21 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Achitarea prejudiciului cauzat de salariat. Sporul pentru cumulare. Bunurile salariatului utilizate la serviciu

Loading
Cetăţeanul şi legea Achitarea prejudiciului cauzat de salariat. Sporul pentru cumulare. Bunurile salariatului utilizate la serviciu
Achitarea prejudiciului cauzat de salariat. Sporul pentru cumulare. Bunurile salariatului utilizate la serviciu

 

 

lucruri-personale

Foto: nextmedia.com.au

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Condiţiile pentru achitarea prejudiciului cauzat de salariat

 

guestion

Am produs recent un prejudiciu angajatorului şi mi-am recunoscut vina pe loc, fără conflicte. Eu am pro­mis să repar paguba, dar nu am posibilitate să achit suma integral şi aşvrea să o plătesc în rate. Care sunt condiţiile în acest caz?

 

Petru Verdeş, Briceni

 

Prejudiciul material poate fi reparat cu achitarea în rate, nu­mai dacă salariatul ajunge la un acord în acest sens cu angajatorul. Dacă aţi convenit acest lucru, veţi prezenta angajatorului un anga­jament în formă scrisă privind repararea benevolă a prejudiciului, cu indicarea termenelor concrete de achitare. În cazul în care nu veţi onora angajamentul asumat, la solicitarea angajatorului, dato­ria poate fi restituită prin instanţa de judecată.

 

Sporul pentru cumulare nu poate fi mai mic de 50 la sută din salariul tarifar

 

guestion

Cum este remunerată munca prestată de cumu­larzi?

 

Vladimir Dodon, Cahul

 

Potrivit art. 155 din Codul muncii, salarizarea cumularzilor se efectuează pentru munca realmente prestată sau timpul efectiv lu­crat. Mărimea salariului tarifar sau a salariului funcţiei, precum şi mărimea premiilor, a sporurilor, a adaosurilor şi a celorlalte re­compense, determinate de condiţiile de salarizare, se stabilesc în contractul colectiv sau individual de muncă şi nu pot depăşi mări­mile prevăzute pentru ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.

Munca în caz de cumulare a profesiilor (funcţiilor) constă în în­deplinirea de către salariaţi la aceeaşi unitate, în afară de funcţiile de bază, a unei munci suplimentare într-o altă profesie (funcţie), fără a fi scutiţi de munca de bază, în limitele duratei normale a timpului de muncă (art. 156 din Codul muncii).

Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) se stabileşte de părţile contractului individual de muncă, dar nu poa­te fi mai mic de 50 la sută din salariul tarifar (salariul funcţiei) al profesiei (funcţiei) cumulate.

 

Bunurile salariatului, utilizate la serviciu doar cu acordul angajatorului

 

guestion

Deseori sunt nevoit să folosesc, în interesul anga­jatorului, instrumentele de lucru care îmi aparţin. Doresc să aflu dacă administraţia este obligată să-mi plătească anumite compensaţii pentru aceasta?

 

Nicolae Chistruga, Chişinău

 

Legislaţia prevede plata compensaţiei pentru uzura bunurilor care aparţin salariaţilor, dar cu condiţia că salariatul foloseşte, cu acordul sau ştirea angajatorului şi în interesul acestuia, bunurile personale. Asemenea compensaţii se plătesc pentru utilizarea şi uzura mijloacelor de transport, a instrumentelor, utilajului, a altor materiale şi mijloace tehnice ce-i aparţin salariatului.

Cuantumul şi modul de plată a compensaţiei se stabilesc prin acordul scris al părţilor contractului individual de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand