11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Guvernul nesocoteşte sindicatele

Loading
Без рубрики Guvernul nesocoteşte sindicatele
Guvernul nesocoteşte sindicatele

 

 

sindicate-la-greva

Foto: vocea.md

Am relatat, în unul din numerele anterioare, că Centrul de analiză şi prevenire a corupţiei a calificat asumarea răspunderii de către Guvern pentru proiectul Legii finanţelor publice şi a responsabilităţii bugetar-fiscale drept un act lipsit de transparenţă, deoarece societatea civilă, sindicatele nu au putut să-şi expună opinia, să facă recomandări vizavi de conţinutul documentelor respective.

 

Este un semnal alarmant că actuala gu­vernare, deşi afişează o abordare europea­nă, democratică, se îndreaptă tot mai mult către un stil autoritar de a conduce ţara. Întru confirmarea acestei tendinţe pericu­loase, vin multiple fapte ce demonstrează că unele ministere ignoră mai multe pre­vederi ale legislaţiei naţionale şi interna­ţionale privind drepturile sindicatelor de a participa la formarea politicii sociale şi economice a statului. Astfel, Legea sindi­catelor prevede că acestea sunt în drept să participe la elaborarea programelor pri­vind dezvoltarea social-economică, a pro­iectelor de legi şi la alte acte normative în domeniul remunerării muncii, asigurării sociale şi alte domenii ce ţin de dezvolta­rea social-economică.

În acest sens, legea respectivă obligă autorităţile publice să trimită proiectele de programe şi acte juridice organelor sin­dicale, pentru ca acestea, în termen de 30 de zile, să dea avizele sau propunerile pro­prii vizavi de documentele respective. Din păcate, unele ministere de la noi ignoră nu doar Legea sindicatelor, ci şi prevede­rile Legii privind transparenţa în procesul decizional. Astfel, Ministerul Finanţelor nu a prezentat Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2015, după cum nici cel al Sănătăţii nu a trimis spre avizare proiectul Legii fondurilor asigură­rii obligatorii de asistenţă medicală pen­tru anul viitor.

De fapt, a devenit o regulă ca la şedin­ţele ordinare ale Guvernului să fie propu­se spre examinare proiecte de documen­te elaborate de către autorităţile publice centrale, care nu sunt însoţite de sinteza de propuneri înaintate de instituţiile in­teresate, inclusiv de sindicate. În aceste condiţii, nu se respectă prevederile actelor normative privind termenele de prezenta­re a proiectelor respective. Drept urmare, pe birourile membrilor Guvernului ajung proiecte care le-au fost băgate cu 20-30 de minute înainte de începerea şedinţei ordi­nare a Executivului, în loc ca acestea să fie plasate pe site-ul Guvernului cu trei zile mai devreme. Mai grav, unele dintre aces­te proiecte sunt scrise în timpul şedinţe­lor de Guvern. Desigur, în această grabă nimeni nu solicită avizul, recomandările sindicatelor.

De aceea, CNSM i-a solicitat premie­rului Iurie Leancă să nu fie examinat de Guvern proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2015 fără avizul sindicatelor. În afară de aceasta, CNSM insistă ca pri­mi-ministrul să-i oblige pe conducătorii autorităţilor publice centrale să respecte principiile parteneriatului social, consfin­ţit printr-o serie de legi, astfel încât nici un proiect de program sau de lege cu orienta­re socială să nu fie aprobat fără avizul şi propunerile sindicatelor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand