11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Forumul Consiliului de Tineret, un premiu pentru activiștii sindicali

Loading
Без рубрики Forumul Consiliului de Tineret, un premiu pentru activiștii sindicali
Forumul Consiliului de Tineret, un premiu pentru activiștii sindicali
forum-tineret-2

Foto: vocea.md

Timp de trei zile, la unul dintre sanatoriile din Vadul lui Vodă, s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a Forumu­lui Consiliului de Tineret din cadrul CNSM. Peste 150 de tineri activiști sin­dicali s-au întrunit pentru a discuta cele mai strin­gente probleme și a identi­fica soluții pentru acestea. Printre participanți au fost nu doar sindicaliști din Moldova, dar și colegi din alte țări – Belarus, Olanda, Kazahstan, Lituania.

 

 

Subiectele de discuții

 

La forum au sosit tinerii sindicaliști care s-au mani­festat, pe parcursul anului, la nivel de ramură, iar mai exact, cei mai activi dintre ei. Invitația de a participa a fost pentru ei ca un fel de premiu, or au fost eligibili doar cei mai buni dintre cei buni.

Forumul de Tineret a fost deschis de colegii mai mari. Tinerii activiști sindicali au fost salutați de toți liderii sindicatelor de ramură. După care, în cadrul unei mese rotunde, sindicaliștii mai experimentați și-au împărtășit cunoștințele, răspunzând la întrebările care-i frământă pe tinerii sindicaliști. Participanții la forum erau preocupați de insuficiența de locuri de muncă, salariile mici, lip­sa locuințelor, economia subterană, indemnizațiile pentru nașterea și creșterea copilului etc.

«În prezent, tinerii abor­dează problemele tranșant. În locul lor aș fi abor­dat și eu aceleași probleme. Am fost și eu tânăr cândva, a menționat într-un inter­viu oferit pentru «Vocea poporului» Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

 

g_cnsm

Lăsaţi-ne să demonstrăm ce putem, să participăm activ la soluţionarea problemelor de actualitate 

 

Pentru ei aceste subiecte prezintă interes, or dacă nu ne revendicăm drepturi­le, nu abordăm probleme, vom ajunge la situația că nu vom prezenta nici un inte­res. Apropo, locuim într-o țară în care, pentru a te face auzit, trebuie să strigi, să bați din picioare, să nu fii indiferent».

Șeful sindicatelor ne-a asigurat că su­biectele și propunerile care au răsunat în cadrul forumului vor fi discutate la Comi­sia națională pentru consultări și negocieri colective. Oleg Budza a promis că dum­nealui și colegii vor încerca, până la ediția a IV-a a Forumului Tinerilor din cadrul CNSM, să vină cu schimbări pozitive pen­tru tinerii din țară.

«Echipa de lucru a fost constituită din 12 persoane, ne spune Stela Stratila-Sîrbu, președinta Consiliului de Tineret din ca­drul CNSM. Ne place ceea ce facem, or noi avem încredere în sindicate. Ne dorim să se producă niște schimbări. Participanții la forum vor pleca acasă, vor povesti și altora despre cele auzite. În prezent, nu este prea ușor, fiindcă sindicatele există doar grație entuziasmului sindicaliștilor».

 

Vezi și: Fotoreportaj de la Forumul Consiliului de Tineret 9 -11 mai 2014


 

Potrivit lui Dorin Cotârșev, unul din­tre participanții la forum, la prima etapă, tinerii specialiști acceptă să lucreze pen-tru o retribuție modestă, însă în acest caz ei ar urma să beneficieze de anumite înles­niri.

«Salariul nu este motivul principal. Pentru noi, cel mai important este locul de muncă. La fel, este important și un loc de trai. Bunăoară, mamei mele, când era tâ­năr specialist, i s-a oferit un apartament. Mi-aș dori și eu să fiu asigurat cu spațiu locativ pentru ca să nu-mi fac griji unde va locui familia mea».

Dorin reprezintă Federaţia Sindicate-lor din Construcţii şi Industria Materiale­lor de Construcţii «Sindicons». El afirmă că una dintre cele mai stringente proble­me din acest domeniu sunt salariile «în plic». În acest sens, deja a fost organizat un protest care, însă, nu s-a soldat deo­camdată cu niște rezultate. De altfel, acest fapt nu le-a tăiat organizatorilor din elan și ei intenționează să continue să revendi­ce drepturile angajaților din construcții la salarii legale.

 

Specialiștii calificați fac schimbarea

 

forum-tineret

Foto: vocea.md

 

În domeniul comunicațiilor, unde este angajat Andrei Culiuc, reprezentantul Federației Sindicatelor din Comunicații, retribuția este mai mult decât decentă. Ori­cum, se resimte o insuficiență de cadre ca­lificate, instruite în conformitate cu situația de pe piața serviciilor de comunicații, care se schimbă rapid. În virtutea funcției, An­drei deseori a fost nevoit să se ocupe și de selectarea cadrelor. Astfel, el s-a ciocnit de mai multe ori de următoarea problemă: tinerii specialiști nu cunosc softurile mo­derne.

De multe ori problema nu rezidă în in­capacitatea tinerilor de a însuşi noi tehno­logii, ci în faptul că aceste deprinderi şi cu­noştinţe nu le sunt predate la universitate.

„Toţi angajatorii se plâng că la facultăţi nu se predau materiile necesare în practică. Din păcate, vârsta medie a unui profesor la instituţiile de învăţământ superior tehnic e de 40-50 de ani şi ei posedă tehnologii­le utilizate acum 20-30 de ani. Sunt foarte puţini profesori care cunosc materiile ne­cesare în prezent. Când angajez pe cineva, constat de multe ori că tânărul specialist nu corespunde exigenţilor zilei de azi”, sus­ţine acesta.

Totodată, Andrei menţionează o ten­dinţă plăcută – tinerii studiază singuri lucrurile peste care se trece cu vederea la universităţi. Concomitent, în domeniul comunicaţiilor există şi o practică bună. Unele companii selectează dintre studenţii ultimului an pe cei mai de perspectivă şi îi instruiesc în oficiile lor. La absolvire, un atare student deja are un serviciu bun, iar compania – un bun specialist.

„Ar fi bine ca şi angajatorii din alte do­menii să preia această practică. Ei trebuie să înţeleagă că un lucrător bun trebuie edu­cat”, susţine Andrei.

 

Citește și: Tinerii spun DA SINDICATELOR!

 

Potrivit Dianei Zavtoni, reprezentantă a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, în domeniul respectiv se resimte un defi­cit de locuri de muncă. Ea, la fel ca şi alt participant al forumului de tineret, Dorin Cotârşev, consideră că tinerii sunt determi­naţi să părăsească ţara nu numai şi nu atât de salariile puţin atractive, cât şi de lipsa posibilităţii de a obţine un loc de muncă conform specialității. O altă cauză este şi lipsa spaţiului locativ.

„În domeniul nostru ar trebui organiza­te spaţii locative pentru tinerii specialişti, pentru ca ei să-şi poată creşte copiii cu salariul pe care-l primesc. Însă problema cea mai importantă o constituie locurile de muncă. Avem un domeniu specific, în el activează persoane cu o vechime mare în muncă. Ei sunt lucrători buni, îi respect şi le apreciez munca şi aportul în domeniu. Însă specialiştii tineri nu au loc. Lor ar tre­bui să li se ofere un loc de muncă conform specialității şi posibilitatea de a se dezvolta în ţara lor, fără a pleca peste hotare”, spune Diana Zavtoni.

 

Participarea tineretului

 

Totodată, Diana consideră că tinerii au puţine oportunităţi de a participa activ în procesul decizional şi la soluţionarea pro­blemelor actuale. „Activitatea tinerilor din organizaţii nu este deloc intensă, motiv din care în funcţiile de directori se află de obi­cei persoane mai în vârstă. Iată de ce avem prea puţine posibilităţi de a ne manifesta, de a ne demonstra capacităţile”, susţine ea. Acelaşi lucru l-a subliniat în repetate rân­duri şi liderul mişcării sindicale de tineret, Stela Stratila-Sîrbu. Tot ea a propus şi mo­dalitatea de a soluţiona problema. „În sta­tutul sindicatelor trebuie introdusă cota de participare a tineretului în biroul executiv, comisii, de cel puţin 5-10%. Lăsaţi-ne să demonstrăm ce putem, să participăm activ la soluţionarea problemelor de actualitate. Şi noi o vom face”.

 

P.S. În cadrul forumului au fost desfă­şurate concursuri. Drept echipa favorită a ediției din anul curent a fost desemnată cea de la Sindicatul „Sănătatea”. Locul I la concursul „Gazeta de perete” a fost câştigat de echipa din cadrul Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții. Cei mai buni căpitani au fost cei de la Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Comunicații și din Federația Sindica­telor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice. Ultimii au ocupat locul I la concursul fotografiilor. La concursul „Echipa în dans!” cei mai buni au fost tinerii din cadrul Federației Sindicatelor Lucrăto­rilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări. Premianții s-au ales cu diplome și cupe.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand