27 februarie 2024
Chisinau
Economie

Cum ne minte Guvernul cu locurile de muncă

Loading
Economie Cum ne minte Guvernul cu locurile de muncă
Cum ne minte Guvernul cu locurile de muncă

 

 

loc-de-munca

Foto: vocea.md

Dacă e să ne luăm după datele Biroului Naţional de Statistică, structură a administraţiei publice centrale subordonată Guvernului, situaţia pe piaţa muncii din ţară este una mi­nunată. Reiese că, în primele trei luni ale anului, populaţia ocupată (adică toate persoa­nele de peste 15 ani), care a desfăşurat o activitate economică sau socială producătoare de bunuri de cel puţin o oră pe săptămână, din care a obţinut venituri, a crescut cu aproape 4 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Aceasta înseamnă că aproape 30 de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova şi-au găsit un loc de muncă în propria lor ţară. Drept ur­mare, rata de ocupare, care semnifică raportul dintre numărul persoanelor ocupate şi cel al populaţiei totale a ţării, a sporit cu mai bine de un procent.

 

Șomajul oficial la noi, de două ori mai mic decât în UE

 

În acelaşi timp, statistica ofi­cială relatează că numărul şo­merilor a scăzut cu mai bine de 33 de mii de persoane. Şi aceas­ta în condiţiile în care Rusia, în primele luni ale acestui an, a ex­pulzat câteva mii de moldoveni care se aflau la muncă în ţara respectivă. În ciuda acestui fapt, rata şomajului, raportul dintre numărul de persoane fără loc de muncă şi populaţia activă, nu că a luat-o razna, ci a scăzut cu trei la sută faţă de anul trecut, cobo­rând la nivelul de 5,1%. Adică, ar rezulta că rata şomajului în Re­publica Moldova este de două ori mai mică faţă de cea din Uniunea Europeană, unde amploarea şo­majului se ridică aproape de 12 procente din populaţia aptă de muncă a statelor ce fac parte din comunitatea europeană.

Pare, cu adevărat, o minune! Cum de reuşeşte Republica Mol­dova să dea zeci de mii de locuri de muncă într-un an, fără ca Gu­vernul să aloce un leu în acest scop? Aceasta, în timp ce mai multe state UE cheltuiesc mili­arde de euro pentru combaterea şomajului şi de abia de-şi fac speranţe în echilibrarea pieţei muncii din ţările lor? Oare la ce magii, trucuri recurge Executi­vul nostru, de vreme ce locurile de muncă în ţară se înmulţesc ca ciupercile după ploaie?

 

Statistici ce se bat cap în cap

 

Or, este evident că ceva nu se leagă în ceea ce priveşte datele privind starea pieţei muncii în ţara noastră. Deoarece, în timp ce ni se spune în mod oficial că po­pulaţia ocupată a ţării a crescut cu aproape 30 de mii de persoa­ne, iar numărul şomerilor a scă­zut cu peste 33 de mii de persoa­ne, tot aceeaşi sursă, adică Biroul Naţional de Statistică, relatează că în perioadă vizată, adică într-un an, exodul moldovenilor ple­caţi la muncă peste hotare a cres­cut de la 294 de mii de persoane, în trimestrul I al lui 2013, până la 326,8 mii, în primele trei luni de la începutul acestui an. Adică, ar însemna că numărul conaţionali­lor noştri aflaţi în căutarea unui loc de lucru în străinătate s-a ri­dicat până aproape de 33 de mii de persoane. În aceste condiţii, cum este cu putinţă să afirmi că în ţară locurile de muncă cresc, numărul de şomeri se micşorea­ză cu zecile de mii, dacă exodul de moldoveni care apucă drumu­rile străinătăţii tocmai din cauză că nu au din ce trăi în ţara lor ia amploare? Oare nu este potrivit şi necesar de a vorbi că Guvernul Republicii Moldova se dedă la acţiuni de manipulare, de trişare vizavi de situaţia privind starea locurilor de muncă în ţară?

 

Funcţionarii Guvernului „periază” rapoartele statistice

 

De altminteri, de mai multă vreme şi de la mai multe persoa­ne versate, am auzit că rapoarte­le Biroului Naţional de Statistică sunt „periate” în birourile din sediul Guvernului. De aceea, l-am rugat pe unul dintre actualii conducători ai instituţiei princi­pale de statistică a ţării noastre să comenteze aceste zvonuri. El a acceptat că guvernarea tre­cută redacta rapoartele statistice, însă a negat că această practică vicioasă a fost preluată şi de ac­tuala putere.

Probabil, nu a vrut să recu­noască, pentru a nu-şi pierde postul. Întrucât dispun de fapte concludente că oamenii din biro­urile sediului Guvernului se mai schimbă din când în când, însă năravurile rămân aceleaşi. M-am convins chiar zilele trecute, par­ticipând la o conferinţă de presă organizată de Inspectoratul Fis­cal Principal de Stat. Astfel, şeful acestei instituţii a comunicat că numărul persoanelor încadrate în câmpul munci din țară, anul trecut, a coborât până la 1,16 mln. de persoane. Adică, din calculele Inspectoratului Fiscal, rezultă că numărul angajaţilor în ţara noastră s-a micşorat cu 7931 de persoane.

Este o confuzie mare, pen­tru că anterior, Biroul Naţional de Statistică comunicase că nu­mărul populaţiei ocupate, anul trecut, crescuse până la un mili­on 172,8 mii de persoane, adică cu 2,3 procente sau cu aproape 26 de mii de oameni mai mult faţă de 2012.

Acum, stai şi te dumireşte cine are dreptate în privinţa număru­lui de lucrători în ţara noastră: Biroul Naţional de Statistică sau Inspectoratul Fiscal Principal de Stat?

Înclin să accept drept adevă­rate cifrele Inspectoratului Fis­cal. Deoarece ele îşi găsesc con­firmare şi sub alt aspect. Or, tot din statisticile oficiale devine cu­noscut că în timp ce anul trecut numărul întreprinderilor mici şi mijlocii din ţară a crescut într-o anumită măsură, numărul sa­lariaţilor angajaţi de acestea s-a dovedit a fi în scădere. De unde ar rezulta că tendinţa generală de anul trecut, totuşi, a fost cea de reducere a numărului salariaţilor din ţară.

 

I-a trădat propria neglijenţă

 

Pe funcţionarii de la Guvern, care se ocupă de „perierea” ra­poartelor Biroului Naţional de Statistică privind numărul locuri­lor de muncă din ţară, şi nu doar acest aspect, i-a dat de sminteală propria lor neglijenţă. Dacă tot s-au apucat să ne manipuleze, să ne mintă cu cifrele care le convin lor, trebuia, cel puţin, să aibă gri­jă ca datele măsluite să fie unele şi aceleaşi în toate rapoartele sta­tistice oficiale!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand