4 decembrie 2023
Chisinau
Sport

Membrii de sindicat din Rezina și-au măsurat puterile

Loading
Sport Membrii de sindicat din Rezina și-au măsurat puterile
Membrii de sindicat din Rezina și-au măsurat puterile

 

 

spartachiada-rezina

Foto: arhivă personală

Recent, în orașul Rezina, s-a desfășurat Spartachiada sportivă a membrilor de sindicat din raion. Activitatea a fost organizată în scopul propagării culturii fizice, a sportului și modului de viață sănătos în colectivele de muncă; an­trenării angajaților și a membrilor familiilor acestora în practicarea sistematică a culturii fizice; fortificării sănătății angajaților.

 

Atmosfera de sărbătoare a pus stăpânire chiar de dimineață pe curtea Liceului Teoretic „Aleksandr Pușkin”, unde s-au desfășurat competițiile. În cadrul acestora și-au încercat puterile reprezentanți a zece sindicate, membre ale Consiliului inter­ramural Rezina. Este vorba de Sindicatul Educației și Științei, Sindicatul din Agricultură și Alimentație „Agroindsind”, Sin­dicatul lucrătorilor din Cultură, Sindicatul lucrătorilor din do­meniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenoriatu­lui „Moldsindcoopcomerț”, Sin-

dicatul „Viitorul”, Sindicatul an-gajaților din Serviciile Publice „SINDASP”, Sindicatul lucră­torilor din Construcții și Indus­tria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, Sindicatul „Să­nătatea”, Sindicatul lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice și Sindicatul „Moldo­va-business-sind”.

Participanții la spartachiadă au fost salutați de către condu­cerea raionului, cea a Consiliului interramural al sindicatelor, care au apreciat prezenţa lor la eveni­ment și le-au urat succese.

În debut, Vera Platon, președinta Consiliului interramural Rezina al sindicatelor, i-a salutat pe toţi participanții, membri ai tuturor sindicatelor componen­te ale Consiliului interramural, dornici de a se avânta în lupta pentru trofeele probelor spor­tive. Dumneaei a mai relatat că desfășurarea Spartachiadei este susținută financiar de că­tre Consiliul Raional Rezina și Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM). După cuvântul de salut al pre­şedintei, asistența a onorat Dra­pelul și Imnul de Stat ale Repu­blicii Moldova, dar și simbolica CNSM.

Eleonora Graur, președinta raionului, le-a mulțumit celor prezenţi că au găsit timp, într-o zi de sâmbătă, să participe la com­petiţii sportive: „Ne bucurăm că și noi, Consiliul Raional Rezina, suntem parteneri în desfășurarea Spartachiadei sportive a sindica­telor, vă doresc succese și într-un ceas bun! Oricare ar fi rezultatele, vă doresc să învingă prietenia”.

Și Livia Scutaru, vicepreședin-te al raionului, a apreciat prezența membrilor de sindicat la sparta­chiadă: ”Odată ce ați venit aici într-o zi de odihnă, înseamnă că iubiți sportul. Manifestarea de azi se încadrează perfect în mulțimea de activități pe care le organizați dumneavoastră în ca­litate de membri de sindicat. Vă doresc succese tuturor!”

După inaugurarea festivă a evenimentului, au demarat com-petițiile la probele anunțate: tra­gerea odgonului, volei (femei, bărbați), tenis de masă (femei, bărbați), șah (femei, bărbați), joc de dame (femei, bărbați) și trân­ta (categorie ușoară și categorie grea).

 

În rezultat, au fost desemnați învingătorii, după cum urmează:

 

Tragerea odgonului

locul I – echipa Sindicatului „Agroindsind”,

locul II – echipa Sindicatului „SINDICONS” (La­farge),

locul III – echipa Sindica­tului „SINDASP”;

 

Volei (femei) 

locul I – echipa Sindicatului Educației și Științei;

locul II – echipa Sin­dicatului ”SINDASP”,

locul III – echipa Sindicatului ”Agroind­sind”;

 

Volei (bărbați)

locul I – echipa Sindicatului Educației și Științei;

locul II – echipa Sindi­catului „Agroindsind”,

locul III – echipa Sindicatului ”SINDASP”;

 

Tenis de masă (femei)

locul I – Tatiana Todei (Sindi­catul Educației și Științei),

locul II – Lidia Proaspăt (Sindicatul ”Viitorul”),

locul III – Eudochia Ceban (Sindicatul „SINDICONS” (Lafarge));

 

Tenis de masă (bărbați)

locul I – Andrei Grosu (Sindica­tul „Sănătatea”),

locul II – Ion Iurcu (Sindicatul „Sănătatea”),

locul III – Vasile Popeli (Sindica­tul Educației și Științei);

 

Şah (femei)

locul I – Vero­nica Golban (Sindicatul ”Sănăta­tea”), locul II – Nina Postu (Sin­dicatul „Sănătatea”);

Şah (bărbați)

locul I – Mi­hai Grosu (Sindicatul ”Sănăta­tea”),

locul II – Valeriu Gonța (Sindicatul ”Sănătatea”),

locul III – Victor Panfilii (Sindicatul Educației și Științei);

 

Joc de dame (femei)

lo­cul I – Elena Sperelup (Sin­dicatul Educației și Științei),

locul II – Veronica Dumbravă (Sindicatul „Agroindsind”),

lo­cul III – Liuba Curti (Sindicatul „Moldsindcoopcomerț”);

 

Joc de dame (bărbați)

locul I – Casian Lazari (Sindi­catul Educației și Științei),

locul II – Valeriu Zaharii (Sindicatul Educației și Științei),

locul III – Andrei Oancea (Sindicatul lucră­torilor din Industria Chimică și Resurse Energetice);

 

Trânta (categoria ușoară)

locul I – Dumitru Stăvilă (Sindi­catul Educației și Științei), locul II – Alexandru Sandu (Sindica­tul „Moldsindcoopcomerț”), lo­cul III – Vitalie Olaru (Sindicatul „Agroindsind”);

Trânta (categoria grea)

locul I – Andrei Paierele (Sindi­catul „Moldova-business-sind”), locul II – Petru Chirița (Sindica­tul „Viitorul”).

 

Învingători pe echipe au devenit:

locul I – Sindicatul Educației și Științei,

locul II – Sin­dicatul „Agroindsind”,

locul III – Sindicatul ”Sănătatea”.

 

Evenimentul s-a desfășurat până spre seară, când învingăto­rilor le-au fost înmânate diplome și premii bănești.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand