4 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Care ar fi consecințele semnării consimţământului pentru tratament?

Loading
Cetăţeanul şi legea Care ar fi consecințele semnării consimţământului pentru tratament?
consemtamint-pentru-tratament-medical

Foto: cugetliber.ro

În legătură cu problemele de sănătate din ultimul timp, sunt nevoit să apelez la diferite instituţii medicale. Uneori mi s-a cerut să semnez un anumit acord despre care medicul mi-a spus că prin acesta îmi dau consim­ţământul pentru a fi tratat. Însă nu mi s-au oferit expli­caţii pe înţelesul meu despre importanţa şi conţinutul acordului. Nu am înţeles pentru ce am fost de acord, nici care ar fi consecinţele semnării acestui document. Am dreptul să refuz semnarea lui şi ce s-ar întâmpla în acest caz? În ce situaţii trebuie să semnăm şi dacă îşi ia şi medicul asupra sa o oarecare responsabilitate?

Aşi vrea, cu ajutorul dvs., sa aflu răspuns la aceste întrebări.

 

Timofei Rotaru, mun. Chişinău

 

 

viorica-grecu

Viorica GRECU, avocat
viorikagrecu@gmail.com

Într-adevăr, tema consim­ţământului medical este insu­ficient abordată de instituţiile medicale şi de medici. De ace­ea, ar fi bine să cunoaşteţi ur­mătoarele. Semnătura pe care o solicită medicii de la pacienţi este aplicată pe actul cu denu­mirea „Consimţământul paci­entului”, care poate fi numit şi acord. Este obligaţia profesio­nală a medicului să ceară şi să consemneze acordul pacientului pentru orice prestaţie medicală, obligaţie ce survine în baza Legii cu privire la exercitarea profesi­ei de medic, precum şi a Legii cu privire la drepturile şi responsa­bilităţile pacientului. Aparent, semnarea acordului este o for­malitate îndeplinită de medic, în-să, într-adevăr, consimţămân-tul pacientului exprimă un ra­port juridico-medical foarte complex între instituţia medica­lă/medic şi pacient.

Astfel, înainte de semnare, medicul este obligat să infor­meze exhaustiv despre trata­mentul, investigaţiile, serviciile medicale specifice, intervenţiile chirurgicale, inclusiv manopere­le de mică chirurgie ce urmează a fi efectuate. De asemenea, să-i explice pacientului despre nece­sitatea introducerii în organis­mul său în timpul investigării, diagnosticării şi tratamentului, precum şi în timpul interven­ţiei, a implantului (protezelor, plaselor cristaline etc.) necesar tratamentului adecvat al patolo­giei, precum şi despre probabi­litatea de înlăturare a organelor sau a unor porţiuni de corp. Se va explica şi despre utilizarea instrumentului, utilajului şi aparatelor necesare, destinate în mod expres pentru efectuarea metodelor propuse de investiga­re, diagnosticare şi tratament. Urmează de clarificat şi dacă pacientul este de acord şi dacă solicită ca intervenţiile chirurgi­cale să fie înregistrate în formă video/sonoră şi că informaţia se va păstra un anumit timp.

Medicul este obligat să răs­pundă la toate întrebările în lim­ba maternă a pacientului, mi-

nimalizând terminologia medi­cală, într-un limbaj clar şi acce­sibil persoanei. Dacă medicul nu cunoaşte limba maternă a paci­entului, atunci va fi asistat de un medic care o posedă, iar aceasta va fi consemnat în acord. Medi­cul trebuie să mai ofere informa­ţii pacientului dacă mai există tratamente alternative, despre beneficiile acestor metode de diagnostic şi tratament, despre gradul de eficacitate şi despre consecinţele nedorite, reacţii adverse ce pot duce în anumite cazuri la complicaţii grave şi chiar la deces.

Pacientul este în drept să cunoască ce medici, cu ajutorul căror asistente medicale vor fi efectuate tratamentul, procedu­rile (intervenţiile) medico-chi­rurgicale.

De asemenea este în drept să refuze aplicarea tratamentului propus sau anumite variante alternative existente propuse de medic. În acest caz, medicul este obligat să explice riscurile care pot surveni în orice situaţie, în timpul sau după tratament/intervenţie, precum şi în cazul refuzului pacientului.

Prin urmare, orice interven­ţie medicală poate fi efectuată doar cu acordul pacientului, cu excepţia situaţiilor când starea lui fizică şi psihică nu-i permite să ia o decizie conştientă sau în cazurile când acest consimţă­mânt urmează a fi oferit de re­prezentanţii legali, de exemplu, de părinţi. În ultimul caz medi­cul este obligat să informeze re­prezentanţii legali asupra celor menţionate mai sus.

Mai este important de ştiut că medicul nu este în drept să supună pacientul nici unui risc nejustificat, nici chiar cu acor­dul acestuia. Prin urmare, chiar existenţa acordului semnat nu va exonera instituţia medicală/medicul de răspundere.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand