11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Datele privind ajutoarele de stat vor fi sistematizate

Loading
Без рубрики Datele privind ajutoarele de stat vor fi sistematizate
Datele privind ajutoarele de stat vor fi sistematizate
businesul-mic

Foto: huffpost.com

Un registru al ajutoarelor de stat va fi creat în ţara noas­tră, în conformitate cu o re­centă decizie în acest sens a Guvernului.

 

 

Scopul principal al registrului în cauză va fi sistematizarea da­telor cu privire la ajutoarele de stat, persoanele care beneficiază de acestea, furnizorii, dar şi sec­toarele economiei în care ajung aceste ajutoare.

Republica Moldova este prima ţară din Politica de Vecinătate a Uniunii Europene care va avea un astfel de sistem informaţio­nal.

Reprezentanţii Guvernului susţin că sistemul respectiv va permite edificarea unei economii de piaţă, unde statul asigură pro­tecţia concurenţei şi menține un mediu concurenţial normal.

Funcţionarea şi dezvoltarea Registrului cu privire la ajutoa­rele de stat va fi asigurată de Consiliul Concurenţei şi Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”.

Potrivit preşedintei Federaţiei „Moldova-business-sind”, Nata­lia Suboci, în prezent, în dome­niul antreprenoriartului din ţara noastră predomină întreprinde­rile mici din comerţ, iar cele de producere au o cotă mai mică şi se dezvoltă greu. Natalia Suboci speră că datele ce vor fi colecta­te în acest registru vor servi la identificarea de către specialiştii din diferite structuri ale statului a unor întreprinderi şi domenii concrete ale economiei, care au nevoie să fie susţinute şi dezvol­tate prin programe speciale.

Asemenea instrumente pot fi salutate, mai ales dacă sunt con­cepute pentru a contribui şi la crearea unor condiţii avantajoa­se pentru ca moldovenii care au fost nevoiţi să plece la lucru pes­te hotare să se întoarcă la baştină şi să investească în afaceri banii câştigaţi.

Astfel, acţiunile de acest gen trebuie să ducă la stimularea businessului mic, la dezvoltarea producerii, crearea de noi locuri de lucru şi îmbunătăţirea, în ul­timă instanţă, a condiţiilor de muncă şi de viaţă ale salariaţilor, a conchis Natalia Suboci.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand