27 februarie 2024
Chisinau
Social

Ministerul Sănătăţii frânează punerea în aplicare a unei legi

Loading
Social Ministerul Sănătăţii frânează punerea în aplicare a unei legi

 

 

ministerul-sanatatii

Foto: afi.md

Pe 23 decembrie anul tre­cut, la insistenţa sindicate­lor, Parlamentul a adoptat un act legislativ prin care a modificat şi completat Le­gea privind indemnizaţiile pentru incapacitate tempo­rară de muncă şi alte pre­staţii de asigurări sociale. Potrivit noii redacţii a arti­colului 19 din legea respec­tivă, salariatului i s-a oferit dreptul de a beneficia de o indemnizaţie pentru îngriji­rea copilului până la 10 ani, faţă de 7 ani, cum prevedea legislaţia anterioară.

 

Deşi a fost votată acum aproa­pe un an de zile și publicată în Monitorul Oficial la 14 februa­rie 2014, legea respectivă nu a fost pusă în aplicare. Drept re­zultat, angajaţii nu pot pretinde la indemnizaţia oferită de stat în cazul îmbolnăvirii copiilor de până la 10 ani. Cine este de vină? Ministerul Sănătăţii, consideră Oleg Budza, preşedintele Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Pentru că, argu­mentează dumnealui, într-o scri­soare adresată lui Andrei Usatîi, ministru al Sănătăţii, în ciuda faptului că Parlamentul ţării a acordat Guvernului un termen de trei luni de la publicarea Legii privind modificările şi comple­tările respective pentru a aduce actele normative în conformitate cu prevederile legii menţionate, conducerea şi funcţionarii mi­nisterului în cauză nu s-au con­format dispoziţiei în cauză a le­gislativului.

În consecinţă, nici până în prezent, din pricina Ministerului Sănătăţii, nu au fost modifica­te prevederile punctului 25 din Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de con­cediu medical, aprobat de Gu­vern încă în 2005, din care cauză angajaţii nu-şi pot ridica indem­nizaţiile de la stat în cazul îmbol­năvii copiilor în vârstă de până la 10 ani pentru îngrijirea acestora. De aceea, conducerea Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova insistă nu doar ca mo­dificările să fie operate în regim de urgenţă, ci mai mult, până a fi schimbată Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatu­lui de concediu medical, minis­trul Sănătăţii să dispună pune­rea în aplicare a modificărilor şi completărilor la Legea privind indemnizaţiile pentru incapa­citatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale votate de Parlament la sfârşitul anului trecut.

 

Vlad REABCIUC

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand