3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele îşi consolidează poziţiile în cadrul dialogului social

Loading
Без рубрики Sindicatele îşi consolidează poziţiile în cadrul dialogului social
Sindicatele îşi consolidează poziţiile în cadrul dialogului social

 

 

comitetului-confederal-CNSM

Foto: vocea.md

Costul forţei de muncă în economia naţională este de peste două ori mai mic decât declară agenţii eco­nomici, a constatat Pentru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în cadrul şedinţei de ieri a Comitetului Confederal al CNSM.

 

Un studiu recent, efectuat la iniţiativa sindicatelor cu scopul de a-şi argumenta poziţia la elaborarea politicilor sociale şi economice a arătat că, în 2012, în ţara noastră, costul mediu lunar per angajat a fost de 355 de dolari. În acelaşi timp, acest indicator a fost de 473 de dolari în cazul Ucrainei şi de 701 – în cel al Republicii Belarus. Pe de altă parte, în România, acelaşi cost a fost de 898 de dolari, în Lituania – de 1201, în Polonia – de 1563, iar în Germania – de 5731 de dolari.

Acelaşi studiu dezvăluie faptul că politicile în dome­niul salarizării realizate în anii 2005-2013 au permis ca salari­ile nominale să crească de 2,8 ori, inclusiv de 2,6 ori în sec­torul real şi de 3,3 ori – în cel bugetar. În aceeaşi perioadă, indicele preţurilor de consum a crescut de 1,7 ori.

Petru Chiriac a remarcat că obiectivul CNSM este de a obţi­ne majorarea garanţiilor mini­me în domeniul salarizării şi, în primul rând, a salariului minim pe ţară până la nivelul minimu­lui de existenţă.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, preşedintele CNSM, Oleg Bud­za, a menţionat că structura pe care o conduce va face un apel către principalele verigi ale pu­terii de stat, dar şi către parte­nerii externi. Prin intermediul acestuia, sindicatele îşi vor ex­prima dezacordul în legătură cu aprobarea, în vara acestui an, de către Guvern şi adoptarea ulterioară de către Parlament, a unui set important de legi, fără a fi consultate cu partenerii so­ciali.

„Ceea ce s-a întâmplat este o încălcare flagrantă a princi­piilor parteneriatului social”, a apreciat preşedintele CNSM.

Comitetul Confederal a dis­cutat, de asemenea, şi a aprobat un şir de amendamente la pro­iectul Legii bugetului asigurări­lor sociale de stat pentru anul 2015.

La şedinţa de joi au mai fost discutate chestiuni ce ţin de bilanțul organizării odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în perioada es­tivală a anului 2014, precum şi cu privire la desfăşurarea unor acţiuni dedicate Zilei mondiale a muncii decente.

Membrii Comitetului Con­federal au aprobat în context şi unele propuneri în vederea ratificării Convenţiei nr.168 privind promovarea utilizării forţei de muncă şi protecţiei împotriva şomajului a Organi­zaţiei Internaţionale a Muncii. De asemenea, ei au luat act de informaţia privind desfăşura­rea celei de-a treia ediţii a Şcolii sindicale din Moldova.

Printre chestiunile discutate la şedinţa Comitetului Confe­deral se mai numără aprobarea Regulamentului formatorului sindical în redacţie nouă şi con­stituirea Comisiei de conferire a gradelor de calificare.

 

Mai detaliat despre chestiu­nile discutate la Comitetul Con­federal al CNSM urmăriţi în vi­itoarele numele ale publicației „Vocea poporului”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand