4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele propun noi mecanisme de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă

Loading
Без рубрики Sindicatele propun noi mecanisme de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă
Sindicatele propun noi mecanisme de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă

 

 

cnsm-partenerii-sociali

Foto: vocea.md

Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova propun introducerea unor cote diferenţiate de asigurare socială pentru angajatori care să stimuleze îmbunătăţirea condi­ţiilor de lucru şi a indicatorilor privind accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale.

 

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat, în cadrul ultimei şedinţe a Comisiei naţionale pentru ne­gocieri şi consultări colective, că sindi­catele monitorizează atent procesul le­gat de crearea unor condiţii inofensive de muncă şi de prevenire a accidentelor din timpul exercitării atribuţiilor de ser­viciu.

„Experţii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor au efectuat în 2013 peste 200 de vizite la unităţile care dispun de organizaţii sindicale primare. Ei au constatat aproape 4400 de abateri de la normele pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi au contribuit la remedierea acestora.

Activitatea în cauză este desfăşurată în conlucrare cu Inspectoratul de Stat al Muncii şi noi salutăm deschiderea în acest sens de care dă dovadă instituţia respectivă”, a subliniat Petru Chiriac.

În ultimul timp, se face resimţită o atenţie mai mare din partea patronate­lor în ce priveşte crearea unor condiţii mai bune de muncă. Astfel, angajatorii depun mai multe eforturi în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii în mun­că şi este înregistrat un progres la acest capitol.

Cu toate acestea, mai sunt şi unele re­zerve, iar sindicatele consideră necesar ca sistemul de asigurare contra acciden­telor de muncă şi îmbolnăvirilor pro­fesionale să fie perfecţionat, a apreciat vicepreşedintele CNSM.

În prezent, cota defalcărilor la buge­tul asigurărilor sociale de stat este ace­eaşi pentru angajatorii care creează con­diţii inofensive de muncă, dar şi pentru cei care nu depun eforturi în acest sens. Agenţii economici care se străduiesc să creeze condiţii adecvate de muncă tre­buie să achite contribuţii mai mici, iar cei ce nu acordă atenţie acestor aspecte – dimpotrivă.

Mai mult, în ultimii ani sunt tot mai răspândite cazurile de pierdere a capa­cităţii de muncă, ceea ce vorbeşte des­pre frecvenţa îmbolnăvirilor profesio­nale, fapt că acestei probleme nu îi este acordată atenţia cuvenită. În consecin­ţă, maladiile în cauză duc inevitabil la atribuirea unor grade de invaliditate şi la achitarea de compensaţii din bugetul asigurărilor sociale de stat, fără ca în acest scop să fie prevăzute contribuţii şi din partea patronilor, a constatat Petru Chiriac.

În cadrul şedinţei respective au fost discutate chestiuni privind securitatea salariaţilor la locul de muncă, sănăta­tea angajaţilor din ramurile de bază ale economiei în raport cu factorii de risc din mediul ocupaţional, politicile în domeniul angajării tinerilor. Subiectele abordate au vizat, de asemenea, modi­ficarea şi completarea Planului de acţi­uni privind minimalizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, activitatea Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din do­meniul agriculturii etc.

Mai multe informaţii despre proble­mele discutate în cadrul Comisiei tripar­tite citiţi în următorul număr al ziarului „Vocea poporului”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand