4 martie 2024
Chisinau
Auto

Prelungirea vieții anvelopelor

Loading
Auto Prelungirea vieții anvelopelor
Prelungirea vieții anvelopelor

 

 

anvelope

Foto: michelin.ro

Anvelopa este un ele­ment de securitate foarte important. De starea sa depinde de­plasarea în siguranţă pe şosele şi, uneori, chiar viaţa automo­bilistului sau a altor participanţi la traficul rutier.

 

Pentru a-i prelungi viaţa trebuie s-o alegem co­rect, să o exploatăm în condiţii corespunzătoare de presiune şi stare a vre­mii şi să-i controlăm peri­odic integritatea.

• Anvelopa care prezintă uzură pronunţată a profilu­lui (adâncime sub 1,6 mm) nu mai permite evacuarea completă a stratului de apă dintre ea şi sol favorizând patinarea.

• Anvelopa care pre­zintă umflături, fisuri sau tăieturi pe flancuri sau pe calea de rulare trebuie în­locuită imediat deoarece are o rezistenţă mecanică scăzută şi poate să cedeze pe timpul rulajului, pro­vocând chiar o explozie cu urmări grave.

• Dereglarea geometri­ei produce uzura rapidă şi asimetrică a anvelopelor micşorându-le durata de viaţă şi crescând riscurile de producere a unui acci­dent.

• Rulajul cu presiune scăzută produce o uzură mai mare a marginilor am­belor flancuri.

• La anvelopele umflate la presiune mai mare de­cât cea nominală se dete­riorează mai tare mijlocul suprafeţei de rulare micşo­rând la fel durata de viaţă a acestora. Verificaţi perio­dic presiunea în anvelope.

• Anvelopă uzată adânc numai pe o porţiune din suprafaţa de rulare ne ara­tă că s-a acţionat pedala de frână cu mare intensitate deteriorând, pur şi simplu, stratul de cauciuc pe acea porţiune. Dacă adâncimea profilului rămas este sub 1,6 mm, anvelopa uzată astfel se va înlocui. Când înlocuiţi două anvelope uzate montaţi-le pe cele noi la roţile din faţă.

• Nu se recomandă utili­zarea pe automobile a unor anvelope second-hand, de­oarece acestea au fost scoa­se de pe maşini din cauza depăşirii duratei de folo­sinţă sigură sau a apariţiei unor defecţiuni ale reţelei interne. Aceste defecţiuni nu se pot observa cu ochiul liber, dar pot face ca anve­lopa respectivă să cedeze la solicitări mari.

• Solicitarea cea mai di­structivă a unei anvelope are loc atunci când sunt cumulate mai multe gre­şeli: aţi încărcat maşina prea mult; vă deplasaţi cu viteză mai mare decât cea admisă de anvelopă; presi­unea în anvelopă este mai mică decât cea nominală şi circulaţi la o temperatură ridicată a mediului încon­jurător care o supraîncăl­zeşte.

• Anvelopele se înve­chesc odată cu trecerea timpului chiar dacă nu au fost folosite prea mult. Racordurile şi materialul cauciucat îmbătrânesc şi prezintă o rezistenţă meca­nică mai mică la solicitări­le mari din rulaj. Fiţi atenţi în momentul cumpărării unor anvelope noi: verifi­caţi data fabricaţiei pentru a nu irosi banii pe anvelope fabricate în anii anteriori.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand