5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Propunere de modificare a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale

Loading
Без рубрики Propunere de modificare a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale
Propunere de modificare a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale

 

 

la-cules-mere-2

Foto: abcnews.md

Reprezentanţii Federaţiei „Agroindsind” consideră că, prin varianta propusă spre discuţii publice a proiectului Legii bu­getului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015, statul va încuraja indirect munca „la negru”.

 

Din aceste considerente, cei de la „Agro­indsind” propun, între altele, ca în aricolul 6 (1) cuvintele „pot fi” să fie substituite cu „sunt obligate să fie”.

În opinia specialiştilor de la această fe­deraţie, din categoriile de persoane care nu sunt menţionate în Anexa 3 la proiec­tul respectiv fac parte şi titularii de paten­tă de întreprinzător. Conform datelor din Anexa 1, veniturile de la aceştia sunt esti­mate la 39426,5 mii de lei.

Un simplu calcul arată că astfel doar 6141 de persoane vor achita contribuţii de asigurări sociale. Marea majoritate de în­treprinzători nu contribuie însă la bugetul asigurărilor sociale de stat şi nu sunt in­cluse în acest sistem.

 

Proprietarii de terenuri agricole

 

Totodată, la capitolul „Venituri curen­te” sunt preconizate contribuţii individu­ale de asigurări sociale de stat virate de persoane fizice, proprietari de terenuri agricole, în valoare de 95 de milioane de lei. Calculele denotă că vor achita con­tribuţii de asigurări sociale aproximativ 6000 de persoane. Reprezentanţii Fede­raţiei „Agroindsind” se întreabă retoric unde sunt ceilalţi peste 300 de mii de fer­mieri şi de ce statul nu-i implică în siste­mul de asigurări sociale de stat.

Experţii sindicatului sus-menţionat optează, de asemenea, pentru majorarea indemnizaţiei unice la naşterea primului copil de la 3000 de lei până la 5000 şi, în mod corespunzător, a următorului prunc. Ei îşi agumentează poziţia prin faptul că suma preconizată în proiect este mică şi nu acoperă nici măcar cheltuielile strict necesare la naşterea unui copil.

 

Tratament balneosanatorial
Google ads

O modificare propusă este ca în Anexa 1, capitolul „Cheltuieli-total”, p. 3 „Alte prestaţii de asigurări sociale” şi anume cheltuieli de recuperare prin tratament balneosanatorial şi reabilitare pentru per­soane asigurate, suma de 30 de milioane de lei să fie majorată până la 50 de mili­oane de lei.

Acum, pentru prestaţii de asistenţă în buget este planificată suma de 3,2 mln de lei. Pentru circa 2000 persoane parti­cipante la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl sunt pevăzute 54,6 mln. de lei, pentru veteranii muncii – 38,6 mln. de lei, iar pentru cei circa 600.000 de ce­tăţeni care activează şi contribuie la dez­voltarea economiei ţării – doar 30 de mln. de lei.

Reprezentanţii „Agroindsind” îşi reite­rează, în context, cererea lansată cu mai mulţi ani în urmă de reformare a Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi scutirea de plata prestaţiilor sociale. Totodată, consideră că CNAS trebuie să devină un organ nu doar pentru distribuirea, dar şi pentru acumularea surselor la capitolul „Venituri”.

 

Sancţiunile, ineficiente

 

Aceiaşi specialişti consideră că sanc­ţiunile prevăzute la articolele 10, 11 şi 12 pentru plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt foarte dure şi nu con­tribuie la diminuarea muncii informale. În acelaşi timp, sunt necesare măsuri de sancţionare a persoanelor fizice care acti­vează în economia informală, fiindcă sub aspect numeric aproape că s-au egalat cu cei care activează legal.

O altă sugestie ţine de schimbarea po­liticii de stat de asistenţă socială în con­diţiile în care statul aproape a egalat, din punct de vedere social, marea majoritate a oamenilor care activează în economia naţională şi primesc un salariu nu prea mare, cu cei care nu vor să lucreze pentru un salariu mic.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand