlcă, şef de atelier mecanic la gospodă­ria agricolă din cadrul colegiului, a precizat pentru „Vocea popo­rului” că, luna trecută, i-au fost achitate trei salarii restante. El a remarcat că mai are de primit bani pentru alte şase luni, dar nu ştie care, din cauza că în fişa de salariu nu este indicată perioada pentru care este retribuit.

Ştefan Gâlcă a adăugat că mai are câteva luni până la împlini­rea vârstei de pensionare. Din informaţii neconfirmate prin do­cumente, el ştie că şapte dintre anii lucraţi la colegiu nu-i vor fi incluşi în stagiul de cotizare pen­tru pensia de vârstă.

„Reprezentanţii administraţiei ne-au promis că atunci când vor fi achitate plățile în bugetul asigurărilor sociale de stat, pen­siile ne vor fi recalculate”, a sub­liniat salariatul.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand