28 februarie 2024
Chisinau
Dialoguri

Pentru multe familii, ajutorul social este un colac de salvare

Loading
Dialoguri Pentru multe familii, ajutorul social este un colac de salvare
Pentru multe familii, ajutorul social este un colac de salvare
maria-jimbei

Foto: arhivă personală

Interviu cu Maria Jîmbei, vicepreședinte al raionului Dubăsari

 

 

– Dnă Maria Jîmbei, cum se implementează prestația de „Ajutor social” în rai-onul Dubăsari?

– Practic, am început imple­mentarea Legii cu privire la aju­torul social în anul 2009. Am salutat acest program din start, deoarece raionul nostru activea­ză în condiţii social-economice foarte complicate, dictate de zona de securitate în care ne aflăm. De aici, şi numărul mare al familiilor defavorizate, în situaţie de risc. Ajutorul social garantat de stat a venit în susţinerea acestora pen­tru depăşirea situaţiilor dificile în care se aflau. În prezent, în lista de plată sunt incluși 235 de benefici­ari, care primesc în total un ajutor social de 206.152 de lei. Numărul beneficiarilor este în creștere. În anul 2009 au fost, de exemplu, 180 de familii.

– Cine sunt beneficiarii de ajutor social?

– Cea mai mare parte a bene­ficiarilor de ajutor social, adică 60%, o constituie familiile cu copii, în care există cel puţin un membru adult cu statut de şomer. Restul beneficiarilor de ajutor so­cial sunt pensionari şi familii în componenţa cărora sunt persoa­ne încadrate în diverse grade de dizabilitate, însă în ultima lună se observă o scădere a acestora din motivul indexării pensiilor.

– Scopul ajutorului social este de a-i sprijini pe oa­meni să iasă din sărăcie. Câte familii şi-au ameliorat situaţia materială?

– Ajutorul social are efecte pozitive asupra a aproximativ jumătate din gospodăriile eligi­bile. Beneficiarii utilizează banii primiţi pentru crearea condiţiilor decente de trai (repararea sobe­lor, a acoperișului), îşi permit să procure unele bunuri (televizor, frigider) şi produse alimenta­re. De asemenea, cinci familii cu copii din localitățile Molovata Nouă și Oxentea au declarat că și-au cumpărat capre, asigurând familia cu lactate. În localitățile Doroțcaia, Molovata și Holercani s-au înregistrat circa 20 de fami­lii care, după o perioadă de șase luni, au renunțat la ajutorul social și s-au încadrat în câmpul muncii, însă circa 90% din familiile care beneficiază de ajutor social au de­pus cel puțin două cereri pentru acordarea ajutorului social.

– Care este valoarea maxi­mă a ajutorului social pri­mit de o familie de bene­ficiari şi care ar fi profilul acestei familii?

– În raionul Dubăsari sunt în­registrate circa 20 de familii care beneficiază de ajutor social mai mare de 1.500 de lei lunar, însă aceste familii au în componen­ţa lor de la trei până la opt copii, unul dintre părinţi este îngrijitor şi celălalt şomer. Aceste familii nu dispun de alte surse de venit şi ajutorul social este unica sursă care le asigură minimul de exis­tenţă.

– Dacă n-ar primi ajutor so­cial, familiile vulnerabile s-ar putea descurca?

Consider că majoritatea dintre familiile defavorizate, în special cele cu mulţi copii, cu unii mem­brii ai familiei cu dizabilităţi, nu ar fi în stare să supravieţuiască, rămânând să trăiască în condiţii de sărăcie extremă. Ajutorul soci­al pentru aceştia este un colac de salvare.

– De unde beneficiarii află despre ajutorul social?

– Cetăţenii din raionul Dubă­sari sunt informaţi despre pre­staţia de ajutor social şi modul de aplicare a acesteia de la angajaţii Direcţiei asistenţă socială, prin intermediul ziarului raional, al paginii web a raionului, duba­sari.md. De asemenea, în toa­te primăriile au fost repartizate broşuri şi postere cu privire la ajutorul social, pe care le primim de la Ministerul Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei. În afară de aceasta, toți cei interesați pot obține informațiile necesare în cadrul audiențelor la conducerea raionului, precum şi în timpul întâlnirilor cu echipa mobilă a Bi­roului comun de informații și ser­vicii (BCIS), care a fost instituit în octombrie 2013.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand