11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Tinerii moldoveni, invitaţi să muncească în ţara natală

Loading
Без рубрики Tinerii moldoveni, invitaţi să muncească în ţara natală
Tinerii moldoveni, invitaţi să muncească în ţara natală
tirgul-locurilor-de-munca

Foto: vocea.md

Aproximativ 2000 de oferte de an­gajare în câmpul muncii în domenii, precum industria prelucrătoare, cea a confecţiilor, comerţ, transport, comunicaţii, construcţii au fost pro­puse tinerilor moldoveni în cadrul unui târg al locurilor de muncă, des­făşurat pe 29 mai la Chişinău. Alte circa 9000 de funcţii vacante anun­ţate de 1300 de angajatori din toată ţara au fost puse la dispoziţia vizita­torilor prin intermediul posturilor electronice de autoinformare ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

 

Cele mai solicitate au fost specialităţi­le de designer, contabil, inginer, profesor, educator, medic, asamblor, tehnician, programator, operator de telefonie sau de calculator, agent de vânzări, cusătoreasă, bucătar etc.

Şansa tinerilor de a putea munci şi a-şi crea condiţii bune de trai la ei acasă este o prioritate naţională, a declarat în context ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa­miliei, Valentina Buliga. În acest scop, se fac eforturi pentru ca pregătirea profesio­nală a specialiştilor să fie la nivelul cerin­ţelor înainate de angajatori, iar salariile oferie de cei din urmă să fie atractive pen­tru tineri. La rândul său, ministrul Tinere­tului şi Sportului, Octavian Bodişteanu, a constatat că şomajul în rândurile tinerilor este încă destul de mare şi a specificat că instituţia pe care o conduce şi-a propus să întreprindă acţiuni care ar combate pleca­rea tinerilor la muncă peste hotare.

Octavian Bodişteanu s-a arătat con­ştient de faptul că în ţara noastră tinerii nu pot beneficia din start de salarii mari, în timp ce condiţiile de care dispun peste hotare sunt mai ademenitoare. Totuşi, în cazul celei de a doua opţiuni, tinerii mol­doveni se rup de cei apropiaţi şi contribuie la dezvoltarea unor economii străine.

Ministrul Tineretului şi Sportului a re­levat faptul că deja şi în ţara noastră, prin prisma unor programe guvernamentale, oamenii au acces direct la orice instituţie şi la platforme informaţionale transparente, pentru a cunoaşte care sunt condiţiile de muncă.

Totodată, Nadejda Velişco, şefa Direcţi­ei învăţământ superior şi dezvoltare a ştiin­ţei de la Ministerul Educaţiei, a menţionat că în prezent cei care vor să se angajeze la serviciu îşi pot testa capacităţile profesio­nale prin intermediul Cadrului Naţional al Calificărilor. Această evaluare le oferă po­sibilitatea de a cunoaşte în ce măsură fac faţă cerinţelor de pe piaţa muncii.

Secretarul confederal al Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Nicolae Suruceanu, a apreciat că practica privind organizarea de târguri ale locurilor de muncă este una bună. În prezent, sunt probleme mari legate de pregătirea profe­sională, dar şi de găsirea unui serviciu de către tineri. Mai mult, tinerilor le sunt în­aintate unele cerinţe discriminatorii legate de lipsa vechimii în muncă, precum și de calitatea pregătirii profesionale.

„Sindicatele acordă o atenţie sporită problemelor care afectează tinerii pe piaţa forţei de muncă. Avem chiar şi o strategie în domeniu şi credem că este important să promovăm o politică a statului care ar oferi facilităţi la angajare atât tinerilor, cât şi an­gajatorilor care creează locuri de muncă”, a accentuat Nicolae Suruceanu.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a desfăşurat, în perioada 29 mai – 2 iunie a acestui an, un târg on­line al locurilor de muncă, pe pagina web www.e-angajare.md. În cadrul acestui târg, circa 50 de companii au propus peste 600 de locuri de muncă vacante.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand