5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Viziuni moderne privind dialogul social, promovate în ţara noastră

Loading
Без рубрики Viziuni moderne privind dialogul social, promovate în ţara noastră
Viziuni moderne privind dialogul social, promovate în ţara noastră

 

 

dialog-social

Foto: sindicate.md

O nouă platformă pentru dialogul social din ţara noastră a fost elaborată şi urmează a fi promovată prin intermediul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective.

 

Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova, a precizat pentru „Vocea poporului” că documentul defineşte un cadru nou pentru: negocierile colective, formarea sa­lariilor, precum şi soluţionarea conflicte­lor de muncă în corespundere cu cele mai bune practici din Uniunea Europeană.

Documentul stabileşte un şir de factori importanţi de care urmează să se ghideze dialogul social pentru a deveni un meca­nism cu adevărat eficient de dezvoltare a ţării. Aceşti factori sunt promovaţi în permanenţă de sindicate, a apreciat Petru Chiriac.

 

Negocieri colective bipartite

 

Partenerii sociali au convenit în cadrul discuţiilor pe marginea acestei platfor­me asupra promovării formei bipartite a negocierilor colective. În context, a fost reiterată şi necesitatea ca legislaţia în do­meniul salarizării să fie modificată şi a fost conturat conţinutul viitoarei Legi cu privire la soluţionarea conflictelor colecti­ve de muncă.

„Noi suntem de acord să purtăm nego­cieri directe cu patronatele, fără participa­rea factorilor guvernamentali, în chestiuni ce se referă la relaţiile de muncă”, a subli­niat vicepreşedintele CNSM.

Petru Chiriac a remarcat că sindicatele doresc ca Platforma dialogului social să fie discutată în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, pentru ca ulterior să fie recomandată de Guvern diferitelor structuri, care să o apli­ce în practică la elaborarea actelor norma­tive şi legislative.

 

Îmbunătăţirea cadrului legislative

 

Platforma oferă o viziune nouă asupra dialogului social, orientată spre o mai bună asigurare a necesităţilor sociale şi economice ale oamenilor. De aceea, se doreşte ca principiile fundamentale ale succesului în dialogul social, transpuse în acest document, să fie asimilate şi apli­cate şi de politicieni, legislatori, jurişti şi alţi experţi, cu scopul de a îmbunătăţi documentele elaborate, a accentuat Petru Chiriac.

Aceeaşi platformă presupune o revizu­ire a cadrului pentru întregul proces de dialog social, a criteriilor de efectuare a calculelor şi de stabilire a indicilor în do­meniul salarizării, precum şi crearea insti­tuţiilor care să poată oferi climatul necesar de soluţionare a conflictelor de muncă.

Vicepreşedintele CNSM a adăugat că în prezent dialogul social este reglemen­tat în principal prin legea privind organi­zarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, precum şi a celor de nivel teritorial şi de ramură. Acest act stabileşte cadrul pentru desfăşurarea dialogului tripartit, în timp ce noua platformă defineşte şi perspectiva desfăşurării unui dialog bipartit la toate nivelurile.

 

Munca salariată şi capitalul

 

Această formă de dialog va da posibi­litate ca problemele social-economice să fie abordate doar de către cei care produc şi cei ce trebuie să fie remuneraţi pentru munca prestată sau care acţionează în nu­mele muncii şi al capitalului.

„Noi vom discuta pe marginea acestui document în cadrul unei şedinţe a Comisi­ei naţionale pentru consultări şi negocieri colective. Subiectul a fost inclus în planul de activitate al comisiei pentru semestrul doi al acestui an”, a mai precizat Petru Chiriac.

Platforma dialogului social pentru Re­publica Moldova a fost elaborată, pe par­cursul ultimilor trei ani, prin efortul co­mun al partenerilor sociali. Documentul a fost negociat şi formulat în cadrul a patru ateliere de lucru interactive moderate de experţi suedezi şi la care au participat re­prezentanţi ai Guvernului, sindicatelor şi ai organizaţiilor patronale.

Platforma nu reprezintă un angaja­ment sau obligaţie formală şi rămâne la discreţia partenerilor sociali să-i atribuie un statut şi să o promoveze.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand