5 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Vechime neîntreruptă în muncă. Adaosul la salariu. Principiile de funcţionare a organizaţiei sindicale

Loading
Cetăţeanul şi legea Vechime neîntreruptă în muncă. Adaosul la salariu. Principiile de funcţionare a organizaţiei sindicale

 

 

salariu

Foto: adevarul.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Vechime neîntreruptă în muncă în cazul transferului la altă unitate

 

guestion

Dacă am fost transferat de la un parc de taximetre la Ministerul Afacerilor Interne, cu acordul ambilor angajatori, activitatea în aceste unități (1980-1993) este considerată sau nu ca vechime neîntreruptă în muncă?

 

Mihail Portnoi, Chișinău

 

Reglementările legate de raporturile de muncă cu privire la condițiile determinării și calculării „vechimii neîntrerupte în mun­că” care se aplicau anterior, inclusiv în perioada de activitate a dumneavoastră – 1980-1993, își mențin efectul juridic pentru pe­rioada respectivă.

Actualmente, noțiunea de „vechime neîntreruptă în muncă” nu se mai utilizează.

În acest sens, p. 7 din Regulamentul cu privire la modul de cal­culare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 801 din 20.07.2007, stabilește că „întreru­perile în muncă nu întrerup vechimea în muncă ce acordă dreptul la sporul pentru vechimea în muncă…”.

 

Adaosul la salariu pentru munca desfăşurată noaptea

 

guestion

Dacă lucrez în schimb de noapte, ce adaosuri pot avea la salariu?

 

Inela Strâmbu, Chișinău

 

Potrivit art. 159 din Codul muncii, pentru munca prestată în program de noapte este calculat un adaos în mărime de cel pu­ţin 0,5 din salariul tarifar (salariul funcției) pe unitatea de timp stabilită.

 

Principiile conform cărora funcţionează organizaţiile sindicale

 

guestion

Ce înseamnă independența sindicatelor și față de cine ele sunt independente?

 

Stela Diaconu, Comrat

 

Independența activității sindicatelor constituie o garanție juri­dică și se stabilește prin lege. Potrivit art. 5 din Legea sindicatelor, acestea, în activitatea lor, sunt independente față de autoritățile publice de toate nivelurile, față de partidele politice, de asociațiile obștești, față de patroni și asociațiile acestora, nu sunt supuse con­trolului lor și nu li se subordonează.

Legislația interzice orice amestec de natură să limiteze drepturi­le sindicatelor sau să împiedice realizarea acestora. Independența sindicatelor înseamnă că ele sunt egale în drepturi și pot să co­laboreze cu orice centru sindical, inclusiv cu organizații sindicale internaționale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand