8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Valerian CRISTEA: „Vocea poporului” ne oferă informaţii utile

Loading
Без рубрики Valerian CRISTEA: „Vocea poporului” ne oferă informaţii utile
Valerian CRISTEA: „Vocea poporului” ne oferă informaţii utile

 

 

Valerian-Cristea

Foto: vocea.md

Rolul ziarului „Vocea popo­rului” în furnizarea infor­maţiilor necesare pentru membrii de sindicat a ser­vit drept subiect principal de discuţie în cadrul unei recente întâlniri pe care au avut-o reprezentanţii Sin­dicatului Federativ „Sinde­nergo” al Lucrătorilor din Energetică cu un grup de angajaţi ai publicaţiei re­spective.

 

Preşedintele „Sindenergo”, Valerian Cristea, a menţionat în cadrul întâlnirii că, aproape un sfert de veac, echipa ziarului „Vocea poporului” a ţinut pasul cu activul sindical din ţara noas­tră şi a oferit informaţii de calita­te despre cele mai reprezentative evenimente din toate domeniile de activitate.

„Constatăm că în condiţiile actuale, când sunt vehiculate volume enorme de informaţii, membrii de sindicat doresc ac­ces rapid la produse de acest fel de cea mai bună calitate. În acest sens, „Vocea poporului” este un nume de referinţă pe piaţa mass-media moldovenească, este un ziar interesant şi util, care oferă cititorilor săi multe informaţii utile”, a remarcat Valerian Cris­tea.

În contextul actual, echipa zi­arului trebuie să-şi adapteze pro­dusul informaţional la nevoile membrilor de sindicat şi să abor­deze în mod prioritar problemele ce ţin de drepturile social-econo­mice ale oamenilor, precum şi din activitatea organizaţiilor sin­dicale, a adăugat vorbitorul.

La rândul său, preşedinta co­mitetului sindical de la CET-2 din Chişinău, Eugenia Grecov, a constatat că în prezent, la diferi­te întreprinderi autohtone, au loc accidente de muncă, dar accesul la aceste informaţii este restricţi­onat de către structurile statului. Ea a accentuat ca este necesar să fie făcute publice cauzele care duc la aceste nenorociri, pentru ca alte unităţi să poată întreprin­de măsuri de profilaxie.

Eugenia Grecov a solicitat, de asemenea, ca în paginile ziarului să fie publicate informaţii mai detaliate despre subiectele discu­tate în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri co­lective. Vorbitoarea s-a referit şi la faptul că problemele tinerilor care se angajează în câmpul mun­cii sunt discutate mai mult în ca­drul unor forumuri, dar acţiunile concrete ce ar trebui întreprinse se lasă prea mult aşteptate.

În context, Svetlana Culaev, preşedinta comitetului sindi­cal de la Întreprinderea de Stat „Energoreparaţii”, a sugerat că ar fi necesar ca în paginile ziaru­lui să fie reflectate mai pe larg şi problemele de mediu, cum ar fi: tăierea unor arbori seculari abso­lut sănătoşi din unele parcuri ale capitalei. În opinia sa, ar fi bine ca liderii structurilor sindicale să-şi optimizeze cheltuielile pen­tru a putea aloca mai mulţi bani pentru abonarea ziarului „Vocea poporului”.

În timp ce Victoria Niţă, vice­preşedintă a comitetului sindical de la CET-1, a menţionat că zia­rul oferă noutăţi interesante şi că îl citeşte cu regularitate, Liviu Belinschi, membru al aceluiaşi comitet, a sugerat că ar fi bine să fie iniţiată şi o rubrică cu anun­ţuri despre locurile de muncă vacante. Pe de altă parte, Serghei Cauchin, preşedintele comitetu­lui sindical de la Î S „Moldelec­trica”, a opinat că ar fi necesar să fie reflectate mai des problemele veteranilor şi subiectele legate de privatizarea întreprinderilor din sectorul energetic.

Reprezentanţii „Sindenergo” au decis la finele aceleiaşi în­tâlniri alocarea sumei necesare pentru abonarea, până la sfârşi­tul acestui an, a încă 50 de exem­plare ale ziarului „Vocea poporu­lui”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand