5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Achiziții publice. Eficiența utilizării

Loading
Без рубрики Achiziții publice. Eficiența utilizării
Achiziții publice. Eficiența utilizării

 

 

achizitii-publice

De curând, Centrul Anali­tic Independent „Expert-Grup” a efectuat un studiu privind achizițiile publice efectuate de autoritățile moldovenești în anul trecut. Experții constată că, po­trivit tendințelor, în economiile contemporane, tot mai multe bu­nuri și servicii sunt achiziționate de guverne de pe piața din secto­rul privat.

 

În 2013, autoritățile din Mol­dova au achiziționat bunuri, lu­crări și servicii în valoare de peste 9,3 mlrd. de lei, ceea ce constitu­ie peste 9 la sută din PIB sau cir­ca 24 la sută din Bugetul Public Național pentru anul respectiv. Din suma dată, circa 6 mlrd. de lei au fost utilizate pentru a pro­cura bunuri, lucrări și servicii prin procedurile tradiționale de achiziții publice.

De menționat că, pe parcur­sul ultimilor cinci ani, valoarea achizițiilor publice s-a majo­rat practic dublu. Bunăoară, în 2008, aceasta abia ajungea la nivelul de 6 mlrd. de lei, ceea ce constituia 9,4 la sută din PIB, în 2011 și 2012 – 5,5 mlrd. de lei și 5,9 mlrd. de lei (6,7 la sută din PIB în ambele cazuri).

 

Cu ce scop sunt alocate mijloacele publice?

 

În 2013, au fost procurate bu­nuri în valoare de 2,3 mlrd. de lei (în total, 5,1 mii de contracte), lucrări în valoare de 2,2 mlrd. de lei (3,8 mii de contracte) și servi­cii în valoare de 1,5 mlrd. de lei (2,4 mii de contracte). Dacă ne referim la bunuri, cota cea mai mică din suma totală a fost ori­entată pentru a procura utilaje pentru terasament, utilaje de excavare și piese ale acestora (1,1 mln. de lei), aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotele­grafie, radiodifuziune și televi­ziune (8 mln. de lei), sisteme de informare și servere (19,1 mln. de lei).

Cele mai puține mijloace au fost orientate pentru a achizițio-na lucrări de pregătire a șan-tierului (47, mln. de lei), lucrări de instalații pentru clădiri (109,9 mln. de lei), lucrări de construcție (194, mln. de lei), lucrări de fini­sare a construcțiilor (582,2 mln. de lei).

În ceea ce ţine de servicii, cele mai mici surse din volumul achi­ziţiilor publice au fost transferate pentru serviciile de poştă şi tele­comunicaţii (15,8 mln. de lei), servicii de reparare şi întreţinere pentru transportul rutier, fero­viar, aerian, maritim (27,9 mln. de lei), serviciile de horticultură (39,9 mln. lei), servicii de învă­ţământ şi formare profesională (155,4 mln. lei).

În anul 2013, cele mai mari sume au fost transferate pentru lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice (1 252,5 mln. de lei), lucrări de fini­sare a construcţiilor (582,2 mln. de lei), producţia farmaceutică (438,7 mln. de lei), produse ali­mentare, produse alcoolice şi țigări (406,4 mln. de lei), pentru reciclare (408,0 mln. lei).

 

Utilizare iraţională

 

Experţii Centrului Analitic In­dependent au evidenţiat câţiva factori care reduc transparenţa în domeniul achiziţiilor publice, în special, accesul mass-media şi al societăţii civile la datele privind desfăşurarea achiziţiilor publice.

Totodată, menţionează cerce­tătorii, achiziţiile publice rămân a fi un domeniu cu cel mai mare risc de pierderi. „Cei mai muţi bani sunt irosiţi în van din cauza achiziţiilor unor mărfuri inutile, a calităţii proaste a mărfurilor (de exemplu, autobuzele şcolare) şi din cauza aprobării obiective­lor şi direcţiilor pentru investiţi­ile de capital, fără a lua în calcul investiţiile începute şi nefinaliza­te în perioadele precedente, pre­cum şi fără a ţine cont de situaţia economică şi demografică”.

 

P.S. Un material mai extins la subiectul achiziţiilor pu­blice citiţi în curând.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand