21 februarie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Angajatorul, obligat să acorde concediu suplimentar pentru îngrijirea copilului

Loading
Cititorii ne scriu Angajatorul, obligat să acorde concediu suplimentar pentru îngrijirea copilului
Angajatorul, obligat să acorde concediu suplimentar pentru îngrijirea copilului

 

 

mame-si-copii

Foto: pentruea.md

Directoarea unei grădiniţe din Ialoveni ne scrie că una dintre educatoarele de la in­stituţia pe care o conduce a solicitat anterior concediu de îngrijire a copilului până la atingerea de către acesta a vârstei de şase ani. Pes­te patru ani, ea a revenit la serviciu, ca doar câteva luni mai târziu să ceară prelungi­rea concediului. Directoarea ar vrea să ştie dacă e legală acordarea în mod repetat a acestui concediu.

 

Solicitat de „Vocea poporului”, şe­ful Departamentului juridic al Con-federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion Preguza, a pre­cizat că pentru îngrijirea copilului în vârstă de la trei până la şase ani este acordat, în baza unei cereri scri­se, un concediu suplimentar. Deși nu se plătește, adică se acordă fără menținerea salariului, acest conce­diu constituie o garanție juridică în domeniul muncii.

Pe durata concediului pentru în­grijirea copilului în vârstă de la trei la şase ani, potrivit art. 126, alin. (1) din Codul muncii, se menține locul de muncă sau funcția deținută.

Același articol din Codul mun­cii prevede că, în baza unei cereri scrise, în timpul aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngri­jirea copilului în vârstă de la trei la şase ani, persoana respectivă poate să lucreze în condițiile timpului de muncă parțial sau la domiciliu. Le-gislația la acest capitol nu interzice întreruperea, la inițiativa salariatu­lui, a concediului fără menținerea salariului pentru îngrijirea copilului în vârstă de la trei la şase ani, adică întoarcerea la serviciu cu programul deplin al unei zile de muncă de opt ore.

Legislația nu interzice nici folosi­rea pe părți a concediului respectiv, fără menținerea salariului, adică în funcție de anumite circumstanțe (starea de sănătate a copilului sau a persoanei care îngrijește nemijlocit de copil, cum ar fi: tatăl copilului, bunica, bunelul sau o altă rudă, sta­rea materială a familiei etc.).

Ca bază pentru reglementarea unor situații de acest gen este bine să servească rezultatul unor înțelegeri (negocieri) dintre persoana care are dreptul la un asemenea concediu și angajatorul său. Asta mai ales în con­diţiile în care art. 126, alin. (1) din Codul muncii are un caracter impe­rativ şi condiționează obligațiunea angajatorului de a acorda concediul în cauză la cererea scrisă a persoanei respective.

Or, acordarea repetată a conce­diului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la trei la şase ani nu constituie o încălcare a legislației. Dimpotrivă, este o situație ce poate fi salutată în ceea ce privește aplicarea reglementărilor legale, por­nind de la drepturile și interesele părților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand