7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Control asupra ajutorului social

Loading
Social Control asupra ajutorului social
Control asupra ajutorului social

 

 

copii-nevoiasi

Foto: Nicu Bînzari

Autoritățile centrale instituie controlul asupra ajutorului social. Minis­terul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a hotărât să pună punct folo­sirii banilor oferiți în calitate de ajutor social pentru satisfacerea unor vicii. Sunt destul de frecvente cazurile când părinții cumpără alcool, în loc să folosească banii primiți pentru întreținerea și îngrijirea copiilor.

 

Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a declarat, în cadrul unei întâlniri cu conducerea ra­ioanelor, că beneficiarii de ajutor social vor fi obligați să semneze un acord de co­operare. Semnatarul își va asuma respon­sabilitatea de a folosit prestația conform necesităților reale. „Acest acord nu va fi încheiat cu toate familiile, ci cu cele care sunt într-o situație care nu demonstrează de fapt utilizarea corectă și eficientă a ba­nilor”, a explicat Valentina Buliga.

Autoritățile locale au apreciat inițiativa, însă recunosc că va fi greu de realizat aceste supravegheri. „Este dificil de mo­nitorizat utilizarea adecvată a banilor care vin în familie, fiindcă, vă dați seama, este deja viața privată și sunt niște legi care îngrădesc accesul direct”, a menționat vicepreședintele raionului Râșcani, Gali­na Smurdac.

 

g_social

CNSM cere stabilirea indemnizației la nașterea copilului în mărime de 5.000 de lei

 

Unii reprezentanți ai autorităților lo­cale au menționat că sunt nemulțumiţi de felul cum sunt distribuite ajutoarele sociale, susținând că lipsește echitatea la distribuirea acestora. De exemplu, doar anul trecut, bugetul de stat a fost prejudi­ciat de circa 10 milioane de lei din cauza fraudelor în sistemul de acordare a aju­toarelor sociale.

 

Susținerea familiilor tinere

 

În cadrul întâlnirii a mai fost înaintată și propunerea de a majora nivelul venitu­lui lunar minim garantat al copilului, de la 50 la 70%, adică la nivelul unui adult. Da­tele statistice au demonstrat că nu există nici o diferență între consumul unui adult și al unui copil, uneori cel din urmă fiind chiar mai mare. De asemenea, Ministe­rul Muncii, Protecției Sociale și Familiei intenționează să promoveze mai multe proiecte de legi pentru susținerea famili­ilor tinere, în special, pentru a le deter­mina pe acestea să nu se oprească la un singur copil.

„Am propus o nouă indemnizație lu­nară pentru familiile în care s-au născut gemeni, tripleți sau cvadrupleți. Aceste familii vor beneficia de un suport supli­mentar în mărime de 50% din mărimea indemnizației pentru îngrijirea copilului. Proiectul se află deja la Guvern”, a decla­rat Buliga.

Ministrul a menționat că în anul curent indemnizația unică la naștere s-a majorat cu 500 de lei. În prezent, indemnizația unică la nașterea primului copil este de 3.100 de lei, iar la cel de-al doilea copil – 3.400 de lei.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a salutat aceas­tă majorare, consideră totuși că această sumă este insuficientă pentru întreținerea unui copil.

În urma negocierilor cu Guvernul Re­publicii Moldova, CNSM a cerut stabili­rea indemnizaţiei la naşterea copilului în mărime 5.000 de lei. „Vom continua să luptăm pentru a ne atinge scopurile, de a asigura femeilor și copiilor lor un trai de­cent, pentru a spori natalitatea în țară”, a declarat președintele CNSM, Oleg Budza.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand