27 februarie 2024
Chisinau
Social

Angajaţii de la „Moldtelecom” din Ungheni, avantajaţi de contractul colectiv de muncă

Loading
Social Angajaţii de la „Moldtelecom” din Ungheni, avantajaţi de contractul colectiv de muncă

 

 

contract-colectiv-ungheni

Foto: vocea.md

Reprezentanţa din Ungheni a SA „Moldtelecom” este unul dintre puţinii agenţi economici din oraşul respectiv care are încheiat un contract colectiv de muncă cu comitetul sindical, ce apără intere­sele salariaţilor. Ce clauze conţine acesta în ceea ce priveşte con­diţiile de muncă, salarizarea, alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă? În ce măsură îi avantajează contractul colectiv de muncă pe angajaţii acestei unităţi economice?

 

În primul rând, precizează Rodica Lupu, preşedinta Consiliului interramu­ral al sindicatelor din raionul Ungheni, ar fi de menţionat că angajaţii acestei unităţi economice au avut norocul să aibă parte de un manager mărinimos, precum Liud­mila Uzun, care este un veteran al activi­tăţii sindicale din partea locului şi, până a fi numită în calitate de director al repre­zentanţei regionale SA „Moldtelecom”, a activat în calitate de lider sindical în mai multe instituţii şi întreprinderi din oraş.

 

Administraţia, mulţumită de munca sindicaliştilor

 

La rândul ei, Liudmila Uzun a ţinut să laude sindicaliştii de la întreprindere, pentru că au reuşit să conceapă un con­tract colectiv de muncă foarte bun, echili­brat, încât administraţia nu a ezitat şi nici nu a negociat mult înainte de a-l semna. Astfel încât acum nu rămâne altceva de fă­cut decât să respecte condiţiile convenite cu liderii sindicali, să îndeplinească ceea ce s-a obligat.

Bunăoară, conducerea reprezentanţei caută să suplimenteze sumele de bani care nu ajung în bugetul sindical al între­prinderii pentru organizarea diferitelor acțiuni ce ţin de odihna angajaţilor, cu ocazia sărbătorilor profesionale, pentru premierea celor mai buni lucrători ai în­treprinderilor.

În acest sens, ar fi de spus că sindicate­le, cu asistenţa financiară a administraţiei, organizează foarte des excursii ale salaria­ţilor atât pe trasee turistice interne, cât şi în afara ţării.

 

Eforturile salariaţilor sunt compensate prin susţinerea sindicatelor

 

Drept mărturie a respectării condiţii­lor contractului colectiv de muncă privind asigurarea condiţiilor normale de odihnă şi de muncă în cadrul reprezentanţei Un­gheni a SA „Moldtelecom” poate fi deschi­derea şi funcţionarea unei cantine, unde cei aproape 60 de lucrători pot să ia masa. În afară de aceasta, respectiva încăpere este dotată cu frigider, cuptor cu microun­de, unde angajaţii îşi pot păstra sau încălzi mâncarea adusă de acasă. Spre sfârşitul programului de muncă, lucrătorii între­prinderii pot merge la sala de sport, unde îşi pot dezmorţi oasele, fără a plăti măcar un bănuţ din buzunarul lor. Totul se face din bugetul întreprinderii şi cu concursul comitetului sindical de aici. Cât priveşte crearea condiţiilor de muncă, salariaţii antrenaţi în executarea lucrărilor în teri­toriu sunt asiguraţi cu mijloace de trans­port, astfel încât să evite supraefortul pe perioada de muncă.

 

Fiecare angajat este preţuit la valoarea lui

 

Dat fiind că Societatea pe Acţiuni „Moldtelecom” traversează o perioadă de modernizare, care include şi optimi­zarea locurilor de muncă, administraţia şi comitetul sindical al reprezentanţei se confruntă cu o provocare gravă – nevo­ia impusă de a face unele disponibilizări. Astfel încât, precizează Vasile Codreanu, liderul organizaţiei sindicale, este foar­te important de a proceda cât mai atent, subtil în sensul legii. De exemplu, potrivit contractului colectiv de muncă, fiecărui lucrător disponibilizat ca urmare a proce­sului amplu de reorganizare a SA „Mold­telecom” i se acordă o indemnizaţie unică, în funcție de anii lucrați la întreprindere, i se acordă consultaţie juridică calificată şi timp necesar pentru găsirea unui nou loc de muncă.

Deoarece, după cum precizează Vasi­le Codreanu, orice lucrător disponibilizat reprezintă o pierdere atât pentru admi­nistraţie, cât şi pentru comitetul sindical al întreprinderii. De aceea, se face totul pentru a-i încuraja, pentru a nu pierde legătura cu ei, întrucât aceştia sunt profe­sionişti.

 

Se pregăteşte un nou contract de muncă

 

Deşi actualul contract colectiv de mun­că este valabil până în 2016, precizează preşedintele comitetului sindical de la reprezentanţa Ungheni a SA „Moldtele­com”, s-a început modificarea conţinutu­lui acestuia, astfel încât drepturile mem­brilor organizaţiei sindicale să se extindă, iar condiţiile lor de muncă şi de odihnă să fie mai bune decât cele de astăzi.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand