4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele, preocupate de sănătatea femeilor

Loading
Без рубрики Sindicatele, preocupate de sănătatea femeilor
Sindicatele, preocupate de sănătatea femeilor
consiliul-de-femei

Foto: vocea.md

Femeia e dătătoare de viață și ține unită familia. Chiar fiind angajată în câm­pul muncii, este respon­sabilă și gata întotdeauna să dea o mână de ajutor la nevoie. Pentru a face toate astea, este însă necesar ca femeile să fie sănătoase. Din acest motiv, Consiliul de Femei din cadrul CNSM a organizat Forumul „Sănă­tatea femeilor – în atenția sindicatelor”, pentru a fi identificate problemele din acest domeniu și a încer­ca să se caute soluții ca să avem o societate mai sănă­toasă.

 

 

Participantele la Forum au analizat rolul organizațiilor de femei în activita­tea sindicală, al asistenţei partenerilor de dezvoltare pentru Republica Moldo­va. De asemenea, ele s-au informat despre activitatea Comitetului de Femei al Consiliului Pan-European Regional al Confederației Internaționale a Sindicate­lor (PERC-ITUC) şi despre campaniile organizate de ITUC. Totodată, s-a făcut schimb de experienţă în­tre membrele Consiliului de Femei cu invitatele din România, Rusia, Bulgaria, Kazahstan, Azerbaidjan, Georgia.

Oleg Budza, preşedin­tele CNSM, a afirmat că sindicatele susțin femeile în toate acțiunile lor, prin care vor să ridice nivelul de trai al mamelor. Totodată, noi cerem ca indemnizații-le pentru naștere, pentru întreținerea copilului să fie aduse la un nivel mai mare. Speranța de viață în Republica Moldova este una dintre cele mai mici în regiunea europeană și con­stituie în medie 70,8 ani.

În societatea noastră este necesar ca pe primul plan să se pună accent pe sănătatea femeii, care contribuie nemijlocit la creșterea natalității și la dezvoltarea țării. Acest lucru l-a subliniat, miercuri, 18 iunie curent, Liu­ba Rotaru, președinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, la Forumul Consiliului de Femei cu genericul „Sănătatea femeilor – în atenția sindicatelor”.

 

g_cnsm

Consiliul de Femei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor vrea o societate mai sănătoasă

 

Potrivit Liubei Rotaru, acest Forum a fost organizat cu scopul de a aduce la cunoștința autorităților că este necesar de scos în evidență sănătatea femeilor, a mamelor, dar și să se înainteze o serie de propuneri pentru ameliorarea situației în acest sistem.

„În țară s-a creat o situație deplorabilă, îndeosebi a femeilor din mediul rural, care nasc și cresc copii. Cele mai multe femei de la țară nu au un loc de muncă sau lucrează ilegal, din această cauză nu primesc deloc indemnizații sau acestea sunt mizere. Re­vendicările noastre, pe care le-am înaintat anterior, au fost luate în considerație de către autoritățile de stat, ceea ce a fost în favoarea femeilor, în special a celor însărcinate. Vom face tot ce ne stă în puteri pentru beneficiul femeilor”, a subliniat Rotaru.

La rândul său, Tatiana Potîng, președinta Comisiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective, a afirmat că acest Forum este o modalitate eficientă de a constata situația reală în ramura sănătății și ce tre­buie de mai întreprins pentru a îmbunătăți sănătatea femeilor.

Oleg Budza, președintele CNSM, a dec-larat, în cadrul forumului, că „lichidarea oricărei forme de violență asupra femeii, a șomajului, lupta împotriva discriminării femeii, inclusiv salarizarea pe potriva efor-tului depus, sunt preocupări permanente ale sindicatelor. În acest context, sindicatele își aduc aportul la ajustarea cadrului legal la ri­gorile și standardele Uniunii Europene, pre­cum și la elaborarea unor noi acte normative ce țin de implementarea politicilor naționale de sănătate”.

 

Peste 35 de mii de femei lucrează în condiții grele și nocive

 

consiliul-de-femei-2

Foto: vocea.md

 

Președintele CNSM a adăugat că sunt abordate în egală măsură problemele feme­ii pe parcursul întregii vieți. Oleg Budza s-a referit la medicina prin asigurare, pe care sindicatele și-o doresc cu mai multe garanții, astfel încât toată lumea să se simtă mai si­gură aflându-se în instituțiile medicale și să se găsească mai multe surse pentru tratarea bolnavilor și prevenirea diverselor maladii. „Din păcate, avem mai bine de 35 de mii de femei care lucrează în condiții grele și noci­ve. Structurile europene ne recomandă să punem pe primul plan sănătatea omului, dacă dorim să avem o țară prosperă. Dar sănătatea poate fi menținută prin crearea condițiilor de muncă normale, prin susținere financiară considerabilă din partea statului la nașterea copiilor, alocații pentru copii. „De ce familiile tinere întârzie să nască co­pii? Fiindcă nu au încredere în ziua de mâi­ne și se confruntă cu mari lipsuri”, a adăugat Oleg Budza.

 

Tot mai multe femei tinere, afectate de boli oncologice

 

„Dorim ca femeile și copiii din Republica Moldova să fie sănătoși, femeile să fie zâm­bitoare și să-și dorească să nască mai mulți copii. Suntem îngrijorate de faptul că astăzi multe boli „au întinerit”, sunt afectate de boli oncologice tot mai multe femei tinere. Ne în­grijorează sumele de bani în creștere care an de an merg la plata concediilor medicale”, a relevat Liuba Rotaru. Ea a adăugat că acesta este al doilea forum al Consiliului de Femei. „La primul forum, care a avut loc în 2013, am avut o întâlnire cu reprezentanții parla­mentului, cu reprezentanți ai ministerelor și am pus temelia unui dialog constructiv cu structurile de stat. Anul trecut, pentru pri­ma dată, am studiat care sunt condițiile de muncă ale femeilor și am menționat ce ne îngrijorează. Anul acesta ne-am propus să dezvoltăm tema și să vorbim la modul ge­neral despre problemele sănătății mamei și copilului”, a subliniat președinta Consiliului de Femei.

Mircea Buga, director general al Compa­niei Naționale de Asigurări în Medicină, pre­zent la eveniment, a menționat că în dome­niul sănătății femeilor în Republica Moldova s-au făcut multe lucruri frumoase. „Avem succese la capitolul indicatorilor de sănăta­te, indicatori monitorizați de Orga-nizația Mondială a Sănătății. Se conțin și în Obiec­tivele de Dezvoltare ale Mileniului acești in­dicatori. CNAM vine cu medicamen-te com­pensate pentru femei, pentru copii, avem și programe de profilaxie și prevenție a mala­diilor”, a spus Mircea Buga.

În cadrul forumului au fost ascultate informații prezentate de reprezentanții Mi-nisterului Sănătății, de femeile sindicaliste din teritoriu. La finele forumului a fost făcut un bilanțși au fost înaintate propuneri pen­tru a schimba lucrurile spre bine la capitolul dat.

De asemenea, s-a vorbit despre importan-ța mass-media în mediatizarea probleme-lor despre care s-a scris, fiind menționat ziarul „Vocea poporului”, care abordează sistema­tic problema sănătății femeilor.

Angela Chicu, redactor-șef la „Vocea po­porului”, a îndemnat toate organizațiile pri­mare să-și facă abonament la ziar, pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă la acest capitol.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand