4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Punți construite între sindicatele din Republica Moldova și România

Loading
Без рубрики Punți construite între sindicatele din Republica Moldova și România
Punți construite între sindicatele din Republica Moldova și România

 

 

cnsm-cartel-alfa

Foto: sindicate.md

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a participat, recent, la o masă rotundă împreună cu colegii de la Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa” din România.

 

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, ne-a declarat că la baza discuțiilor a fost activitatea sindi­cală a Confederației „Cartel Alfa” în perioada de după integrarea europeană a României. „Au fost discuții interesante, uneori aprin­se, cu întrebări și răspunsuri pe potrivă. Tematica a fost diversă: rolul sindicatelor în societate, re­crutarea noilor membri de sindi­cat, protejarea salariaților membri de sindicat, punctele forte, punc­tele slabe, dezvoltarea economiei naționale în cei șapte ani de când România a devenit membru UE, ce au avut de câștigat salaria-ții în urma schimbărilor opera-te”, a menționat vicepreședintele CNSM.

Discuțiile la aceste teme și nu numai vor continua în toamnă. În septembrie, CNSM planifică să organizeze o altă masă rotundă cu „Cartel Alfa” la Chișinău, la care vor participa toți liderii de sindi­cat din țară. O atenție deosebită se va acorda atragerii proiectelor susținute de structurile europene, capitol la care avem ce învăța de la România. Sunt tematici precum educația sindicală, școala sindica­lă, finanțată prin diferite programe europene. Este vorba de sprijinul financiar care poate fi acordat de structurile europene în activitatea noastră.

Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova a semnat, în luna mai, un Acord de colabo­rare cu Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” din Ro­mânia, valabil pentru perioada 2014-2018. Referindu-se la acest acord, Oleg Budza, președintele CNSM, a declarat, într-un interviu publicat în „Vocea poporului”, că acesta conține diferite probleme ce țin, în primul rând, de schimb de experiență între Cartelul ALFA și CNSM.

„Ne interesează experiența Ro­mâniei în aplicarea unor standarde europene pe care noi, în Moldova, abia începem să le implementăm. Frații noștri de peste Prut deja au trecut prin asta. Nu că am vrea să ocolim unele probleme, dar am dori să găsim posibilitatea să ne racordăm mai rapid la legislația europeană. Actele legislative, nor-

mative care sunt elaborate de gu­vern și adoptate de parlament să fie cât mai mult orientate spre protecția salariaților. Desigur, pentru noi e important să stabilim contacte între sindicatele de ra­mură, întrucât Cartelul ALFA are o structură mare, cu mai bine de un milion de membri de sindicat”, a menționat Oleg Budza.

CNSM își planifică să înche­ie un acord de colaborare și cu Confederația Națională a Sindica­telor Libere din România „Frăția”, lucru ce se va întâmpla în curând la Chișinău.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand