11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Din lista indicatorilor de bunăstare a fost exclus televizorul color

Loading
Social Din lista indicatorilor de bunăstare a fost exclus televizorul color
Din lista indicatorilor de bunăstare a fost exclus televizorul color

 

 

sat-in-moldova

Foto: Nicu Bînzari

Familiile cu venituri mici pot solicita ajutor pentru perioada rece a anului. Cererile de ajutor pen­tru perioada rece a anului 2014-2015 pot fi depuse la asistentul social din loca­litate. Conform legislaţiei în vigoare, ajutorul va fi oferit de la data depunerii cererii, care nu are efect retroactiv.

 

Pot solicita ajutor pentru se­zonul rece familiile cu un venit global mediu mai mic decât mi­nimul garantat de stat. Printre potenţialii beneficiari ai acestui ajutor se numără pensionarii, in­valizii, șomerii, persoanele care îngrijesc copii mai mici de trei ani sau un membru al familiei cu grad de invaliditate, precum și familiile defavorizate.

Potrivit reprezentanţilor Mi­nisterului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în acest an, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de guvern cu privire la modificarea și completarea Re­gulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social și a ajutorului pentru peri­oada rece a anului, au fost revi­zuite caracteristicile și punctajul aferent pentru evaluarea bunăs­tării familiei.

Astfel, începând cu 1 noiem­brie 2014, venitul lunar minim garantat este de 720 de lei. De asemenea, la calcularea venitului obţinut de familiile defavorizate în care sunt membri salariați, vor fi ignorate veniturile de 200 de lei. Astfel, se încearcă de a moti­va salariații să nu părăsească lo­cul de muncă mai puțin plătit, în favoarea ajutorului social.

Familiilor care îngrijesc de copii de până la 1,5 ani, pentru persoanele neasigurate, și trei ani pentru cele asigurate, de ase­menea, nu li se vor lua în calcul 200 de lei din venit.

Nu va fi luat în consideraţie nici suportul financiar pe care îl primesc familiile de pensionari care au pensii mai mici de 1500 de lei.

Totodată, a fost revizuită și modificată și lista indicatorilor de bunăstare din care au fost excluse: televizorul color, frigi­derul/congelatorul, mașina de spălat cu program manual, aspi­ratorul, combina muzicală.

Ajutorul pentru perioada rece a anului este oferit pentru lunile noiembrie-martie și constituie 250 de lei lunar. În 2013, de acest suport au beneficiat 80 de mii de familii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand