11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Salariaţii tineri, interesaţi de organizarea expediţiilor de informare

Loading
Без рубрики Salariaţii tineri, interesaţi de organizarea expediţiilor de informare
Salariaţii tineri, interesaţi de organizarea expediţiilor de informare

 

 

expeditii-de-informare

Foto: vocea.md

Reprezentanţi a cel puţin două colective de angajaţi ai unor în­treprinderi din construcţii şi-au exprimat intenţia de a crea orga­nizaţii sindicale primare în urma unei recente expediţii de informa­re care a fost desfăşurată de repre­zentanţii Consiliului de Tineret al Federaţiei „Sindicons”.

 

Preşedintele „Sindicons”, Victor Tal­maci, a menţionat, zilele trecute, în cadrul evaluării rezultatelor acestei expediţii, că practica denotă că activităţile de acest gen sunt tot mai eficiente şi solicitate de salariaţi, în special, de cei tineri. În conse­cinţă, acest sindicat de ramură consideră că este necesar ca astfel de expediţii să fie optimizate şi organizate şi în viitor.

Victor Talmaci a remarcat că atunci când apelează la structurile patronale din teritorii cu propunerea de a conlucra în desfăşurarea expediţiilor de informare, acestea dau dovadă tot mai frecvent de receptivitate.

În opinia sa, reacţia patronatelor este alimentată de avantajele sigure ale con­lucrării cu sindicatele, care se răsfrânge asupra îmbunătăţirii condiţiilor de mun­că, perfecţionării profesionale a salariaţi­lor, contracarării fenomenului migraţiei forţei de muncă, precum şi a sporirii per­formanţelor la locul de muncă.

Ultima expediţie de informare a fost desfăşurată în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, şi a avut scopul principal de a familiariza salariaţii de la întreprinderile din construcţii cu politicile de tineret pro­movate de sindicate în cadrul dialogului social.

Potrivit specialistului principal pe se­curitate şi sănătate în muncă de la Fede­raţia „Sindicons”, Tudor Rusu, în cadrul expediţiei au avut loc întâlniri cu salariaţi de la aproximativ 20 de întreprinderi din oraşele Orhei şi Ungheni, precum şi din municipiile Chişinău şi Bălţi. La aceste întruniri, salariaţii au manifestat un inte­res sporit faţă de activităţile sindicatelor, în special, la nivel de întreprindere şi de ramură.

Cele mai frecvente întrebări din partea salariaţilor s-au referit la contractul indi­vidual de muncă, la condiţiile de activi­tate, securitatea şi sănătatea lucrătorilor, la beneficiile obţinute în urma negocierii convenţiei colective la nivel de ramură. Aceştia s-au interesat, de asemenea, des­pre tipul de echipament de lucru şi pro­tecţie, care trebuie să le fie asigurat din partea angajatorului, cum trebuie să pro­cedeze în cazul în care nu sunt respectate normele de protecţie a muncii şi există pericol de accidentare. Totodată, salariaţii din construcţii au dorit să afle ce pot între­prinde în corespundere cu legea, dacă nu le este achitat la timp salariul, cum îşi pot promova drepturile în cazul impunerii de către angajatori a muncii fără forme legale etc.

Participanţilor la expediţie le-au fost distribuite pliante şi broşuri cu informaţii despre activitatea Consiliului de tineret al Federaţiei „Sindicons” şi normele de secu­ritate şi sănătate în muncă.

Activitatea a fost desfăşurată în cadrul subproiectului „Politica de tineret în con­textul implicării tinerilor în activitatea sindicală”, finanţat de Confederaţia Naţi­onală a Sindicatelor din Moldova şi Confe­deraţia Sindicatelor Creştine din Olanda.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand