7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Tineretul sindical din Moldova şi din străinătate. Preocupări commune

Loading
Без рубрики Tineretul sindical din Moldova şi din străinătate. Preocupări commune
Tineretul sindical din Moldova şi din străinătate. Preocupări commune
forum-tineret

Foto: vocea.md

Cele trei zile ale Forumului Consiliului de Tineret au trecut ca niște clipe. Succesul pe care l-a avut activitatea respectivă i-a determinat pe organizatorii evenimentului să examineze oportunitatea desfăşurării acestuia nu o dată, ci de două ori pe an – vara şi iarna.

 

 

„Toate forumurile care s-au desfăşurat până acum au demon­strat că reuniunile de acest nivel, din cauza numărului de parti­cipanţi, se dovedesc a fi cu mult mai eficiente decât seminarele. Seminarul, ca o formă de schimb de opinii, este şi el destul de re­uşit, însă la acesta se adună un cerc restrâns de persoane, circa 20-30. Noi avem 27 de sindicate de ramură, de la fiecare dintre ele fiind delegată doar câte o singură persoană, iar asta înseamnă că o singură întreprindere din întrea­ga ramură va afla ce a auzit repre­zentantul ei în cadrul seminaru­lui. Pe când la forum vin echipe din şase persoane care reprezintă ramura”, susţine preşedinta Con­siliului de Tineret al Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Stela Stratila-Sîrbu.

La forum au fost abordate cele mai acute probleme ale tineretu­lui. Lucrul cel mai important este că activiştii sindicali au încercat să înţeleagă cum pot influenţa ei soluţionarea acestora.

Printre metodele propuse au figurat colaborarea intensă în cadrul parteneriatului social cu reprezentanţii patronatelor şi ai statului. Participanţii la forum au menţionat că problemele care vizează piaţa muncii ţin nu doar de lucrători, dar şi de angajaţi. Cei din urmă au dat dovadă de lipsă de perspicacitate, considerând că situaţia actuală, când numărul doritorilor de a munci îl depăşeş­te pe cel al locurilor de muncă, va perpetua. Peste doi-trei ani, în ţară nu vor mai rămâne specia­lişti calificaţi şi angajatorii vor fi nevoiţi să plătească sume consi­derabile pentru a găsi muncitorii necesari. Aşa că aceştia trebuie crescuţi şi atraşi prin diverse fa­cilităţi acum.

A fost pusă în discuţie şi pro­blema studiilor în instituţiile de învăţământ superior, a necores­punderii acestora cu cerinţele pieţei, s-a vorbit despre necesi­tatea apropierii teoriei de prac­tică. Totodată, a fost abordată şi problema asigurării cu locuinţe. „Nimeni dintre participanţi nu a spus că spaţiul locativ trebuie să fie gratuit. Toată lumea înţelege că noi trăim în alte timpuri. Însă există mecanisme care ar simpli­fică cumpărarea locuinţelor. De exemplu, majorarea termenului de achitare a ipotecii pentru 10-20 de ani”, afirmă Stela Stratila-Sîrbu.

 

Oaspeţii forumului

 

La forum au participat tineri activişti sindicali din străinăta­te – Belarus, Olanda, Kazahstan. Lituania. Aceştia au fost plăcut surprinşi de faptul că sindicaliştii moldoveni sunt foarte uniţi, prie­tenoşi, sociabili, îşi cunosc dansu­rile naţionale, cântecele, lucruri cu care nu se pot lăuda invitaţii străini.

 

Şomaj înalt în Olanda, dar şi salarii decente

 

Tycho Tobias Filarski, repre­zentantul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Creştine din Olan­da, susţine că şi în ţara lor, la fel ca şi în Moldova, există un exces de specialişti în economie şi ju­risprudenţă. Facultăţile cu aceste specialităţi se bucură de o mare popularitate. Totuşi, la absolvirea universităţii, tinerii cu aceste pro­fesii nu au unde să se angajeze, în lipsa locurilor de muncă. „Avem o mare problemă cu şomajul. Circa 50 la sută dintre tinerii specialişti rămân fără lucru. Problema ţine de sistemul de educaţie. Avem nevoie de persoane în domeniul tehnic”, a menţionat el pentru publicaţia „Vocea poporului”.

Însă cei care au reuşit să se an­gajeze în Olanda nu se confruntă cu aceleaşi probleme ca şi specia­liştii noştri. Salariul le permite să aibă o viaţă decentă – să închiri­eze un apartament fără a afecta prea mult bugetul familiei.

„Salariul minim corespunde minimului de existenţă. Nu este foarte scump să închiriezi un apartament. La 18 ani, fiecare se poate înregistra într-o organiza­ţie, cu ajutorul căreia poate închi­ria un apartament”, a specificat Tycho Tobias Filarski.

Apropo, anul trecut, Confe-derația Națională a Sindicatelor din Moldova a stabilit relații bune cu Federația Națională a Sindi­catelor Creștine din Țările de Jos (CNV). Colegii din Olanda oferă confederației noastre suport, ne detașează specialiști, organizea­ză traininguri pentru sindicaliștii moldoveni.

 

Privilegii pentru tinerii specialiști în Kazahstan

 

Reprezentantul Sindicatului Tinerilor Specialiști din Kaza­hstan, Oirat Kazakpaev, ne poves-tește că, la întreprinderea unde lucrează, lucrătorii care se anga­jează beneficiază de mai multe privilegii. „Lucrez la o uzină me­talurgică. În cadrul organizației noastre avem o uniune a tineretu­lui. Când un tânăr se angajează în câmpul muncii, pe parcursul a trei luni de la absolvirea universității, acestuia îi este atribuit statutul de tânăr specialist valabil timp de trei ani. În acest sens, el be­neficiază de anumite privilegii. El poate solicita să-i fie reparti­zată o locuință, îi este achitată o indemnizație de susținere – o pla­tă unică în valoare de peste 500 de dolari SUA. De fapt, la noi așa se întâmplă, nu am auzit de așa ceva în alte organizații”. În Kazahstan, de asemenea este actuală pro­blema achiziționării locuințelor pentru tinerii specialiști. „Trep­tat, aceasta este soluționată, sta­tul încearcă să se implice, dar nu reușim să facem totul chiar dintr-odată. Credem că se va remedia totul în timp, este sigur sindica­listul kazah. În prezent, un tânăr specialist are oportunitatea să acumuleze în primii trei ani de activitate bani pentru prima rată și să solicite un credit ipotecar cu o dobândă mică, de trei la sută”.

 

Multe oportunități de angajare în Belarus

 

În Belarus, problema șomajului nu este una stringentă, ba chiar dimpotrivă, în unele ramuri se resimte un deficit acut de brațe de muncă. Patronii luptă pentru angajați ademenindu-i din alte domenii prin retribuții mai înalte. Astfel, în prezent, tinerii din Bela­rus își aleg profesia nu în funcție de vocație, ci după nivelul de sa­larizare. În acest sens, experții anticipează o problemă gravă ce ține de viitor, or, făcând o alegere rațională, tinerii, posibil, se lip­sesc de anumite perspective.

„Aceasta ține mai ales de faptul că sunt lansate întreprinderi, fir­me noi, apar foarte multe centre comerciale. Acești agenți econo­mici au atras o parte din tinerii din alte sectoare, preponderent din domeniul social, adică din educație, medicină, asigurarea socială, ne spune Roman Dapi­ro, vicepreședinte al Sindicatului Angajaților din Educație și Știință din Belarus. O profesie foarte so­licitată este cea de vânzător-casi­er. Aceasta nu necesită studii spe­ciale. Însă cât de mobilă pe piața muncii va fi ulterior o persoană cu o astfel de profesie? Cine poate ști astăzi dacă peste vreo zece ani această specialitate nu va ceda la­mentabil pozițiile?!”.

Liderul sindical din Belarus și-a împărtășit practica aplica­tă în țara sa pentru asigurarea angajaților, inclusiv a tinerilor, cu locuințe.

„Sistemul abia începe a func-ționa, respectiv, e dificil să antici­păm cât de eficientă va fi această practică de atragere a tinerilor în activitatea profesională, ne rela­tează acesta. În loc de sistemul locuințelor de serviciu, la noi este implementat altul – locuințe date cu chirie de stat. Am adoptat practicile europene de soluționare a problemei respective. În țările europene cetățenii deseori nu-și achiziționează o locuință, ci în­cheie un contract de împrumut de folosință – comodat”.

Deci, blocul este edificat pe banii bugetelor locale. O astfel de locuință este mult mai ieftină de­cât una închiriată, pentru că loca­tarul achită doar costurile reale, adică utilitățile.

Primul bloc arendat a fost oferit angajaților Parcului de tehnologii înalte, al doilea – celor din sfera socială. Actualmente, la Minsk, este construit un cartier întreg „Magistru”. Aici apartamentele vor fi repartizate tinerilor savanți, profesorilor universităților de stat, colaboratorilor Academiei de Științe.

 

P.S. În Moldova, circa 120 de mii de tineri cu vârsta cu­prinsă între 18 și 30 de ani sunt membri de sindicat. Doar pe parcursul anului trecut, la sindicate au aderat patru mii de tineri. Însă în re­alitate numărul activiștilor sindicali este mai mare. Mo­dalitatea de evidență statis­tică este un pic perimată și nu-i include pe cei trecuți de 30 de ani, or în prezent din categoria tinerilor fac parte persoanele cu vârsta de până la 35 de ani. În cadrul sindi­catelor își desfășoară activi­tatea mai mulți tineri care se încadrează în această cate­gorie de vârstă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand