21 februarie 2024
Chisinau
Vocea copiilor

Părinți și copii învață împreună ce e bine și ce-i rău

Loading
Vocea copiilor Părinți și copii învață împreună ce e bine și ce-i rău
Părinți și copii învață împreună ce e bine și ce-i rău
concurs-copii-edinet

Foto: arhivă personală

Recent, Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Edi­neţa organizat un seminar şi un concurs de desen şi poezie pen­tru copiii salariaţilor membri de sindicat din toate organizaţiile de ramură. Alături de copiii din Edi­neţ, Cupcini, au participat mulţi copii din satele raionului: Bră­tuşeni, Feteşti, Gaşpar, Târnova, Hancăuţi, Zăbriceni, precum şi un copil cu dizabilităţi. La eveni­ment au fost prezenţi de aseme­nea părinţii, pedagogii, membrii Consiliului interramural al sindi­catelor din raionul Edineţ.

 

 

Întrunirea cu genericul „Drep­turile copilului. Combaterea muncii copiilor” a fost dedica­tă Zilei ocrotirii copilului, 1 iu­nie, precum şi Zilei mondiale de combatere a muncii copiilor, consemnată la 12 iunie.

La deschiderea seminarului, Stela Ciobanu, preşedinta Con­siliului interramural al sindica­telor din raionul Edineţ, a men­ţionat că obiectivele întrunirii sunt de a-i familiariza pe copii cu drepturile lor, cadrul legal naţio­nal şi internaţional al drepturilor copilului, cu prevederile Codului muncii, Convenției colective, ni­vel teritorial, precum şi cu Con­venţia colectivă la nivel naţional, despre interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor.

Liderul sindical a vorbit şi des­pre aportul sindicatelor din raion în elaborarea Codului de condu­ită pentru patroni privind elimi­narea celor mai grave forme ale muncii copiilor în agricultură şi industria alimentară. Totodată, dumneaei a menţionat că copiii trebuie să muncească, să-și ajute părinţii, dar la munci uşoare, ce nu sunt în detrimentul sănătăţii lor.

Svetlana Panciuc, inspector la Direcţia învăţământ şi cultu­ră Edineţ, i-a felicitat pe copii şi părinţi cu ocazia sărbătorii, a vorbit despre drepturile copiilor, necesitatea incluziunii sociale şi şcolare a copiilor cu dizabilităţi, despre daunele muncii grele asu­pra reuşitei şi frecvenţei etc.

Claudia Cupcea, preşedinta Sindicatului „Viitorul” Edineţ, a caracterizat în mod detaliat Convenţia ONU despre drepturi­le copiilor, iar Ruslana Pădureţ, preşedinta Sindicatului „Sindlex” Edineţ, a vorbit despre sancţiuni­le aplicate patronilor în cazul an­gajării copiilor la întreprinderi. De asemenea, i-a familiarizat pe participanţi cu instituţiile de prevenire şi combatere a muncii copiilor.

 

concurs-copii-edinet-2

Foto: arhivă personală

 

Un activism şi interes deose­bit au manifestat copiii în timpul lucrului în grupuri mici, răspun­zând la întrebările: Puteți să enu­meraţi şi să explicaţi drepturile copilului? De ce muncesc copiii? Care sunt condiţiile de muncă periculoase? Unde e interzisă munca copiilor? Care sunt con­secinţele muncii copilului asu­pra reuşitei, sănătăţii, societăţii?

Apoi, copiii au recitat poeziile alcătuite de ei despre drepturile copilului, urmând concursul de desen la aceeaşi temă. Toţi copiii i-au impresionat pe cei prezenţi prin creativitate şi inspiraţia de­osebită reflectată în tematica de­senelor. A fost greu de remarcat un câştigător detașat, întrucât toţi copiii s-au prezentat foarte bine, fiindu-le înmânate suve­nire, dulciuri, precum şi câte un glob pământesc. Ei au promis că la următoarea întrunire vor cu­noaşte toate ţările şi capitalele de pe glob.

Părinţii au apreciat această întrunire la un nivel înalt şi şi-au exprimat speranţa că astfel de se­minare vor fi organizate mai des.

 

Oxana Axenciuc, Sindicatul „Sindindcomservice”, Edineţ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand