27 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Cum să procedez când contractul de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe viață nu e respectat?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Cum să procedez când contractul de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe viață nu e respectat?
Sfatul avocatului: Cum să procedez când contractul de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe viață nu e respectat?

 

 

intretinere-pe-viata

Foto: myosotisplus.com

Cu șapte ani în urmă, am semnat cu fiul meu și soția lui un contract de înstrăinare a apartamentu­lui meu, cu condiţia întreţinerii mele pe viaţă. Însă, după trei ani de la semnarea contractului, planurile de viaţă ale fiului s-au schimbat, a divorțat, apoi și-a întemeiat o familie nouă, cu care locuiește în altă lo­calitate. Mi-a spus că nu are posibilitatea să locuias­că cu mine împreună, nici să mă asigure cu mânca­re și medicamente, iar eu am probleme de sănătate. Cum aș putea să procedez în această situație, pen­tru că știu că fiul și prima lui soție sunt proprietarii apartamentului meu până în prezent, deși eu nu am de la ei nici o întreținere. Fosta mea noră locuiește peste hotarele țării și nu mai întreținem relații.

 

Ecaterina Robu, raionul Florești

 

Într-adevăr, acest tip de contract de înstrăinare a bunu­lui cu condiția întreținerii pe viață reprezintă interes pentru cei în etate, bolnavi, invalizi și alte persoane care nu-și pot asigura pe deplin condițiile de viață până la deces. În baza contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, o parte (beneficiarul întreţinerii) se obligă să dea celeilalte părţi (dobânditor) în proprietate un bun imobil sau mobil, iar dobânditorul se obli­gă să asigure beneficiarului în­treţinere în natură – locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutorul ne­cesar pe timpul cât va trăi, pre­cum şi pentru înmormântare. Contractul poate fi semnat de unul sau mai mulți beneficiari cu unul sau mai mulți dobân­ditori. Obligația de întreținere nu poate fi transmisă altor per­soane.

Acest tip de contract este atractiv din mai multe puncte de vedere. În timpul vieţii, atât beneficiarul întreţinerii, cât și dobânditorul, nu au dreptul să înstrăineze bunul. După ce este semnat contractul, acesta se înscrie în registrul bunurilor imobile la organul cadastral te­ritorial, iar procedura respecti­vă este importantă, pentru că va asigura interdicția de înstră­inare a bunului imobil trans­mis de beneficiarul întreținerii pe durata vieții acestuia din urmă. De asemenea, bunul imobil nu poate fi gajat dacă beneficiarul întreținerii nu își va da consimțământul pentru aceasta.

În ceea ce privește posibili­tatea desființării contractului, ambele părți contractuale au dreptul să ceară desfacerea lui (rezoluțiunea). Beneficiarul în­treţinerii este în drept să ceară rezoluţiunea contractului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către dobândi­tor. Dobânditorul poate cere rezoluţiunea contractului în cazul imposibilităţii executării obligaţiilor contractuale în vir­tutea unor circumstanţe inde­pendente de voinţa lui.

Astfel, deoarece dobândito­rii bunului dvs. nu îşi respectă obligaţiile prevăzute prin con­tract, poate fi cerută rezoluţiu­nea contractului, care poate fi realizată și în fața unui notar, în cazul în care toate părțile contractului sunt prezente și acceptă aceasta.

În cazul rezoluţiunii con­tractului de către beneficiarul întreţinerii, acesta are dreptul să ceară fie restituirea bunului, fie plata valorii lui. În acest caz, valoarea întreţinerii care a fost prestată de dobânditor benefi­ciarului nu trebuie restituită.

În cazul în care lipsește o parte la contract din țară sau nu este de acord să fie reziliat contractul, această procedură poate fi realizată prin interme­diul unei acțiuni judiciare, prin care se va solicita rezoluțiunea contractului de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață. Cererea poate fi înaintată în ju­decătoria din raionul în care se află bunul imobil ce constituie obiectul înstrăinării. Iar hotă­rârea judecătorească emisă ur­mează a fi înregistrată la orga­nul cadastral teritorial pentru a fi radiat titlu de proprietar al dobânditorilor.

Doar după aceasta poate fi semnat un alt contract de în­străinare a bunului cu condiția întreținerii pe viață cu alte persoane care vă pot asigura întreținerea materială.

 

Viorica GRECU, avocat
viorikagrecu@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
  • Igor
    21.02.2017

    Eu am o asa intrebare;Eu sunt Dobinditor pe contract de instrainare cu conditia intretinerii pe viata.Mama mea e in viata.Eu locuiesc in alta casa,eu pot sa transmit proprietatea pe fiul meu?

  • Ana
    21.05.2018

    Buna ziua.Eu am facut contract de intretinere pe viata si dupa doi ani de respectare a toate punctele din contract,am fost data in judecata pentru desfacerea contractului,spunetimi va rog daca in acest caz mi se face dreptate?

Citește și
slot thailand