28 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Reglementarea raporturilor de muncă. Prejudiciul material

Loading
Cetăţeanul şi legea Reglementarea raporturilor de muncă. Prejudiciul material
Reglementarea raporturilor de muncă. Prejudiciul material
raporturi-de-munca

Foto: legestart.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

 

Reglementarea raporturilor individuale şi colective de muncă

 

guestion

Solicităm o consultaţie juridică în privinţa priorităţii Codului muncii al Republicii Moldova asupra altor acte legislative, inclusiv a Legii privind societăţile pe acţiuni, în reglementarea raporturilor individuale şi colective de muncă (negocierile colective, încheierea contracte­lor colective etc.)

 

Iurie Pleşco,

preşedintele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Industria Construcţiei de Maşini şi Aparate şi Învăţământul Profesional „SindRăutMaş”

 

Codul muncii (art. 2, alin. (1) reglementează totalitatea rapor­turilor individuale şi colective de muncă, controlul aplicării regle­mentărilor din domeniul raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii, precum şi alte prevederi legate nemijlocit de raporturile de muncă.

Legea privind societăţile pe acţiuni (art. 1, alin. (1) stabileşte mo­dul de înfiinţare, dizolvare (lichidare) şi statutul juridic al societă­ţilor pe acţiuni, drepturile şi obligaţiile acţionarilor, asigură apă­rarea drepturilor şi intereselor legale ale creditorilor şi acţionarilor acestora. Or, această lege nu reglementează raporturile individuale şi colective de muncă.

Raporturile juridice ce ţin de negocierile colective şi de înche­ierea contractelor colective de muncă sunt reglementate de Codul muncii, la capitolele IV şi V din Titlul II.

În acest sens, este important de menţionat că, potrivit art. 3 al Codului muncii, acest act normativ se aplică inclusiv asupra tuturor angajatorilor persoane fizice sau juridice din sectorul public, privat sau mixt care folosesc munca salariată.

Referitor la cele menţionate de dumneavoastră în privinţa „pri­orităţii Codului muncii asupra altor acte legislative”, Codul mun­cii (art. 2, alin. (2) se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi organice şi prin alte acte normative. Mai mult decât atât, alin. (3) al art. 391 din Codul muncii stabileşte că actele legislati­ve şi alte acte normative în vigoare ce reglementează raporturile de muncă şi alte raporturi nemijlocit legate de acestea se vor aplica în măsura în care nu contravin Codului muncii.

 

Prejudiciul material, calculat conform normelor stabilite

 

guestion

Cum este determinată mărimea prejudiciului?

 

Maria Borş, Călăraşi

 

Mărimea prejudiciului material cauzat angajatorului se determi­nă conform pierderilor reale, calculate în baza datelor de evidenţă contabilă. În cazul sustragerii, pierderii, distrugerii sau deteriorării bunurilor angajatorului, atribuite la mijloacele fixe, mărimea preju­diciului material se calculează pornindu-se de la costul de inventor (preţul de cost) al valorilor materiale, minus uzura, conform nor­melor stabilite.

În caz de sustragere, lipsă, distrugere sau deteriorare intenţio­nată a valorilor materiale, prejudiciul se stabileşte pornindu-se de la preţurile din localitatea respectivă la data cauzării prejudiciului, conform datelor statistice.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand