28 februarie 2024
Chisinau
Sport

Meci amical de fotbal în cinstea jubileului Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului

Loading
Sport Meci amical de fotbal în cinstea jubileului Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului
Meci amical de fotbal în cinstea jubileului Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului

 

 

turneu-fotbal

Foto: vocea.md

Anul 2014 a fost numit An al Inovaţiilor pentru copii. Tot anul acesta, mai exact, pe 20 noiembrie, va fi mar­cată împlinirea a 25 de ani de la adoptarea Convenției ONU cu privire la Drepturi­le Copilului. Cu acest prilej, UNICEF Moldova a lansat Campania informaţională „25 de ani cu dreptul. Cu dreptul copilului”. Ea se va desfășura timp de două luni până la ziua aniversară. Pri­mul eveniment din şirul de activităţi planificate de orga­nizaţie a fost meciul amical de fotbal dintre mai multe echipe de adolescenţi.

 

Drepturile copilului în Moldova

 

Republica Moldova a ratificat Convenţia cu privire la drepturile co­pilului pe data de 25 februarie 1993. Este unicul document internaţional adoptat de marea majoritate a ţărilor lumii. Scopul acestuia este asigura­rea protecţiei copiilor şi garantarea drepturilor egale pentru fiecare din­tre ei.

Potrivit reprezentantului UNICEF Moldova, Nune Mangasarian, deși au trecut 25 de ani de la adoptarea Convenţiei ONU şi în Moldova sunt înregistrate progrese considerabile privind respectarea drepturilor co­piilor şi ameliorarea vieţii acestora, cum ar fi reducerea ponderii morta­lităţii infantile, mai există o serie de probleme care trebuie luate în consi­deraţie de autorităţi.

„În Convenţie se vorbeşte despre dreptul copiilor de a creşte în fami­lie. Chiar şi pentru copiii orfani sau cei rămaşi fără tutelă trebuie create condiţii pentru a asigura un mediu de familie. Pentru asta există familii adoptive. Totodată, familiile trebuie încurajate să adopte copii”, este sigu­ră Nune Mangasarian.

 

g_sport

Amicalul a demonstrat că toți copiii au drepturi egale

 

Reprezentantul UNICEF în Mol­dova a declarat că, pentru a atenţio­na opinia publică asupra drepturilor copiilor, s-a recurs la cel mai specta­culos şi popular sport – fotbalul.

„Am ales să dăm startul campaniei printr-un eveniment fotbalistic, de­oarece în fotbal toți copiii sunt egali. Convenția cu privire la Drepturile Copilului prevede că toți copiii, in­diferent de statut social, dizabilitate, etnie, au drepturi egale”. Noi, adulții – părinți, pedagogi, factori de decizie și întreaga comunitate – purtăm res­ponsabilitate în fața copiilor pentru a le asigura o viaţă fericită și a le oferi șansa unui viitor sănătos”, a declarat domnia sa la ceremonia de lansare.

Amicalul a fost organizat de UNICEF Moldova, în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal. Acesta s-a desfășurat pe stadionul Clubului de Fotbal pentru copii și ti­neri. Echipele au fost mixte – băieți și fete cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani. În total, meciul de fotbal a reunit 30 de jucători, având ca și spectatori circa 300 de copii din 10 raioane ale țării, în mare parte, din familii vulne­rabile, din instituții rezidențiale, co­pii cu dizabilități.

„Acest eveniment a demonstrat încă o dată că și fotbalul înseamnă egalitate de șanse. Toți au dreptul să devină buni fotbaliști” a spus Ruslan Berzoi, vicepreședinte al FMF.

 

P.S. Campania „25 de ani cu drep­tul. Cu dreptul copilului” are scopul de a trece în revistă principalele progrese în asigurarea drepturilor copiilor pe parcursul ultimelor două decenii, dar și de a atrage atenția asupra proble­melor cu care se confruntă aceștia. Campania se aliniază evenimente­lor globale organizate de UNICEF pe parcursul anului 2014. În Moldova, cu ocazia celor 25 de ani de la adoptarea Convenției, vor fi organizate mai mul­te evenimente în care neapărat vor fi implicați copiii, în special, dezbateri publice, difuzarea unor spoturi video. Campania se va încheia la 20 noiem­brie. În această zi, UNICEF îi va pre­mia pe cei care au avut o contribuție importantă la promovarea drepturi­lor copiilor în Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand