7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

„START SINDICAT” a ajuns la Cahul și Căușeni

Loading
Без рубрики „START SINDICAT” a ajuns la Cahul și Căușeni
„START SINDICAT” a ajuns la Cahul și Căușeni

 

 

start-sindicat-cahul

Foto: sindicate.md

Departamentul informațional din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a desfășurat a doua etapă a cam­paniei naționale de infor­mare a populației „START SINDICAT”.

 

În zilele de 16 și 17 septem­brie, campania a fost organizată în instituțiile de învățământ din raioanele Cahul și Căușeni.

„Prin intermediul campaniei „START SINDICAT”, sindica­tele urmăresc să contribuie la o mai bună informare a societății despre drepturile salariaților și la promovarea intereselor aces­tora”, a menționat Oleg Budza, președintele CNSM, la lansarea campaniei.

„Mergem în raioane pentru a informa studenții despre rolul sindicatelor în societate, despre avantajele aderării la CNSM, le vorbim despre cât de important este să-și cunoască drepturile atunci când vor avea un loc de muncă”, a menționat Tatiana Marcu, ofițer de presă din cadrul Departamentului informațional al CNSM.

Obiectivele campaniei cu­prind direcții precum: informa­rea tinerilor despre drepturile în domeniul muncii; sensibilizarea populației în vederea combaterii muncii „la negru”; dezvoltarea dialogului social la nivel de teri­toriu; promovarea sindicalismu­lui ca instrument de apărare a drepturilor salariaților.

Următoarea destinație a cam­paniei o vor constitui instituțiile de învățământ din raionul Hân-cești. Cetățenii pot apela gratuit sindicatele la Linia fierbinte, nu­mărul de telefon 0-800-800-20. Ei mai pot afla cum să devină membri de sindicat și prin inter­mediul portalului informațional www.startsindicat.md.

Campania „START SINDI­CAT” face parte din proiectul „Dezvoltarea strategiei de infor­mare şi marketing. Campania in­formaţională „Intră în sindicat” este implementată de Confede­raţia Naţională a Sindicatelor din Moldova în perioada anilor 2013-2015 și este finanțată de Fundația CNV Internationaal din Olanda, și de CNSM. Scopul proiectului este de a informa populaţia despre drepturile în domeniul muncii şi despre rolul organizaţiilor sindicale în pro­cesul de apărare a drepturilor şi intereselor salariaţilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand