8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele din Sângerei, solidare cu medicii şi profesorii

Loading
Без рубрики Sindicatele din Sângerei, solidare cu medicii şi profesorii
Sindicatele din Sângerei, solidare cu medicii şi profesorii
sindicate-singerei

Foto: CISS

Preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Sângerei, Tudor Mocanu, a fost reales, zilele trecute, pen­tru un nou mandat, în cadrul unei şedinţe de dare de seamă şi alegeri.

 

În cadrul raportului prezentat cu această ocazie, Tudor Mocanu a menţionat că un succes al activităţii desfăşurate îl constituie reducerea semnificativă a restanţelor salariale în raionul Sângerei. La 1 februarie 2014, datoriile respective se cifrau la 1,5 mln. de lei, a specificat vorbi­torul.

Tudor Mocanu a remarcat că acest lucru a fost obţinut în pofida refuzu­lui din partea Consiliului raional de a da curs unei iniţiative a sindicatelor privind crearea unei comisii pentru soluţionarea problemelor legate de achitarea cu întârziere a salariilor şi combaterea muncii „la negru”.

Un alt succes important, în opinia vorbitorului, este conlucrarea con­stantă şi consistentă cu mass-media raională şi națională.

Astfel, opinia publică a fost infor­mată pe larg despre activităţile sin­dicatelor din raion axate pe protecţia drepturilor şi intereselor salariaţilor-membri.

Un eveniment cu impact mare în acest sens, care a avut lor şi la Sân­gerei, a fost campania de atragere a tinerilor în sindicate.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, lide­rii sindicali din raionul Sângerei au decis să se solidarizeze cu sindica­tele din medicină şi din învăţământ în privinţa cererii de majorare cu 50 la sută a salariilor în aceste domenii. Totodată, ei au hotărât să susţină şi revendicările femeilor tinere privind mărimea indemnizaţiei pentru creş­terea copiilor.

Tudor Mocanu a mai remarcat că în 2013 nu a fost încheiată conven­ţia colectivă la nivel de raion. Asta în pofida faptului că proiectul acestui document a fost elaborat şi definiti­vat în cadrul mai multor şedinţe ale partenerilor sociali.

Ulterior, însă, reprezentanţii Con­siliului raional au refuzat să încheie şi să adopte convenţia. Tudor Moca­nu a accentuat că negocierile vor fi reluate şi şi-a exprimat speranţa că în anul curent acestea vor avea mai mult succes.

Vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Mihail Hîncu, care a participat la şedinţa respectivă, şi-a exprimat speranţa că în 2014 conlucrarea sin­dicatelor din raionul Sângerei cu par­tenerii de dialog social se va îmbună­tăţi. Vicepreşedintele a promis că în acest scop, în aprilie anul curent, va fi organizată o întâlnire între conduce­rea CNSM şi cea a Consiliului raional Sângerei.

Mihail Hîncu i-a încurajat pe lide­rii sindicali să intensifice activităţile orientate spre protecţia drepturilor membrilor de sindicat şi a promis că CNSM va acorda suportul necesar în acest proces, inclusiv prin interme­diul experţilor Inspectoratului Mun­cii al Sindicatelor, care efectuează vi­zite frecvente în teritoriu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand