5 martie 2024
Chisinau
Sanatate

Fondurile de susţinere socială pot fi folosite pentru procurarea poliţelor de asigurare medicală

Loading
Sanatate Fondurile de susţinere socială pot fi folosite pentru procurarea poliţelor de asigurare medicală

 

 

ministrul-sanatatii

Foto: gov.md

Anual, fondurile de susţine­re socială a populaţiei acor­dă ajutoare materiale în va­loare de zeci de milioane de lei persoanelor socialmen­te vulnerabile din ţară. De exemplu, anul trecut, potri­vit Nadejdei Boboc, director executiv al Fondului repu­blican de susţinere socială a populaţiei, s-au dat peste 200 de mii de ajutoare ma­teriale în valoare de aproa­pe 108 milioane de lei.

 

În conformitate cu Regula­mentul privind distribuirea aju­torului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a po­pulaţiei, persoanele socialmente vulnerabile pot solicita o asisten­ţă financiară unică pentru pro­curarea produselor alimentare, a mărfurilor industriale de primă necesitate, a medicamentelor, articolelor protetico-ortopedice şi pentru achitarea parţială a ser­viciilor medicale şi a altor cheltu­ieli vitale suportate de categoriile respective de locuitori ai ţării.

Totuşi, după cum arată o analiză a cheltuielilor realizate de fondurile de susţinere soci­ală a populaţiei de anul trecut, aproape o treime din beneficiari solicită ajutoare materiale pen­tru procurarea medicamentelor şi achitarea serviciilor medicale. Însă, dat fiind ca majoritatea so­licitanţilor care fac parte din ca­tegoria respectivă de beneficiari sunt bolnavi cronici, iar mărimea ajutoarelor materiale unice acor­date de către fondurile de sus­ţinere socială a populaţiei sunt plafonate, acești bani ar acoperi o buna parte din costul poliţei de asigurare. Bunăoară, anul trecut acestea au fost stabilite în me­die de 654 de lei, efectul lor fiind limitat. Astfel încât ajutoarele materiale nu ajung nici pentru procurarea cantităţii necesare de medicamente şi nici pentru plata volumului serviciilor medicale prestate. Unde mai pui că mulţi dintre acei care le primesc suferă de boli cronice, nu au un loc de muncă şi, deci, nu-şi pot permite să procure o poliţă de asigurare medicală obligatorie.

 

Soluția găsită de Guvern

 

Guvernul Republicii Moldova a găsit o ieşire din acest impas. Executivul ţării a aprobat, în una din recentele sale şedinţe, pro­iectul elaborat de către Minis­terul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, conform căruia Re­gulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloa­cele Fondului republican şi ale fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor în aceste fon­duri a fost completat cu prevede­rea că ajutoarele materiale pot fi folosite pentru plata serviciilor medicale „sau a costului poliţei de asigurare medicală obligato­rie”.

Nadejda Boboc precizează că deşi mărimea ajutoarelor mate­riale unice oferite de fondurile de susţinere socială a populaţiei acoperă doar parţial costul unei poliţe de asigurare medicală obligatorie, oricum, reprezin­tă un suport real, considerabil pentru persoanele ce suferă de boli cronice, care nu dispun de mijloace băneşti. Iar în cazul în care ajutoarele materiale sunt solicitate în primele trei luni ale anului, acestea chiar pot acoperi aproape în întregime preţul po­liţelor de asigurare medicală obligatorie, pentru că în această perioadă costul lor este cu mult mai mic.

Ana Moldovanu, şefa Depar­tamentului protecţie social-eco­nomică a Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova, consideră că respectiva decizie a Guvernului este una binevenită şi că pe această cale persoanele socialmente vulnerabile din ţară, care suferă de boli cronice, bene­ficiind de ajutoare materiale ale fondurilor de susţinere socială, vor avea acces la sistemul public de sănătate pe parcursul anului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand