11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Ştim unde suntem, e momentul să spunem clar: unde vrem să ajungem

Loading
Без рубрики Ştim unde suntem, e momentul să spunem clar: unde vrem să ajungem
Ştim unde suntem, e momentul să spunem clar: unde vrem să ajungem

 

[wp_ad_camp-1]

 

sindlucas

Foto: vocea.md

Sindicatul Lucrătorilor din Comerţ, Alimenta­ţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hote­luri din Republica Mol­dova „SindLUCAS”, în cooperare cu Federaţia Sindicală „Moldova-bu­siness-sind”, au desfășurat recent un seminar la Institutul Muncii al CNSM.

 

Acesta a fost compus din două module, având ca teme asigurarea de condiţii de muncă sigure şi decente pentru membrii de sindicat, precum şi organizarea şi des­făşurarea adunărilor de dare de seamă şi alegeri în orga­nizaţiile sindicale primare şi teritoriale.

 

Instruirea, un atu al sindicaliștilor

 

La primul modul au fost analizate aspecte ce țin secu­ritatea şi sănătatea în muncă. Moderatorul, Andrei Adam, şef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a menţionat că securitatea și sănătatea în muncă depinde atât de anga­jaţi, cât şi de angajatori, iar pentru a înainta cerinţe şi a rezolva problemele care apar la locul de muncă, membrii de sindicat trebuie să fie in­struiţi.

Participanţii la seminar au relevat exemple despre con­diţiile de muncă la întreprin­derile din care fac parte şi modul cum se rezolvă proble­mele. După părerea liderilor sindicali, condiţiile de muncă s-au înrăutăţit.

Majoritatea angajaţilor sunt nemulţumiţi în ceea ce priveşte volumul de muncă, ritmul de muncă şi progra­mul prelungit, neacordarea echipamentului de siguranţă obligatoriu, reprezentarea angajaților, reţinerile nejus­tificate din salariu, neplata salariilor restante, după înce­tarea raporturilor de muncă etc.

 

E nevoie de cadre tinere

 

Următorul modul a fost dedicat importanţei desfăşu­rării la nivel înalt a adunări­lor de dare de seamă şi ale­geri în organizaţiile sindicale primare şi teritoriale, prezen­tat de Natalia Suboci, preşe­dintă a Federaţiei Sindicale „Moldova-business-sind”, şi Valentina Mazur, preşedinta Sindicatului „SindLUCAS”, formator.

Valentina Mazur a atenţi­onat asistenţa despre impor­tanţa motivării membrilor de sindicat și recrutarea de noi membri.

Trebuie să facem schim­bări în domeniul cadrelor – avem nevoie de tineri, bine instruiți. Acum este momen­tul să spunem clar: unde vrem să ajungem și ce acţiuni trebuie întreprinse pentru ca sindicatele să devină atracti­ve şi combative, a mai adău­gat liderul sindical.

O atenţie deosebită în ca­drul discuţiilor a fost acor­dată chestiunii ce ține de restructurarea mişcării sin­dicale. Participanţii la semi­nar au susţinut că este ne­cesar să deschidem tinerilor uşile în sindicatele noastre și să-i promovăm în funcţiile de conducere.

În scopul acordării ajuto­rului practic organizaţiilor-membre, au fost elaborate şi distribuite „Recomandări privind organizarea şi des­făşurarea adunărilor de dare de seamă şi alegeri în orga­nizaţiile sindicale primare şi teritoriale”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand