28 februarie 2024
Chisinau
Social

Cum vrea Guvernul să-i aducă acasă pe moldoveni?

Loading
Social Cum vrea Guvernul să-i aducă acasă pe moldoveni?
Cum vrea Guvernul să-i aducă acasă pe moldoveni?
muncitori-moldova

Foto: bloguvern.md

Aproape 60 la sută dintre moldovenii care lucrează peste hotare s-au arătat dispuşi să se întoarcă în ţară, arată un studiu recent al Centru­lui de investigaţii sociologice şi studii de marketing CBS AXA. Însă 75% dintre ei nu se decid din cauza problemelor în ceea ce priveşte angajarea în câmpul muncii. Aproape jumătate din ei consideră că se vor confrunta la revenire în patrie cu dificultăţi ce ţin de asigurarea cu pensii, cu servicii medicale, iar un sfert se tem că nu li se vor re­cunoaşte la întoarcere acasă calificările obţinute pe timpul aflării la muncă peste hotare.

 

 

Ce are de gând să întreprindă Guver­nul pentru a spulbera aceste nelinişti şi a facilita revenirea conaţionalilor noştri la baştină? Unde mai pui că, în contextul tensionării relaţiilor dintre ţara noastră şi Federaţia Rusă, din perspectiva semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Euro­peană, Republică Moldova s-ar putea trezi cu un val uriaşde zeci de mii de emigranţi moldoveni, care ar putea fi alungaţi din ţara care găzduieşte cel mai mare număr de persoane plecate de la noi la muncă în străinătate.

 

Planul Guvernului Republicii Moldova de susţinere a revenirii emigranţilor în ţară

 

Nu demult, Executivul nostru a adoptat un plan de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind susţinerea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare, care, după cât e de înţeles, tocmai ar veni să liniştească spiritele, să dovedească precum că guver­narea este la curent cu preocupările cetă­ţenilor noştri aflaţi la muncă peste hotare şi este gata să-i ajute pe cei care doresc să revină acasă.

Sergiu Iurcu, şef adjunct al Departa­mentului protecţie social-economică al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, consideră că prin realizarea setului de acţiuni ce se conţine în planul Guvernului privind susţinerea reintegră­rii cetăţenilor reveniți de peste hotare se poate conta în sfârşit pe crearea unei baze de date unice în ţară referitor la numărul de cetăţeni reîntorşi din străinătate.

 

g_social

Opinia sindicatelor: dacă nu vor creşte salariile, nu se vor întoarce moldovenii acasă

 

El a precizat că o bună parte din ac­ţiunile Guvernului Republicii Moldova privind susţinerea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare sunt bazate pe propunerile pe care le-au făcut sindica­tele din ţară la conceperea respectivului document.

Mai mult ca atât, a subliniat Sergiu Iurcu, Confederaţia Naţională a Sindica­telor din Moldova se implică direct în ac­tivităţile de susţinere a moldovenilor care doresc să se întoarcă acasă. În acest sens, deja a fost încheiat un acord de colaborare cu sindicatele din Italia, iar în scurt timp urmează să fie pus în aplicare un plan de acţiuni care ar include măsuri, meca­nisme de conlucrare în vederea apărării drepturilor moldovenilor care lucrează în ţara respectivă.

 

Au fost ignorate propunerile sindicatelor

 

Vor fi suficient de convingătoare ac­ţiunile propuse de Guvernul Republicii Moldova pentru a-i încuraja pe moldo­veni să se întoarcă acasă şi să continue să muncească în ţara lor? De exemplu, mai bine de 40 la sută dintre emigranţii noş­tri, conform sondajelor, ar dori ca la re­venire în patrie să pornească o afacere. Ce oferte le face acestora planul Guvernului privind susţinerea reintegrării cetăţenilor reveniți de peste hotare? Sergiu Iurcu lă­mureşte că în acest sens se menţine me­canismul existent de asigurare a investirii banilor obţinuţi în străinătate prin inter­mediul programului PARE 1+1.

Din păcate, constată el, mecanismul respectiv nu a fost dezvoltat, extins prin conceperea şi aplicarea unor noi instru­mente de investire a remiterilor în eco­nomia ţării. Mijloacele financiare pla­nificate de Guvern pentru funcţionarea programului PARE 1+1 în următorii doi ani se ridică la 62,5 milioane de lei şi sunt suficiente doar pentru pornirea a cel mult 300 de afaceri, dat fiind că regulamentul acestui program prevede alocarea a cel mult 200 de mii de lei pentru fiecare an­treprenor. În timp ce lista doritorilor de a beneficia de avantajele PARE 1+1 s-ar ridica la mii de persoane.

 

semnare-acord-cnsm-italia

Foto: diaspora.md

 

Sindicatele sunt de părere, ne explică şeful adjunct al Departamentului protec­ţie social-economică al CNSM, că activita­tea de informare a emigranţilor noştri ar putea să fie mai productivă, mai eficientă, dacă în cadrul reprezentanţelor diploma­tice ale Republicii Moldova în statele în care lucrează conaţionalii noştri ar fi in­stituită funcţia de ataşat al muncii, care să se ocupe nemijlocit de rezolvarea pro­blemelor cu care se confruntă emigranţii moldoveni.

Din nefericire, această propunere a sindicatelor nu şi-a găsit locul în planul Guvernului privind susţinerea reintegră­rii cetăţenilor reîntorşi de peste hotare. După cum nu a fost acceptată nici suges­tia sindicatelor din Moldova privind con­centrarea întregului proces de adminis­trare a migraţiunii în ţară şi peste hotare în cadrul unei instituţii, precum era când­va Departamentul pentru migraţiune. Aceasta pentru că, după cum explică Ser­giu Iurcu, gestiunea fenomenului migraţi­unii la momentul de faţă este segmentată, partajată pe mai multe departamente. De unde vine şi lipsa de politici coerente, de acţiuni consecvente în domeniul respec­tiv, conchide dumnealui.

Dar cel mai important, sugerează şe­ful adjunct al Departamentului protecţie social-economică al CNSM, este să fie majorate salariile, să crească veniturile în ţară, considerate de sindicate drept pre­misă foarte importantă pentru a-i deter­mina pe conaţionalii noştri să revină de la muncă din străinătate, să investească în ţara lor, pentru binele şi viitorul lor şi al copiilor. Cu părere de rău, proiectul Gu­vernului nu prevede o astfel de perspecti­vă încurajatoare.

De asemenea, respectivul document nu elimină principala preocupare a emi­granţilor moldoveni, nu oferă nici o cer­titudine privind posibilităţile de găsire a unui loc de muncă în patria lor. Or, dacă acceptăm că aproape 60 de procente din cei aproximativ 330 de mii de moldoveni aflaţi la muncă peste hotare, după datele statistice oficiale, manifestă dorinţa de a reveni în ţară, rezultă că Guvernul Repu­blicii Moldova trebuie să le pună la dis­poziţie cel puţin 170 de mii de locuri de muncă. Însă, conform datelor recente ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea For­ţei de Muncă, sunt vacante doar aproape 8700 de posturi, prost plătite. În afară de aceasta, avem în prezent peste 60 de mii de şomeri, care tot aşteaptă un loc de muncă. Deci, ar reieşi, ipotetic, că la un loc de muncă în ţară noastră ar pretinde peste 25 de persoane!

Aşa că nu pot decât să-i dau drepta­te lui Sergiu Iurcu, care susţine că pla­nul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2014-2016 privind susţinerea reintegră­rii cetăţenilor reîntorşi de peste hotare are puţine şanse să stimuleze întoarcerea moldovenilor.

De prevederile lui ar putea beneficia doar persoanele care îşi vor pierde ulti­ma sursă de existenţă în străinătate sau cetăţenii ţării noastre care ar putea fi ex­pulzaţi, precum cei care lucrează acum în Federaţia Rusă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand