27 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Părinții nu au nici o obligație după atingerea majoratului de către copii?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Părinții nu au nici o obligație după atingerea majoratului de către copii?
Sfatul avocatului: Părinții nu au nici o obligație după atingerea majoratului de către copii?
parinti-copii

Foto: copilul.ro

Aș vrea să știu care sunt obligațiile părinților față de copiii lor după ce aceștia din urmă au împlinit majoratul. Am 24 ani, iar când eram minoră, părinții meu au divorțat. Până la divorțam locuit îm­preună într-un apartament cu două ca­mere, iar părinții mai dispuneau de o locuință. În urma divorțului, părinții au partajat cele două apartamente, iar domi­ciliul meu a fost determinat cu mama în apartamentul mai spațios, având în vede­re necesitățile copilului minor. În prezent s-a schimbat situația, mama s-a recăsăto­rit cu un alt bărbat, cu care a născut doi co­pii și împreună locuiesc în Italia. Recent, am fost anunțată că mama vrea să vândă apartamentul în care am rămas să locu­iesc eu. Din discuțiile cu mama, am înțeles că în continuare va trebui să rezolv de sine stătător problema spațiului locativ. Sunt îngrijorată și aș vrea să cunosc dacă legea prevede în această situație dreptul meu la locuința respectivă, cu atât mai mult cu cât prin hotărârea judecătorească mamei i-a fost atribuit acest apartament deoarece eram luată și eu în evidență.

Svetlana Onea, mun. Chișinău

 

 

viorica-grecu

Viorica GRECU, avocat,
viorikagrecu@gmail.com

Problema este foarte dificilă, iar soluția urmează a fi căutată în modul de apariție a dreptului de proprieta­te asupra apartamentelor care au fost partajate între părinți. Astfel, urmează de clarificat dacă ați fost in­clusă în lista membrilor de familie care au participat la privatizarea vreunui apartament. Acest fapt poate fi constatat prin intermediul Direcției privatizare a fondului de locuințe, care eliberează certificate des­pre participarea sau neparticiparea la privatizare. O alta modalitate este solicitarea informației din Regis­trul bunurilor imobile la Oficiul cadastral teritorial. Prin urmare, prezența dvs. în calitate de co-proprie­tar rezolvă pozitiv situația creată.

Dacă, însă, cele două locuințe au devenit proprie­tatea părinților printr-un alt mod decât privatizarea, care ar putea fi cumpărare, donație, moștenire și al­tele, atunci acestea au constituit proprietatea doar a părinților.

În conformitate cu art. 26 din Codul Familiei, la împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi de­terminarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sunt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel. Totodată, instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprieta­tea în devălmăşie a soţilor, ţinând cont de interesele unuia dintre soţi şi de interesele copiilor minori. În acest temei instanțele judecătorești au determinat cele menționate de dvs. mai sus. Însă dreptul de pro­prietate aparține părintelui cu care a fost determinat copilul, inclusiv după atingerea de către acesta a ma­joratului. Astfel, părintele poate dispune liber de pro­prietatea sa.

Doar dacă copiii sunt inapţi de muncă și necesită sprijin material părinţii sunt obligaţi să-i întreţină. Dacă nu există o înțelegere benevolă, atunci este po­sibilă adresarea în instanţa de judecată, care va stabili cuantumul pensiei de întreținere pentru copiii majori inapţi de muncă într-o sumă bănească fixă plătită lu­nar, ţinându-se cont de starea materială şi familială a părintelui.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand