7 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sporurile pentru muncă. Stagiul de cotizare vs. perioada de sarcină şi de îngrijire a copilului

Loading
Cetăţeanul şi legea Sporurile pentru muncă. Stagiul de cotizare vs. perioada de sarcină şi de îngrijire a copilului
Sporurile pentru muncă. Stagiul de cotizare vs. perioada de sarcină şi de îngrijire a copilului
ingrijirea-copiilor

Foto: nannysource.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

 

Sporurile de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

 

guestion

Care sunt condiţiile de stabilire a compensaţiei pentru condiţii de muncă nefavorabile?

 

Nicolae Vlas, Bălţi

 

Art. 139 din Codul muncii stabileşte că pentru munca presta­tă în condiţii nefavorabile salariaţilor le sunt stabilite sporuri de compensare în mărime unică pentru salariaţii de orice calificare care muncesc în condiţii egale la unitatea respectivă.

În această ordine de idei, Guvernul Republicii Moldova a apro­bat o listă-tip a lucrătorilor şi locurilor de muncă cu condiţii gre­le şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare, pentru care salariaţilor le sunt stabilite sporuri de compensare în ramurile respective (Hotărârea nr. 1487 din 31.12.2004).

Această listă se aplică în mod obligatoriu la întocmirea listelor ramurale de lucrări şi locuri de muncă cu condiţii grele şi deose­bit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare, pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare ce se aprobă prin convenţiile colective ramurale.

În baza listelor ramurale de lucrări şi în conformitate cu rezul­tatele atestării locurilor de muncă, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, de comun acord cu organul respectiv al salariaţilor, sindicatele trebuie să elaboreze şi să includă în contractele colec­tive de muncă listele locurilor de muncă şi ale lucrărilor concre­te pentru care salariaţilor li se vor stabili sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, cu specificarea mărimilor acestor sporuri. La elaborarea listelor în cauză, indica­rea codurilor lucrărilor şi locurilor de muncă specificate în Lista-tip este obligatorie. Listele se modifică anual în cazul raţionalizării locurilor de muncă şi ameliorării condiţiilor de muncă, iar sporu­rile la salariu se reduc sau se anulează, după caz.

Cât priveşte mărimea concretă a sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aceasta se stabi­leşte în funcţie de greutate şi nocivitate, în limitele negociate de partenerii sociali şi aprobate prin convenţia colectivă la nivel na­ţional şi ramural, dar nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de Legea salarizării.

 

Stagiul de cotizare vs. perioada de sarcină şi de îngrijire a copilului

 

guestion

Pe durata sarcinii şi în următorii opt ani nu am lucrat. Constituie stagiu de cotizare vreo perioadă din acestea?

 

Mihaela Rădulescu, Hânceşti

 

Potrivit art. 14 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, dreptul la pensie pentru limită de vârstă se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: „vârsta de pensi­onare” şi „stagiul de cotizare”. Stagiul de cotizare reprezintă însu­marea perioadelor de activitate în care a fost plătită contribuţia la fondul de pensii (art. 1 din legea menţionată).

Astfel, ţinând cont de faptul că dvs. nu aţi lucrat şi nu aţi avut calitatea de asigurat, perioadele enumerate (de sarcină şi următo­rii opt ani) nu constituie stagiu de cotizare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand