4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Numărul şomerilor înregistraţi, în descreştere de la începutul anului

Loading
Без рубрики Numărul şomerilor înregistraţi, în descreştere de la începutul anului
Numărul şomerilor înregistraţi, în descreştere de la începutul anului

 

 

somaj

Foto: gorjeanul.ro

Peste 25 de mii de şomeri au fost înregistraţi în pri­mele opt luni ale anului curent de Agenţia Naţi­onală pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Această cifră atestă o descreşte­re cu mai mult de şapte la sută faţă de aceeaşi pe­rioadă din 2013. Dintre aceştia, ponderea femei­lor a fost cu aproape trei la sută mai mare decât cea a bărbaţilor.

 

În acelaşi timp, numărul şo­merilor plasaţi în câmpul mun­cii a constituit aproape 11 mii de persoane. Ponderea celor care şi-au găsit un serviciu din numărul şomerilor înregistraţi este de 43 la sută şi a crescut cu peste doi la sută.

Cât priveşte femeile, ponde­rea plasării acestora în câmpul muncii reprezintă aproximativ 45 la sută.

Numărul de locuri vacante înregistrate de la începutul anu­lui în curs a fost de 28,4 mii şi a atestat o creştere cu 8,4 la sută faţă de perioada respectivă a anului trecut.

Conform declaraţiilor agen­ţilor economici privind locurile de muncă vacante, la finele lu­nii august, la Agenţia Naţiona­lă pentru Ocuparea Forţei de Muncă se aflau în evidenţă 7673 de locuri vacante.

De la începutul anului cu­rent, au absolvit cursuri de for­mare profesională 2237 de per­soane sau aproape nouă la sută din numărul total al şomerilor înregistraţi, ceea ce constituie o creştere cu 34 la sută în com­paraţie cu primele opt luni din 2013.

Totodată, de ajutor de şomaj au beneficiat 4251 de persoa­ne, iar acest indicator a fost în descreştere cu mai mult de 21 la sută. Mărimea medie a ajuto­rului respectiv a constituit circa 1083 de lei. Numărul beneficia­rilor de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională a cres­cut cu aproape trei la sută şi a fost de 2453 de persoane.

De menţionat că, la începu­tul lunii septembrie, în evidenţa structurilor Agenţiei Naţiona­le pentru Ocuparea Forţei de Muncă se aflau 16,6 mii de şo­meri şi 7,6 mii de locuri de lucru vacante.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand