5 martie 2024
Chisinau
Social

Utilizarea forţei de muncă şi protecţia contra şomajului

Loading
Social Utilizarea forţei de muncă şi protecţia contra şomajului
Utilizarea forţei de muncă şi protecţia contra şomajului

 

 

forta-de-munca

Foto: vocea.md

Reprezentanţii Confedera­ţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova vor înainta în cadrul Comisiei naţiona­le pentru consultări şi ne­gocieri colective propuneri în vederea iniţierii proce­durii de ratificare a Con­venţiei nr. 168 privind pro­movarea utilizării forţei de muncă şi protecţiei con­tra şomajului a Organiza-ţiei Internaţionale a Mun­cii.

 

O decizie în acest sens a fost luată în cadrul şedinţei din sep­tembrie a Comitetului Confederal al CNSM. Obiectivele principale ale acestei convenţii sunt crearea unui sistem de protecţie împo­triva şomajului, stabilirea unor mecanisme de încurajare a unei munci productive, promovarea unor politici de ocupare pe de­plin a forţei de muncă şi de achi­tare a unor indemnizaţii pentru salariaţii cu normă redusă.

Convenţia prescrie statelor membre ale OIM includerea pe­rioadei de plată a indemnizaţiei de şomaj în vechimea în muncă necesară pentru plata indemni­zaţiei de boală, invaliditate, bă­trâneţe, pierderea întreţinătoru­lui etc.

Totodată, documentul preve­de unele particularităţi la plata indemnizaţiei de şomaj pentru persoanele tinere sau care au ob­ţinut pentru prima dată statut de şomer.

Potrivit experţilor CNSM, pre­vederile acestei convenţii şi-au demonstrat avantajele şi viabili­tatea în ţări care au ratificat-o şi implementat-o, precum: Elveţia, Belgia, Finlanda, Norvegia, Sue­dia, România şi altele.

Ratificarea acestui document va contribui la perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniul utilizării forţei de muncă şi la protecţia contra şomajului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand