11 decembrie 2023
Chisinau
Sanatate

Colaborare moldo-germană în domeniul migraţiei personalului medical

Loading
Sanatate Colaborare moldo-germană în domeniul migraţiei personalului medical

 

 

schimb-cadre-medicale

Foto: curentul.md

O declaraţie comună pri­vind migraţia personalului medical a fost semnată în cadrul unei întrevederi re­cente a ministrului Sănătă­ţii, Andrei Usatâi, cu Lutz Stroppe, secretar de stat al Ministerului Federal al Să­nătăţii din Germania. Do­cumentul a fost semnat în conformitate cu o hotărâre a Guvernului de la Chişinău pentru iniţierea negocieri­lor asupra proiectului Acor­dului interguvernamental cadru în domeniul migraţi­ei personalului medical.

 

În cadrul întrevederii au fost discutate aspecte legate de rea­lizarea prevederilor Planului de acţiuni moldo-german privind cooperarea în domeniul sănătăţii pentru 2014 şi proiectul aceluiaşi act pentru 2015.

Andrei Usatâi a accentuat în context importanţa suportului acordat de partea germană în ajustarea curriculei învăţămân­tului universitar şi mediu de spe­cialitate în medicină. În opinia oficialului, acesta constituie un demers important pentru recu­noaşterea diplomelor în statul german, ceea ce va facilita mobi­litatea şi angajarea cadrelor me­dicale. La rândul său, Lutz Strop­pe a declarat că va susţine în continuare cursul de cooperare bilaterală şi este sigur că schim­bul de practici şi cunoştinţe în domeniul sănătăţii este benefic pentru ambele părţi.

Pe parcursul anilor 2007-2014, în contextul parteneriatu­lui moldo-german de colaborare în domeniul sănătăţii, au fost efectuate mai multe activităţi, inclusiv realizarea unor proiecte privind colaborarea în domeniul didactic şi ştiinţific, anesteziei pediatrice, al dezvoltării servi­ciilor comunitare medicale, al prevenirii şi controlului tubercu­lozei şi HIV/SIDA. În baza acor­durilor de cooperare în domeniul chirurgiei şi neurochirurgiei sunt realizate stagii practice şi studii ale doctoranzilor, rezidenţilor şi

cadrelor didactice ale Universi­tăţii de Stat de Medicină şi Far­macie „Nicolae Testemiţanu” în clinicele universitare din Ger­mania. Totodată, sunt organizate vizite ale specialiştilor germani la Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie din Chişinău, cu susținerea de cursuri pentru re­zidenţi, medici şi cadre didactice, acordarea asistenţei consultative pacienţilor şi efectuarea inter­venţiilor chirurgicale demon­strative. De asemenea, partenerii germani au oferit suport în dez­voltarea curriculei universitare şi materiale didactice pentru in­struirea universitară în domeniul informaticii medicale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand