5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Săptămâna de afaceri pentru antreprenori și investitori

Loading
Без рубрики Săptămâna de afaceri pentru antreprenori și investitori
Săptămâna de afaceri pentru antreprenori și investitori
moldova-business-week

Foto: mec.md

În Moldova s-a desfășurat Forul Internațional „Moldo­va Business Week”. În cadrul acestuia au avut loc mai mul­te evenimente, scopul princi­pal al cărora a fost atragerea investițiilor în țara noastră și susținerea exportatorilor au­tohtoni.

 

 

O platformă pentru dialog

 

Potrivit vicepremierului Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, toate activitățile preconizate au reprezen­tat de fapt niște platforme pentru dialog între oamenii de afaceri, in­vestitorii străini, autoritățile publi­ce și reprezentanții societății civile. „Sperăm că aceste discuții vor ajuta societatea să conștientizeze trans­formările care se produc în Moldo­va”, a declarat oficialul.

„Standardele de calitate accepta­te în UE sunt recunoscute în toată lumea și, din acest punct de vede­re, Moldova va deveni o destinație atractivă pentru investiții”, a menționat Pirkka Tapiola, șeful Dele-gației UE în Moldova.

Dona Școla, șefa Organizației pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor, a afirmat că acest for le-a oferit oamenilor din business ocazia să aprecieze situația independent, de la o parte. Or, dese­ori, din cauza rutinei, ei nici nu ob­servă oportunități apărute pentru a pătrunde pe noi piețe, schimbările curente din mediul de afaceri.

 

g_economie

Importanța socială, un argument în atragerea investițiilor

 

„Deocamdată, ne lipsește o di­namică activă, este de părere Dona Școla. Și asta se întâmplă în pofida crizelor care ne-au afectat și ne mai afectează şi a surprizelor neplăcute pe care ni le furnizează partenerii noștri tradiționali. Am impresia că toate acestea parcă nu ar fi deocam­dată suficiente pentru a ne deștepta, a ne face să trăim conștient și a lua decizii asumate, nu să ne lăsăm în continuare duși de val”.

Dona Şcola susţine că antrepre­norii trebuie să folosească momen­tul potrivit, când despre Moldova a început să se vorbească în lume.

„Pe neaşteptate, toţi au aflat că există Moldova. Pe neaşteptate, „Washington post” a scris că Mol­dova este cea mai curajoasă ţară din Europa. Când în martie premierul Iurie Leancă a fost la Washington, CNN dădeau ştiri despre Moldova la fiecare jumate de oră. Acest mo­ment poate fi folosit ca lumea să afle nu doar că existăm, dar şi că suntem adevăraţi europeni şi că se poate lu­cra cu noi.

Când discutăm cu investitorii, în afară de propunerile de dezvoltare a afacerilor, le mai povestim şi despre (lucru foarte important) ce anume dorim să facem în ţară, cum ne ve­dem ţara, cum ne dorim să se dez­volte şi le spunem că investiţiile lor ne vor ajuta să ne atingem scopul. Şi acest lucru mi se pare cel mai pu­ternic mesaj. Când e vorba doar de afaceri, interesul este mai mic. Ne dezvoltăm, da, dar asta e un lucru ordinar. Dar când apare un element de importanţă socială, partenerii noştri externi manifestă mai multă atenţie şi interes”, a subliniat Dona Şcola.

 

Cinci mese rotunde în cadrul forului

 

Cinci mese rotunde s-au desfă­şurat în regiunile de dezvoltare, în contextul Moldova Business Week, la care au participat membri ai Gu­vernului, reprezentanți ai autori­tăţilor publice centrale şi locale, ai businessului şi parteneri de dezvol­tare, a relevat Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media al Mi­nisterului Economiei.

Una din principalele preocu­pări ale Guvernului este, în acest moment, capacitatea de asimilare a fondurilor europene şi a celor de dezvoltare, care trebuie fortifica­tă la nivelul autorităţilor publice locale şi a mediului de afaceri. În acest sens, Ministerul Economiei a lansat anul trecut platforma de comunicare interinstituţională, cu participarea structurilor de dezvol­tare la nivel central şi local, printre care Organizaţia pentru Dezvoltarea IMM (ODIMM), Organizaţia pentru Atragerea Investiţiilor şi Promova­rea Exporturilor (MIEPO), Fondul şi Agenţia de Eficienţă Energetică, incubatoarele de afaceri etc.

În cadrul meselor rotunde, re­prezentanţii ODIMM, MIEPO şi ai agenţiilor de dezvoltare regionale au prezentat programe de susţinere pentru autorităţile publice locale şi mediul de afaceri, după care au răs­puns la întrebările celor prezenţi. Au fost puse în discuţie priorităţile de dezvoltare ale regiunilor de dezvol­tare. Totodată, au fost discutate be­neficiile Acordului de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător cu Uni­unea Europeană şi programele de susţinere pentru agenţii economici.

Mesele rotunde s-au desfăşurat, în perioada 5-12 iunie curent, la Ca­hul, Coşniţa (raionul Dubăsari), Băl­ţi, Hânceşti şi Vulcăneşti. La finalul forului „Moldova Business Week”, a avut loc o Conferinţă internaţio­nală a investitorilor Uniunea Euro­peană – Republica Moldova. La ea a participat preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. În cadrul evenimentului, acesta a sem­nat acordurile privind finanţarea de către Uniunea Europeană a unor proiecte de dezvoltare a sectorului energetic şi a satelor moldoveneşti.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand