11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Lăcomia companiei „Gas Natural Fenosa” nu are margini

Loading
Без рубрики Lăcomia companiei „Gas Natural Fenosa” nu are margini
Lăcomia companiei „Gas Natural Fenosa” nu are margini
gnf moldova

Colaj: vocea.md

Deşi la începutul lunii curente Ministerul Economiei a anunţat că a ne­gociat cu producătorii de energie electrică un preţ mai redus de im­port, totuşi compania spaniolă „Gas Natural Fenosa”, care asigură cu energie electrică Sudul şi Centrul ţării, nu renunţă la demersul său de a scumpi curentul electric pentru consumatorii finali. Zilele trecute, am discutat cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru reglementare în Energetică (ANRE), care mi-au confirmat că respectivul operator de pe piaţa energetică a ţării nu şi-a retras cererea privind majorarea tarife­lor pentru furnizarea şi distribuţia energiei electrice.

 

 

Amintim că socotelile acestui agent economic ţintesc o scumpire a curentu­lui electric cu peste 30 la sută și dacă s-ar da curs acestei solicitări, atunci ar trebui să plătim mai bine de 2 lei pentru fiecare kilowatt consumat de noi, față de tariful de 1,58 lei pentru un kilowatt achitat în prezent. În demersul său către ANRE de scumpire a curentului electric, „Gas Na­tural Fenosa” face referire la niște nor­mative cunoscute numai conducătorilor acestei companii, care, chipurile, prevăd: „calcularea devierilor tarifare atât poziti­ve, cât negative, ce urmează a fi reflec­tate în caz de necesitate în tariful pentru următorul an”.

 

g_social

După ce a obţinut un profit de peste un miliard de lei, tot mai insistă pentru scumpirea curentului electric

 

Nu știu, poate experții ANRE, care urmează să examineze demersul aces­tui furnizor de energie electrică, cunosc ce normative au în vedere conducătorii companiei respective, însă noi am anali­zat datele pe care ni le oferă ANRE vizavi de procurările, vânzările achitările de energie electrică de anul trecut pe piaţa energetică a țării am constatat niște lucruri relevante, frapante. Astfel, se do­vedeşte că Î.C.S. „Red Union Fenosa” a cumpărat un volum de 2941,9 milioane kWh în valoare de 2897,8 milioane de lei, dar a vândut consumatorilor finali din ţară 2550,3 milioane kWh ce costă 3901,1 milioane de lei.

O simplă operație aritmetică de scăde­re a sumei de bani cheltuită pentru procu­rarea energiei electrice din cea obținută în urma comercializării curentului electric arată că Î.C.S. „Red Union Fenosa” a re­alizat un profit de peste un miliard de lei, storşi din pensiile mizere ale pensiona­rilor, din salariile ca vai de steaua lor ale bugetarilor noștri, bani care vor ajunge în conturile bancare ale indivizilor pu­trezi de bogați, acționari ai firmei „Union Fenosa International” cu sediul la Ma­drid, capitala Spaniei, stăpâni ai monopo­listului din sectorul energetic al Moldovei. Pentru comparație, voi aminti că pro­fitul din 2012 al „Gas Natural Fenosa” a fost de 956,5 milioane de lei. Adică, be­neficiul net al celui mai mare furnizor distribuitor de energie electrică din a crescut într-un singur an cu aproape 47 milioane de lei. Poți să ai obraz, după aceasta, să ceri scumpirea curentului electric?! După cum vedem, se poate, dacă acest obraz e gros…

 

Ponoasele scumpirii curentului electric

 

În cazul acceptării de către ANRE a so­licitării „Gas Natural Fenosa”, scumpirea curentului electric ar deveni o mare lovi­tură pentru țară. În primul rând, pentru populaţie, fiindcă datele statistice arată o creştere reală a veniturilor medii lunare ale unei persoane de doar 3,5 procente, în timp ce monopolistul pieței energetice a Republicii Moldova revendică o scumpire de peste 30%, adică o majorare de 10 ori mai mare decât creșterea veniturilor. Vor suferi toți, însă, mai cu seamă, pensiona­rii, salariații, ale căror lefuri lunare nu se ridică nici măcar la nivelul minimului de existență pe țară, ale căror pondere repre­zintă cam 25 la sută din numărul celora care trăiesc doar din salarii.

Agenții economici din își vor scumpi produsele, serviciile, indiferent de faptul dacă fabrică prestează sau comer­cializează obiecte, servicii vitale sau de lux, care vor deveni mai puțin accesibile pentru categoriile defavorizate ale popu­lației. Astfel, săracii vor fi nevoiți să suporte un șoc dublu ca urmare a scumpi­rii curentului electric de către „Gas Natu­ral Fenosa”. Mai întâi, vor avea de achitat factura la energia electrică mai încărca­tă cu 30 la sută, după care vor fi siliți să plătească mai mult pentru cele mai vitale produse servicii. Vor avea probleme agenții economici, deoarece va crește pre­țul de cost al mărfurilor serviciilor lor, încât acestea își vor pierde din nivelul de competitivitate atât pe piața internă, cât pe cea externă.

Din păcate, conducătorii celui mai mare furnizor, distribuitor de energie electrică sunt preocupați aproape total­mente de creșterea profitului prin impu­nerea de tarife majorate la energie electri­că mai puțin se arată să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate către consu­matorii din sudul centrul țării. Astfel, ultimul raport al ANRE privind calitatea serviciilor de transport de distribuție a energiei electrice pe teritoriul Repu­blicii Moldova arată: „calitatea energiei electrice livrate consumatorilor finali ră­mâne a fi în continuare o problemă gra­vă”. Conform acestui raport, Î.C.S. „Red Union Fenosa” a cheltuit din veniturile sale rezultate din sumele acumulate de la consumatori mai bine de 1 milion 130 de mii de lei pentru compensarea pierderi­lor pricinuite oamenilor. Adică, în medie ar rezulta câte 540 de lei pentru fiecare consumator afectat de serviciile proaste ale acestui monopolist de pe piața ener­getică a Amenzile plătite de către compania spaniolă, se evidențiază în raport, s-ar dovedi mai impunătoare, ar fi ucigă­toare pentru profitul acestui agent econo­mic în cazul în care toți consumatorii ar avea posibilitatea să ceară compensarea cheltuielilor suportate pentru reparația aparatelor electrice defectate de curentul electric furnizat cu încălcarea parametri­lor stabiliți de standardele în vigoare.

 

De ce „Gas Natural Fenosa” nu tratează consumatorul moldovean ca şi pe cel spaniol?

 

Î.C.S. „Red Union Fenosa” este tran­şantă, categorică cu consumatorul mol­dovean, nu manifestă nici un fel de indul­gență, înțelegere față de acesta. Dacă nu ai reușit să plătești în termenul indicat de furnizor consumul de energie electrică, ţi se taie curentul fără a fi prevenit în prea­labil. Aceasta în ciuda avertizărilor Con­siliului Concurenței, care acum câțiva ani a indicat asupra ilegalității unor astfel de practici folosite de gigantul de pe piaţa energetică a Consumatorului nu i se propune să aleagă cea mai potrivită, cea mai conve­nabilă modalitate de achitare a consumu­lui de curent electric.

 

g_social

Energia electricăse scumpeşte, calitatea serviciilor se înrăutăţeşte

 

Lucru de neconceput în Spania, unde își au sediul adevărații patroni ai „Gas Natural Fenosa”. De exemplu, nu de­mult, guvernul acestei țări a adoptat un nou mecanism, care prevede mai multe posibilități pentru stabilirea tarifelor la electricitate.

Potrivit acestuia, consumatorii, îndeo­sebi cei casnici, pot alege un tarif pe oră, dacă dispun de contoare inteligente, sau un preț de piață calculat în medie pe zi, aplicat strict perioadei de facturare. În plus, companiile furnizoare de energie electrică, precum Î.C.S. „Red Union Fe­nosa”, sunt obligate să prezinte posibi­litatea unui tarif fix pe an.

De asemenea, consumatorii pot alege plata unui preţcompus, derivat din negocierea liberă cu furnizorul. Poate e timpul ca Guvernul Republicii Moldo­va, asemeni celui spaniol, după cum in­sistă sindicatele din să intervină mai ferm în ceea ce privește modalitățile de calculare a energiei electrice a con­dițiilor de prestare a serviciilor pe piața energetică a ţării.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
3
Comentează
  • valeriu
    02.02.2015

    Totusi cit va costa energia electrica de la 1 februarie 2015? Inca nu stie nimeni precis iar producatorii de piine din Orhei deja au si majorat pretul. Bunaoare daca o franzela costs pina la 31.01 3.30 lei acum ea costa 3.60 lei. Aceasta constituie peste 9%. Care sunt motivele? Est vre-o dispozitie a guvernului de majorare a preturilor sau este o samovolnicie. O franzela acum cintareste circa 3.30g. Piinea rotunda a ajuns la o greutate de circa 550g pe cind era de 850. Producatourul a spus ca pretul la piine a ramas acelasi, dar cantitatea?

  • Managconsult&Law
    07.05.2017

    Toate astea le-am spus si noi candva cu mult timp in urma ceea ce nu stiti dumneavoastra este ca ICS RED UNION FENOSA SA are interdictie sa mai mareasca tarifele pe o durata de 15 ani care ei nu vor sa recunoasca aceasta interdictictie.In nenumarate ori le-am cerut in ce baza au obtinut certificatele de calitate si calculul scumpirilor tarifelor care nu sunt justificate si in ce baza deconecteaza consumatorii de la energia electrica si refuz total din partea lor.

Citește și
slot thailand