7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicaliștii oferă consultanță tinerilor care își căută un loc de muncă

Loading
Без рубрики Sindicaliștii oferă consultanță tinerilor care își căută un loc de muncă
Sindicaliștii oferă consultanță tinerilor care își căută un loc de muncă
consultatie-tineri

Foto: yupi.md

Lucrând „la negru”, tinerii nu pot fi pro­tejaţi, nu au un contract individual de muncă, salariu decent, asigurare contra riscurilor și nu pot beneficia de prestaţii sociale acordate de stat. Despre aceasta a comunicat Stela Ciobanu, preşedinta Con­siliului interramural al sindicatelor din ra­ionul Edineţ, în cadrul Târgului locurilor de muncă pentru tineret, care a fost orga­nizat recent în acest oraș.

 

 

Ciobanu a comunicat participanților despre ne­cesitatea angajării legale în câmpul muncii, despre conţinutul contractului individual de muncă şi al contractului colectiv. Totodată, a informat despre impactul muncii „la negru”, avantajele aderării la sindicate, dar și despre activitățile sindicatelor din ultima perioadă, axate pe protecția tinerilor.

Silvia Popuşoi, specialist principal la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Edineţ, a menţionat că scopul organizării Târgului locurilor de muncă a fost de a familiariza tinerii cu posturile vacante existente în raion.

În context, Galina Musteaţă, vicepreşedinte al raionului Edineț, i-a îndemnat pe tineri să partici­pe la instruirea profesională, să deschidă și să dez­volte afaceri și a menționat că la Edineţ, în perspec­tivă, va fi deschis un parc tehnologic care va finanţa afacerile tinerilor.

În cadrul Târgului locurilor de muncă pentru tineret, 12 agenţi economici din regiune au oferit 116 locuri vacante tinerilor. Printre specialităţile propuse au fost cele de vânzători, tehnologi, con­ducători auto, maiştri de instruire la specialităţile de bucătar, montator, lăcătuș, tractorişti ș.a.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand