8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

La Edineț, s-a declarat toleranță „zero” muncii la negru și întârzierii la plata salariilor

Loading
Без рубрики La Edineț, s-a declarat toleranță „zero” muncii la negru și întârzierii la plata salariilor
La Edineț, s-a declarat toleranță „zero” muncii la negru și întârzierii la plata salariilor
sindicate-edinet

Foto: arhivă personală

Recent, la iniţiativa Consiliului te­ritorial interramural al sindicate­lor, a fost convocată şedinţa Comi­siei pentru consultări şi negocieri colective Edineţ. Preşedintele co­misiei respective, Dorel Guţu, vice­preşedinte al Consiliului raional, a făcut un bilanțsuccint al muncii desfășurate. El a deschis dezbateri­le pe marginea chestiunilor privind contracararea muncii la „negru” şi a salariilor „în plic”, perspectivele dezvoltării învăţământului voca­ţional-tehnic, cererea şi oferta pe piaţa muncii din raion, achitarea salariilor restante etc.

 

 

Iulian Bucatca, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Edineţ, a informat că, în anul 2013, în raion au fost efectua­te 950 de vizite ale agenţilor economici şi s-au depistat peste 14 mii de încălcări ale legislaţiei muncii, inclusiv 6500 de cazuri de încălcare a normelor de securitate şi sănătate în muncă, 285 de angajări ilega­le, inclusiv a trei minori.

El a relatat că cele mai multe încălcări ţin de calcularea incorectă a salariilor. Astfel, salariile nu se stabilesc conform categoriilor de calificare, adesea se încalcă procedura de acordare a concediilor anu­ale, nu se plătesc compensaţii pentru con­cediul nefolosit în cazul disponibilizării. Unii angajatori nu perfectează carnetele de muncă, salariaţii nu sunt instruiţi în materie de securitate şi sănătate în muncă, nu se achită plata pentru munca prestată în condiţii nocive. Pentru aceste încălcări, faţă de agenţii economici au fost aplicate 120 de sancțiuni administrative.

Stela Ciobanu, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din raion, a atenţionat despre necesitatea de a se efec­tua examene medicale, a evalua riscurile la lucrările cu pericol sporit pentru sănă­tate, de a atesta locurile de muncă.

Șefa AOFM Edineţ, Galina Musteaţă, a informat că, în prezent, la instituție se află în evidenţă 833 de persoane, inclusiv 297 din 2014. Există însă doar 94 de locuri vacante, oferte pentru muncitori înalt ca­lificaţi. La lucrările publice în mediul ru­ral, cu salarizarea din banii primăriei şi ai AOFM, au fost antrenate 45 de persoane, inclusiv 13 în anul curent. Deseori, tinerii refuză angajarea în câmpul muncii din ca­uza salariilor mizere, dar nici nu doresc să urmeze cursuri de instruire. De exemplu, este nevoie de vânzători la magazine, iar această funcţie cere o anumită pregătire, însă tinerii refuză. Cu greu au fost com­pletate grupele de pregătire a frizerilor în Edineţ (19 persoane), a bucătarilor (12 persoane), a operatorilor la linia de opera­tor în parcul industrial (40 de persoane), a conchis Galina Musteaţă. Ea a mai spus că urmează să fie organizate întruniri cu conducătorii agenţilor economici la tema drepturile angajaţilor, în special ale mun­citorilor sezonieri, ale mamelor tinere care au copii mici etc.

Sergiu Gheorghiţă, preşedintele Sin­dicatului Lucrătorilor din Serviciile Publice,Victor Cozearschi, liderul Sindica­tului Educaţiei şi Ştiinţei din Edineţ, au menţionat necesitatea de a se întruni cu primarii, ca să discute despre organiza­rea lucrărilor publice remunerate pentru şomeri.

Despre perspectivele dezvoltării învăţă­mântului vocaţional-tehnic în raion, până în anul 2020, a informat Mihail Bilevschi, directorul Şcolii profesionale Cupcini, membru al comisiei din partea patrona­telor. „În urma comasării celor două şcoli din raion, s-a format una singură – Şcoala profesională Cupcini, cu un efectiv de 120 de angajaţi, inclusiv 55 de lucrători auxili­ari, 543 de elevi, dintre care 370 din raion şi restul din alte 19 raioane ale țării. S-a abordat problema de a conlucra mai mult cu agenţii economici referitor la pregăti­rea cadrelor”, a menţionat Bilevschi.

Ion Guranda, preşedintele Asociaţiei Patronatelor din raion, a atenţionat despre necesitatea pregătirii specialiştilor în agri­cultură conform standardelor europene. O altă direcţie de activitate ar fi pregătirea maiştrilor de producere, majorarea salari­ilor acestora, includerea în programul de studiu a bazelor antreprenoriatului.

Silvia Greciuhin, şefa Biroului de Sta­tistică Edineţ, a informat despre restanţe­le salariale ale agenţilor economici. Cele mai mari restanţe le are Întreprinderea „Apă-Canal” Edineţ– 1 mln. 268 de mii de lei. La ora actuală, salariul se achită lunar, la întreprindere există un grafic de achitare şi a datoriilor salariale. Comisia a recomandat agenţilor economici ca în timpul apropiat să lichideze datoriile la plata salariului.

 

Clara Roibu,

preşedinta Sindicatului „SindLucas” Edineţ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand